Întâlnire a Cercului Pastoral-misionar Reșița Nord la Parohia Brebu, din Protopopiatul Reșița

Întâlnire a Cercului Pastoral-misionar Reșița Nord la Parohia  Brebu, din Protopopiatul Reșița
Preoții din cadrul Cercului pastoral-misionar Reșița-Nord, Protopopiatul Reșița, s-au întrunit marți 22 august 2017 la biserica parohială „Înălțarea Domnului” din Parohia Brebu la ședința programată pentru această lună
Autor: Pr. Emil Crăciun
Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului închinat Sfintei Teodora de la Sihla, unde preoți slujitori au fost: pr. Florin Mureșan paroh al acestei parohii, pr. Florin Hotea de la Parohia Țerova, precum și pr. Ion Ștefoni de la Parohia Târnova. Frumoasa rugăciune acatist închinată Sfintei Teodora ce a sihăstrit în munții Sihlei din Moldova în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, a fost înfrumusețată prin răspunsurile date la strană de către ceilalți preoți prezenți.

În partea a doua a întâlnirii preoții s-au retras la casa parohială din localitate unde s-a dezbătut tema:„ Analiza punctuală a unor probleme liturgice din noul Liturghier” tipărit la București, ediția 2012. La discuțiile pertinente și obiective și-au adus aportul toți preoții prezenți, fiecare aducând anumite precizări legate de anumite momente și gesturi liturgice atât din timpul slujbei Vecerniei și al Utreniei cât mai ales a Sfintei Liturghii, modificări care apar în noul Liturghier și care au fost precizate și evidențiate mai bine în acesta decât în Liturghierele având ediții mai vechi. Această temă este una importantă și pe care slujitorii Sfintelor Altare sunt chemați să o aplice spre necesara uniformizare liturgică la nivelul întregii patriarhii astfel încât credincioșii să nu sesizeze diferențe majore de la o parohie la alta sau de la o regiune la alta.

La finalul întâlnirii s-a ajuns la o concluzie unanimă, că ediția de față a Liturghierului este una mai exactă și mai bogată în nuanțarea sensurilor teologice ale textului liturgic, ținând seama de practica liturgică de la catedralele chiriarhale, mănăstiri, parohii și școli teologice dar și de noile ediții grecești ale Patriarhiei Ecumenice și ale Bisericii Greciei. Se constată evitarea arhaismelor care sunt greu de înțeles de credincioșii de astăzi dar și a neologismelor care sunt mai greu de asimilat în cultul bisericesc. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune în cuvântul introductiv al noului Liturghier: „Întrucât Sfânta Liturghie este inima vieții spirituale a Bisericii, trebuie ca textul ei să fie cât mai corect din punct de vedere dogmatic și liturgic. Pe de altă parte îndreptările făcute trebuie asimilate treptat și nu brusc, deoarece slujitorii Sfintelor Altare și credincioșii s-au obișnuit cu unele formulări devenite tradiționale. Din acest motiv, îndreptările propuse în această ediție a Liturghierului sunt menționate în paranteză sau în note de subsol. Totuși cel mai folositor pentru noi toți este să participăm la viața liturgică a Bisericii, cu multă smerenie, evlavie și dragoste de Dumnezeu, spre a dobândi pacea, bucuria și mântuirea sufletului…”( Liturghier, Ed. IBMO, București 2012, p.12).

Întâlnirea preoților s-a încheiat cu referirile necesare pentru următoarea întâlnire a Cercului pastoral-misionar programată pentru luna septembrie.

Data: 23 august 2017 • Vizualizări: 1016