Întâlnire a Cercului Pastoral-misionar Reșița Nord la Parohia Valeadeni din Protopopiatul Reșița

Întâlnire a Cercului Pastoral-misionar Reșița Nord la Parohia  Valeadeni din Protopopiatul Reșița
Cei 23 de preoți din cadrul Cercului pastoral-misionar Reșița-Nord, Protopopiatul Reșița, s-au întrunit joi, 8 iunie, la biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Valeadeni la ședința programată pentru această lună
Autor: Pr. Emil Crăciun
Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului închinat Prea Sfintei Treimi, unde preoți slujitori au fost: pr. Dumitru Adrian Tiuch paroh al acestei parohii, pr. Andrei Doru Oproiu de la Parohia Zorlencior, precum și pr. Ilie Adrian Muraru de la Parohia Zorlențu Mare. Frumoasa rugăciune acatist închinată Dumnezeului Celui Unul în Ființă și întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt a fost înfrumusețată prin răspunsurile date la strană de ceilalți preoți prezenți.

În a doua parte a întâlnirii, preoții au dezbătut și analizat cu mult interes o temă delicată legată de sfârșitul vieții omului: „Probleme necanonice legate de slujba înmormântării”. Grija creștinească pe care o arătăm celor dragi plecați dintre noi este uneori, întunecată de obiceiuri care au la bază tradiții mai îndepărtate sau mai recente, superstiții sau pur și simplu, adăugiri imaginare care vin dintr-un pietism exagerat.

Aceste practici păgâne, magice sau înfrumusețări și adaptări postmoderne constituie denaturări ale evlaviei creștine și deplasează atenția credinciosului de la ceea ce este important cu adevărat, rugăciunile și rânduiala Bisericii, la lucruri marginale. La originea acestor inovații se află necunoașterea sau cunoașterea insuficientă a dreptei credințe. Multe dintre aceste practici care constituie exagerări sau deviații nedorite de la adevărata învățătură a Bisericii Ortodoxe le surprindem cu toții în timpul activității pastorale. Unele din păcate s-au perpetuat cu încuviințarea tacită a unor preoți, preocupați să nu strice „obiceiul locului“, dar și în lipsa unor norme de uniformizare a cultului morților, care să fie adoptate și aplicate la nivelul întregii Bisericii Ortodoxe Române sau cel puțin, la nivelul fiecărei eparhii. Altele sunt pur și simplu, invenții și inovații liturgice ale unor preoți slujitori care exploatează o anumită latură sensibilă a credincioșilor pentru sufletele celor adormiți.

Concluzia acestei întâlniri este aceea că se impune o catehizare mai intensă a credincioșilor cu privire la sfârșitul vieții omului în așa măsură încât omul să cunoască mai bine adevărul de credință al Bisericii și să nu mai recurgă la anumite reminiscențe păgânești, iar preoții să nu încurajeze sub nici o formă practicile necanonice puse în evidență. Întâlnirea preoților s-a încheiat cu referirile necesare pentru următoarea întâlnire a Cercului pastoral-misionar programată pentru luna iulie.

Data: 8 iunie 2017 • Vizualizări: 1619