Întâlnire de lucru privind dezvoltarea de proiecte sociale

Întâlnire de lucru privind dezvoltarea de proiecte sociale
La sediul de implementare a proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”, a avut loc o întâlnire de lucru
Autor: Serviciul Social-Misionar
Joi, 18 oct 2012, la sediul de implementare a proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, a avut loc o nouă întâlnire a echipei de implementare cu reprezentanţii tuturor partenerilor implicaţi în proiect: Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Episcopia Caransebeşului.

Cei prezenţi s-au bucurat de prezenţa Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a adresat un cuvânt de mulţumire pentru osteneala depusă şi totodată, un îndemn spre împlinirea cu folos a activităţilor viitoare tuturor participanţilor. Obiectivele întâlnirii ţin de aspecte concrete de implementare a proiectului, discuţiile axându-se atât pe stadiul de implementare al activităţilor, până la momentul de faţă, cât şi pe activităţile viitoare, prevăzute a fi desfăşurate până în 31 decembrie 2012, dată la care va fi finalizată implementarea proiectului.

Analizându-se obiectiv activitățile de până acum, s-a concluzionat că obiectivele propuse sunt în cea mai mare parte atinse, urmând ca activitățile viitoare să fie îndreptate îndeosebi pe consilierea și reintegrarea socială a unor beneficiari, persoane vulnerabile, dar și pe dezvoltarea unor proiecte care să permită un răspuns mai bun la problemele sociale cu care se confruntă comunitățile din județele de implementare ale proiectului.

Data: 23 octombrie 2012 • Vizualizări: 1113