Întrunire a preoților Cercului Pastoral-misionar Reșița Nord la Parohia Țerova, cu hramul „Pogorârea Sf. Duh”

Întrunire a preoților Cercului Pastoral-misionar Reșița Nord la  Parohia Țerova, cu hramul „Pogorârea Sf. Duh”
Cei 27 de preoți din cadrul Cercului pastoral-misionar Reșița-Nord, Protopopiatul Reșița, s-au întrunit joi 24 mai, în biserica din Parohia Țerova-Reșița cu hramul „Pogorârea Sf. Duh”, la ședința programată pentru această lună
Autor: Pr. Emil Crăciun
Întâlnirea a fost fixată între cele două mari sărbători creștine, Înălțarea Domnului și Pogorârea Sf. Duh, marcând astfel odovania praznicului Înălțării Domnului la cer, dar și în preambulul praznicului Cincizecimii.

Întrunirea preoților a debutat cu săvârșirea Acatistului închinat Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, cei dintâi împărați creștini care au marcat istoria creștinismului și prin care Dumnezeu a oprit persecuțiile sângeroase împotriva creștinilor, a adus libertate religioasă în lume, a slăbit păgânismul și idolatria și a întărit Biserica și credința creștină pe pământ. Slujba Acatistului a fost săvârșită de: pr. Florin Hotea paroh al acestei parohii, pr. Sergiu Dalea de la Parohia Târnova și pr. Solomon Alin Ipate de la Parohia Remetea-Pogănici. Ceilalți preoți prezenți au dat răspunsurile în cadrul sfintei slujbe.

Partea a doua a întrunirii a avut loc tot în biserica parohială și în cadrul acesteia a fost prezentat referatul dedicat Anului Centenar al Marii Uniri și alcătuit de pr. Romolus Șandru de la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Reșița și susținut și prezentat într-un format multimedia de pr. Daniel Țăpîrdea de la Parohia „Sf. Vasile cel Mare” din Reșița și intitulat: „Rolul Bisericii Ortodoxe Române la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”. Biserica Ortodoxă Română a sprijinit Marea Unire a tuturor provinciilor românești într-un stat român unitar, fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de afirmare și cultivare a conștiinței naționale și a dorinței de unitate națională. Prin rugăciune, prin exemplu personal, prin cuvânt rostit și prin cărți tipărite, Biserica a fost activă în lucrarea de unire, angajând pentru acest ideal ierarhi cărturari, preoți și diaconi patrioți, profesori de teologie, studenți în teologie, călugări, călugărițe care au îngrijit soldații răniți, parohii și mănăstiri care au organizat colecte de bani și alimente, cu toții încurajând moral și material pe luptătorii români pentru libertate și unitate națională.


Proclamarea Unirii de la Alba Iulia a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii și de slujba de Te-Deum, oficiate în locuri diferite de clerici ortodocși și clerici greco-catolici, întrucât Unirea cea Mare era trăită ca o lucrare sfântă și solemnă a comuniunii românești, a unității și libertății naționale, ca act de recunoștință sau mulțumire adusă lui Dumnezeu și ca prețuire a eroilor care s-au jertfit pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. La altarul bisericii ortodoxe din Alba Iulia, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de episcopul Ioan Papp al Aradului și Locțiitor de Mitropolit al Ardealului, care, în obișnuita încheiere a Sfintei Liturghii, a rostit: „Cel ce a înviat din morți și a înviat astăzi și neamul nostru românesc, Hristos, Adevăratul Dumnezeu…” Iar episcopul ortodox român de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul Patriarh al României Mari, a citit, la sfârșitul Sfintei Liturghii „Rugăciunea pentru dezrobirea neamului românesc”, într-o atmosferă de profundă emoție patriotică, intonând apoi, împreună cu toți românii prezenți, imnul „Deșteaptă-te, române!”.

Întâlnirea preoților s-a încheiat cu referirile necesare făcute de părintele coordonator al cercului pastoral Damaschin Tătaru pentru următoarea întâlnire, programată pentru luna iunie și menită a se desfășura în Parohia Apadia.

Data: 25 mai 2018 • Vizualizări: 944