Lansarea proiectului „Implicarea clerului ortodox în dezvoltarea de proiecte sociale”

Lansarea proiectului „Implicarea clerului ortodox în dezvoltarea de proiecte sociale”
Marți 25 ianuarie a avut loc la arhiepiscopia Aradului lansarea oficială a proiectului IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPLOLIEI BANATULUI ŞI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI
Autor: Serviciul Social-Misionar
Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Centrul Eparhial din municipiul Arad.

Au participat ÎPS Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, ÎPS Timotei Arhiepiscopul Aradului, PS Lucian, Epicopul Caransebeşului și PS Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Parteneri în cadrul proiectului sunt eparhiile din Mitropolia Banatului și Arhiepiscopia Alba Iuliei prin Asociația Filantropia.

Din partea autorităţii guvernamentale a luat parte domnul Bibarţ Călin - prefectul județului Arad.

Resursele financiare pentru desfășurarea proiectului sunt de 4.668.200,00 lei din care:
- 4.572.200,00 lei – asistenţă financiară nerambursabilă;
- 96.000,00 lei – contribuţia solicitantului;
- 0,00 lei - valoare neeligibilă

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni - 01.01. 2011 – 31.12.2012

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, în următoarele 24 luni prin servicii de asistenţă şi dezvoltarea capacităţii comunităţilor parohiale ortodoxe din judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, de a genera şi implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile şi echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

- Obiectivul specific 1 vizează diversificarea serviciilor de asistenţă a persoanelor vulnerabile prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea a unui număr de şase Centre de Incluziune Socială în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş.

- Obiectivul specific 2 vizează dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul generării şi implementării de proiecte social-economice şi a abilităţilor în domeniul social pentru 460 membrii din comunităţile parohiale ortodoxe şi certificarea acestora ca „manageri de proiect”.

Grupul ţintă al proiectului sunt persoane vulnerabile din zonele ținta consiliate 2.400:
- persoane de etnie romă;
- persoane cu dizabilităţi;
- alte persoane dezavantajate;

Din care: - delincvenţi juvenili
- familii cu peste 2 copii
- familii monoparentale
- persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc)
- persoane aflate anterior în detenţie
- persoane aflate în detenţie
- persoane cu dizabilităţi
- persoane fără adăpost
- victime ale traficului de persoane
- victime ale violenţei în familie

Din partea episcopiei Caransebeşului, managerul județean al proiectului este preotul Calin Ianchiș - consilier social al episcopiei.

În cadrul conferinţei de presă Preasfinţitul Părinte Lucian a spus: „nădăjduim că după cei doi ani de formare a formatorilor pentru acest proiect, vom simti în societate și beneficiile acestui proiect care vizează ajutorarea a 2400 de persoane. Dorim ca acest proiect să fie generator de alte proiecte sociale și să sprijine în mod real și constant pe cei nevoiași.”

Reprezentantul legal al Arhiepiscopiei Aradului, consilierul social al Eparhiei, preotul Mircea Bupte amintea: „Prin formarea managerilor de proiect dezvoltăm capacitatea partenerilor de a genera şi implementa programe și proiecte social-economice, în conformitate cu „Protocolul decooperare în domeniul incluziunii sociale” încheiat între Guvernul României şi Patriarhia Română la 2 octombrie 2007 şi „Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română” în următoarele domenii:

- centre comunitare pentru tineri;
- programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor;
- centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale;
- centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vîrstnici;
- centre de consiliere a victimelor traficului de persoane,
- programe pentru persoanele cu dizabilităţi;
- înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private;
- proiecte de protecţia a mediului;
- proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă.”

Data: 26 ianuarie 2011 • Vizualizări: 1361