Legăturile Episcopiei Caransebeșului cu Sfântul Ierarh Andrei Șaguna Mitropolitul Transilvaniei

Legăturile Episcopiei Caransebeșului cu Sfântul Ierarh Andrei Șaguna Mitropolitul Transilvaniei
Ucenicii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna au păstorit cu multă râvnă și înțelepciune, conducând poporul dreptcredincios din Episcopia Caransebeșului pe calea mântuirii, luptând totodată pentru conservarea identității naționale în vremuri tulburi
Autor: Darius Herea
Mitropolitul Ardealului, Andrei Şaguna, născut la 20 decembrie 1808 în localitatea Mişcolţ din Ungaria a fost un arhiereu providenţial al românilor transilvăneni într-o perioadă grea a istoriei naţionale. Una dintre cele mai însemnate realizări ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna a fost restaurarea Mitropoliei Transilvaniei, şi reînfiinţarea Episcopiei Caransebeşului, lucru ce a dus la dezvoltarea vieţii naţionale, bisericeşti şi culturale a românilor transilvăneni.

Ca urmare a strădaniilor marelui mitropolit Andrei Șaguna, la 8 iulie 1865, prin diploma imperială semnată de împăratul Franz Ioseph, s-a înființat Episcopia Caransebeșului. Primul episcop al Caransebeşului rânduit de mitropolitul Şaguna a fost Ioan Popasu, născut şi el tot la 20 decembrie 1808, în Braşov. Studiile gimnaziale le-a urmat la Braşov, Sibiu şi Cluj, iar cele teologice la Universitatea din Viena (1832-1836). A fost protopop la Braşov (1836-1837), participant activ la revoluţia din 1848, unul dintre ctitorii Gimnaziului Românesc din Braşov (1850). Calităţile lui teologice şi activitatea naţională românească purtată ca preot şi protopop în eparhia Sibiului, l-au îndemnat pe mitropolitul Şaguna să-l propună pe protopopul Ioan Popasu ca episcop la Caransebeş, loc în care a dezvoltat o activitate bisericească şi naţională de proporţii.

Hirotonia întru arhiereu a episcopului Ioan Popasu, s-a oficiat la Sibiu, de praznicul Adormirii Maicii Domnului în anul 1865. A doua zi, 16 august, în ședința Sinodului Mitropolitan, mitropolitul Andrei Șaguna și episcopul Aradului au făcut îndrumări noului episcop în privința organizării și conducerii reînființatei episcopii. Episcopul Ioan Popasu s-a dovedit un organizator și un administrator deosebit încă de la începutul păstoririi sale. Realizările sale au fost multe și însemnate pentru o perioadă relativ scurtă, cea a arhipăstoririi sale (1865-1889). Deşi a avut de luptat cu greutăţile începutului, a reuşit să înfiinţeze un Institut Teologic - Pedagogic, a ridicat o reşedinţă, a înfiinţat o tipografie eparhială, precum şi Foaia Diecezană, organul de publicitate al eparhiei (1886). În 1874 a fost ales mitropolit al Ardealului, dar împăratul din Viena şi Guvernul din Budapesta au refuzat să-l recunoască. Primul ierarh al reînființatei Episcopii a Caransebeșului s-a stins din viață în 1889 și a fost înmormântat în biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș în fața Sfântului Altar, pe care l-a slujit cu atâta dăruire.

Alături de Ioan Popsu, Nicolae Popeea a fost un ucenic adevărat al mitropolitului Andrei Șaguna. Făcea parte dintr-o familie preoţească din părţile Braşovului. A învăţat la Braşov, Blaj, Cluj şi Viena. Remarcat de Andrei Şaguna, a fost chemat la Sibiu şi numit profesor la Institut, secretar, apoi consilier al Arhiepiscopiei. Din 1870 a funcţionat ca vicar al lui Şaguna şi al urmaşilor săi. Fiind ales episcop la Caransebeş, a continuat munca rodnică începută de Popasu, îngrijindu-se de Institutul Teologic, de tipografie, de starea materială a eparhiei. Episcopul Nicolae Popea a scris câteva lucrări de istorie: "Vechea Mitropolie a Transilvaniei" (1870), "Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei Şaguna" (Sibiu, 1873), "Memorialul Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Şaguna" sau "Luptele naţionale politice ale românilor" (1846-1873), vol. I (1889) şi altele. Pe baza acestor lucrări, Academia Română l-a ales membru activ în 1900, fiind astfel al doilea episcop care s-a învrednicit de această înaltă cinstire.

Ucenicii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna au păstorit cu multă râvnă și înțelepciune, conducând poporul dreptcredincios din Episcopia Caransebeșului pe calea mântuirii, luptând totodată pentru conservarea identității naționale în vremuri tulburi. Legăturile între episcopii Ioan Popasu, Nicolae Popeea și Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna au fost strânse. Corespondenţa purtată între episcopul Ioan Popasu și Mitropolitul Andrei Șaguna din a doua jumătate a secolului al XIX-lea este relevantă pentru a demonstra temeinica prietenie, dar şi stima reciprocă dintre ei. Episcopul Nicolae Popeea a fost un colaborator apropiat al Mitropolitului Andrei Șaguna. Realizările sale vreme de 19 ani – cât a păstorit Episcopia Caransebeșului au fost însemnate, deși perioada în care și-a desfășurat activitatea a fost una din cele mai grele pentru națiunea română și Biserica Ortodoxă din Monarhia Austro-Ungară.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din data de 21 iulie 2011 a aprobat canonizarea mitropolitului Andrei Șaguna. Proclamarea solemnă a canonizării mitropolitului a avut loc, sâmbătă 29 octombrie 2011 în catedrala mitropolitană din Sibiu în prezența lucrătoare a Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. La ceremonile la care au luat parte Preafericitul Părinte Teodor Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi alături de Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul României, precum și un număr impresionant de ierarhi români și străini, a luat parte și Preasfințitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeșului în semn de recunoștință și prețuire adusă Mitropolitului Andrei Șaguna pentru lupta neobosită pentru emanciparea religioasă și culturală a românilor ortodocși din Transilvania și Banat, luptă continuată pe plan local și de ucenicii Sfântului Andrei Șaguna care au păstorit cu vrednicie în scaunul chiriarhal de la Caransebeș.

Data: 30 octombrie 2011 • Vizualizări: 1157