Mângâiere pentru bolnavii din spitalul Moldova Nouă

Mângâiere pentru bolnavii din spitalul Moldova Nouă
Vineri, 1 aprilie 2011, bolnavii din Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă au fost cercetaţi duhovniceşte de preoţii celor trei parohii din oraş
Autor: Pr. Remus Căta
Vineri, 1 aprilie 2011, bolnavii din Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă au fost cercetaţi duhovniceşte de preoţii celor trei parohii din oraş. La iniţiativa părintelui Remus Căta şi în colaborare cu d-na directoare Elena Lorintz s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu. Slujba a fost oficiată la orele 11:30 de către preoţii Remus Căta, Marcel Mărculescu şi Bogdan Belu, preoţi parohi în Moldova Nouă.

La sfânta slujbă au fost prezenţi pe lângă bolnavii celor patru secţii din spital şi cadrele medicale şi cele auxiliare ale spitalului, la sfârşitul căreia părintele Remus Căta a ţinut un scurt cuvânt de învăţătură: „Muncim şi noi în ogorul Domnului cel pământesc pentru a readuce cât mai multe suflete la pocăinţă, pentru a trezi scânteia dragostei dumnezeieşti în inimele creştinilor dornici şi setoşi de cuvântul izvorâtor de har al Domnului, pe care ne străduim din nevrednicia noastră să-l aducem la cunoştinţă şi în inima tuturor. Sfânta Taină a Maslului, Taina ungerii spre vindecare, este slujba sfântă în care cel bolnav fizic, prin ungerea cu untdelemn sfinţit şi invocarea harului Sfântului Duh de către preoţi, recapătă sănătatea şi integritatea firii sale odată cu tămăduirea trupului şi iertarea păcatelor. O referinţă directă despre această Taină se găseşte în Epistola Sfântului Iacov: Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov 5, 14-15).

La finalul slujbei, au fost cercetaţi toţi bolnavii din spital, în secţiile de interne, chirurgie, obstretică şi pediatrie, preoţii ungându-i cu untdelemn sfinţit pe cei aflaţi pe patul lor de suferinţă, primind fiecare din partea preoţilor câte o iconiţă şi o broşură cu familia creştină editată de Episcopia Caransebeşului.

De subliniat că în momentul de faţă există un parteneriat între Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Moldova Nouă şi spitalul din localitate prin care se urmăreşte acordarea asistenţei religioase bolnavilor din spital.

Data: 4 aprilie 2011 • Vizualizări: 1126