Mesaj de condoleanțe al chiriarhului la trecerea în veșnicie a I.P.S Arhiepiscop Epifanie

Mesaj de condoleanțe al chiriarhului la trecerea în veșnicie a I.P.S Arhiepiscop Epifanie
Mesaj de condoleanţe al Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la trecerea în veşnicie a Înalt Preasfinţiei Sale, Înalt Preasfinţitului Părinte Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei
Autor: Serviciul Prezidial

Preavenerabil Consiliu Eparhial
al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei,
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,Rostul pentru care Dumnezeu ne-a adus pe lume şi ne-a înzestrat cu chipul Său este acela de a ne împlini umanul şi a ajunge la asemănarea cu El. În drumul vieţii noastre pământeşti suntem loviţi de griji, de nevoi, de boli şi de problemele cotidiene care ne împresoară. Dumnezeu le-a îngăduit pentru încercarea noastră şi pentru mântuirea noastră, însă ajutorul şi binecuvântarea cerească nu contenesc să ne fie scut de apărare.

După îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care îi mărturisea ucenicului său Timotei că „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim, 4, 7-8), răposatul în Domnul, vrednicul de pomenire arhiepiscop Epifanie, a fost un neostenit luptător pentru dobândirea vieţii celei întru Dumnezeu şi pentru slava Bisericii drept măritoare pe care a slujit-o cu devotament, statornicie și râvnă, până în ultima clipă a vieții. Chipul lui Dumnezeu sădit într-însul a fost mereu actualizat şi potenţat în încercările vieţii sale cele pământeşti şi în grija pe care a arătat-o permanent faţă de eparhia încredințată și de semenii săi. Dar iată că Dumnezeu i-a dăruit viaţa cea fără de moarte, rânduindu-l în cămările cele cereşti, în slujirea Liturghiei veșnice.

Dumnezeu să răsplătească ostenelile robului Său Epifanie arhiepiscopul și să-l odihnească în pace!

+ Lucian
Episcopul Caransebeşului


Data: 8 ianuarie 2013 • Vizualizări: 1712