Moment de bilanț în Episcopia Caransebeșului

Moment de bilanț în Episcopia Caransebeșului

Album foto
Sâmbătă, 8 februarie, la reşedinţa episcopală din Caransebeş a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeşului
Autor: Serviciul Prezidial
Deschiderea sesiunii s-a făcut prin săvârşirea slujbei de Te-Deum de către un sobor de preoți, în prezența Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, în sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial. După săvârşirea slujbei, părintele Alin Câmpean consilier administrativ-bisericesc a prezentat raportul general pe anul 2013 dimpreună cu darea de seamă pe acelaşi an, în format multimedia.

Au fost prezentate deopotrivă toate activităţile culturale (simpozioane, festivaluri, conferinţe, cărţi editate), precum şi rezultatele activităţii catehetice desfăşurate în Episcopia Caransebeşului, prin proiectele implementate de către Patriarhia Română. S-a constatat deopotrivă o intensificare a activității social-filantropice și misionare. Astfel s-a luat act de înființarea unor noi centre cu specific social-filantropic și cu activități filantropice diverse. Acestea sunt destinate în special copiilor și persoanelor vârstnice. În anul 2013 s-a acordat o atenție specială educației copiilor proveniți din familii nevoiașe. Aceștia au beneficiat de sprijin educațional și material, pentru a dobândi cunoștinețele necesare în vedrea integrării în societate.

După citirea raportului, preşedintele Adunării a împărţit celor cinci comisii de lucru rapoartele sectoarelor administraţiei eparhiale spre a fi dezbătute şi elaborate procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2014. Comisiile de lucru s-au retras pentru dezbateri iar Preasfinţitul Lucian a suspendat şedinţa întreţinându-se în acest timp cu invitaţii.

La reîntoarcerea în plen comisiile permanente ale Adunării Eparhiale au deliberat asupra rapoartelor ce le-au fost repartizate și au întocmit proiectele de hotărâri, după care raportorii comisiilor au prezentat rezultatul deliberărilor din fiecare comisie. În plen au fost prezentate completări și nuanțări ale propunerilor secțiilor de activitate pentru anul 2014.

„S-au discutat probleme foarte importante, în primul rând darea de seamă, bilanțul anului 2013, care a avut în centru manifestările legate de anul omagial închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Patriarhia Română și bineînțeles pe comisii, membri Adunării Eparhiale au propus diferite obiective pe care nădăjduim să le realizăm în Episcopia noastră, în toate sectoarele de activitate”, a precizat Preasfințitul Lucian.

Totodată s-a amintit că acest an este unul important pentru eparhie, întrucât se împlinesc două decenii de la reînființarea eparhiei, eveniment cultural și istoric central pentru manifestările culturale din anul 2014.

„Nădăjduim să punem în aplicare proiectul cadru inițiat de Patriarhia Română, cu referire la anul 2014, An omagial euharistic și an omagial al Sfinților martiri Brâncoveni, iar ca proiecte locale vom dezvolta tema generică intitulată «Istorie și devenire în Episcopia Caransebeșului» prin proiectele: martiri în ținuturile bănățene, o sută de ani de la izbucnirea primului război mondial, 80 de ani de la întronizarea episcopului Vasile Lăzărescu la Caransebeș și 20 de ani de la reîntemeierea Episcopiei Caransebeșului, în anul 1994, prin episcopul Emilian Birdaș”, a subliniat pr. Daniel Alic consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului.

Chiriarhul eparhiei a mulțumit membrilor adunării eparhiale din această legislatură, în contextul în care ședința de astăzi este ultima ședință ordinară a acestui for legislativ. În egală măsură membrii prezenți și-au manifestat bucuria de a participa la viața Bisericii și prin prezența în aceste foruri bisericești. În numele tuturor membrilor au fost adresate gânduri de felicitare eparhiei și chiriarhului în contextul în care la data de 8 februarie 2014 se împlinesc 8 ani de la alegerea Preasfințitului Părinte Lucian în demnitatea de episcop al Caransebeșului.


Data: 8 februarie 2014 • Vizualizări: 1272