Moment de bilanţ în Episcopia Caransebeşului

Moment de bilanţ în Episcopia Caransebeşului
Sâmbătă, 15 decembrie 2012, a avut loc, la reşedinţa episcopală din Caransebeş, şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeşului
Autor: Serviciul Prezidial
Deschiderea sesiunii s-a făcut prin săvârşirea slujbei de Te-Deum specifice, de către pr. cons. Gabriel Gozman alături de pr. protopop Bogoliub Martinovici şi de pr. Simion Bica, în sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeşului. După oficierea slujbei, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului a adresat tuturor un cuvânt de deschidere. Apoi părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al eparhiei, a prezentat raportul general al Consiliului Eparhial pe anul 2012.

Membrii Adunării Eparhiale au luat act cu bucurie de faptul că în anul 2012, în urma reorganizării Episcopiei Caransebeşului, în şedinţa Consiliului Eparhial din 1 noiembrie 2012 s-a aprobat înfiinţarea Protopopiatului Moldova Nouă, eveniment important din viaţa bisericească a Banatului de munte. Astfel, cu data de 1 decembrie 2012 a luat fiinţă Protopopiatul Moldova Nouă care cuprinde 28 de parohii în special din zona Clisurii Dunării, fiind urmaş al vechiului protopopiat de la Biserica Albă. Instalarea şi hirotesia noului protopop a avut loc, într-un cadru festiv, la data de 26 noiembrie 2012, în biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Moldova Nouă. Au fost prezentate deopotrivă toate activităţile culturale, simpozioane, festivaluri, conferinţe, cărţi editate, precum şi rezultatele activităţii catehetice desfăşurate în Episcopia Caransebeşului, prin proiectele implementate de către Patriarhia Română. În anul 2012, activitatea organelor eparhiale a fost una bogată. Dintre deciziile mai importante amintim numirea personalului clerical şi neclerical în eparhie, precum şi continuarea cursurilor de formare şi perfecţionare în profesia de muzeograf în cadrul Proiectului strategic european „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”.

După citirea raportului, preşedintele Adunării, Preasfinţitul Lucian, a împărţit celor cinci comisii de lucru rapoartele sectoarelor administraţiei eparhiale spre a fi dezbătute şi elaborate procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2012. Comisiile de lucru s-au retras pentru dezbateri, iar Preasfinţitul Lucian a suspendat şedinţa întreţinându-se în acest timp cu invitaţii, reprezentanţi ai aşezămintelor monahale din eparhiei, ai învăţământului teologic caransebeşean, precum şi ai instituţiilor culturale şi filantropice din judeţul Caraş-Severin.

La reunirea în plen, membrii Adunării Eparhiale au ratificat hotărârile propuse de comisiile de specialitate. Preşedintele Adunării a supus la vot toate cele discutate precum şi deciziile consemnate în scris pe care Adunarea le-a votat în unanimitate. S-a stabilit o comisie formată din cei trei secretari ai Adunării plus încă doi delegaţi care vor elabora procesul-verbal al lucrărilor, cu toate propunerile făcute de comisii, invitaţi şi de către cei care au luat cuvântul.

Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, a rostit cuvântul de încheiere în care a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru osteneala lor în slujba Bisericii strămoşeşti şi şi-a exprimat nădejdea ca anul 2013 să fie tot un an bun pentru Episcopia Caransebeşului, cu multe realizări pe toate planurile, un an în care toate obiectivele propuse de Adunarea Eparhială să fie duse la îndeplinire. La final toţi cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere în memoria celor ce şi-au pierdut viaţa în Revoluţia din decembrie 1989.

Data: 16 decembrie 2012 • Vizualizări: 870