O istorie a scrisului… la bibliotecă

O istorie a scrisului… la bibliotecă
Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 7 din Reşiţa, pe lângă legătura specială ce o au cu Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel-Govândari”, sunt participanţi activi şi la acţiuni comune cu Biblioteca Municipală Reşiţa, Secţia „Vârsta a treia”
Autor: Pr. Petru Berbentia
În virtutea acestei colaborări, în dimineaţa zilei de 25 octombrie 2016, elevii pregătiţi şi însoţiţi de prof. Ortensia-Diana Raţiu şi prof. Daniela Giulvezan, au poposit la bibliotecă. Aici au fost întâmpinaţi cu căldură de d-na bibliotecar Elisaveta Berbentia, care le-a spus câteva cuvinte despre cărţile pe care biblioteca poate să le pună la dispoziţie tuturor cititorilor şi a îndemnat copii să vină şi să împrumute cărţi.

După acest scurt moment introductiv elevii au vizionat un material explicativ despre istoria scrisului. Materialul a fot întocmit în imagini în format digital de prof. Diana Raţiu. Doamna profesoară de religie a făcut o trecere în revistă a istorie scrisului de la petrogrife şi pictografe din mileniului XII î.d.Hristos, la scrierea cuneiformă şi hieroglifă a Egiptului, la pictogramele Orientului îndepărtat din mileniul VI înainte de Hristos, la scrierea Quipu şi Maya din perioada incaşă şi până la sistemul de scriere modern.

Elevii au putut afla şi o seamă de amănunte despre materialele pe care s-a scris de-a lungul istoriei, tăbliţe de argilă, papirus, pergament, scoarţă de copac şi hârtie. În final, preotul Petru Berbentia a susţinut o expunere despre cartea religioasă veche şi a prezentat imagini cu scrierea chirilică, vorbind despre vechile cărţi de cult din Biserica strămoşească. Ora de istorie a scrisului s-a încheiat cu cuvintele de mulţumire a gazdei noastre şi cu promisiunea de a continua asemenea acţiuni comune Școală-Bibliotecă - Biserică.

Data: 25 octombrie 2016 • Vizualizări: 576