Parohii vacante în luna februarie 2014, în cadrul Episcopiei Caransebeşului

Parohii vacante în luna februarie 2014, în cadrul Episcopiei Caransebeşului
Sectorul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului anunţă vacantarea următoarelor posturi clericale în cadrul eparhiei noastre, la începutul lunii februarie 2014.
Autor: Sectorul Administrativ-Bisericesc
Protopopiatul CaransebeşParohia Ohaba Mâtnic, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 84 familii cu 253 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327101 Ohaba-Mâtnic, nr. 34A, comuna Copăcele.


Parohia Ruşchiţa, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 60 familii cu 190 credincioşi. Are biserică, dar nu are casă parohială. Adresa: 327321 Ruşchiţa, f.n., comuna Rusca Montană.Protopopiatul ReşiţaParohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Anina cu filiile Celnic şi Brădet, postul de preot slujitor. Parohia este de categoria II urban, având 850 familii cu 3097 credincioşi. Are biserică, dar nu are casă parohială pentru preotul slujitor. Adresa: 325100 Anina, str. Varvara nr. 18.


Parohia Târnova cu filia Bratova, postul de preot slujitor. Parohia este de categoria I rural A, având 407 familii cu 1601 credincioşi. Are biserică şi casă parohială pentru preotul slujitor. Adresa: 327385 Târnova, nr. 1, comuna Târnova.Protopopiatul Băile HerculaneParohia Cornereva, postul de preot slujitor. Parohia este de categoria I rural A, având 536 familii cu 2173 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327110 Cornereva, nr. 324, comuna Cornereva.


Parohia Mehadica, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural A, având 322 familii cu 597 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327275 Mehadica, nr. 73, comuna Mehadica.Protopopiatul Moldova NouăParohia Berlişte cu filia Rusova Veche, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 117 familii cu 276 credincioşi în parohie şi 21 familii cu 53 credincioşi în filie. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327020 Berlişte, nr. 100.Amănunte se pot obţine la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc şi de la Protopopiatul în cauză.
În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:- Cerere - tip (se obţine de la Centrul Eparhial)
- Certificat de naştere (pentru candidat, soţia şi copiii acestuia - după caz)
- Adeverinţă de botez (pentru candidat, soţia şi copiii acestuia - după caz)
- Carte de Identitate (pentru candidat, soţia şi copiii acestuia - după caz)
- Certificat de căsătorie
- Adeverinţă de cununie bisericească şi binecuvântarea ierarhului locului pentru căsătorie
- Recomandare de la preotul paroh (pentru candidat şi soţia acestuia)
- Recomandare de la preotul duhovnic (dacă este altul decât parohul)
- Declaraţia soţiei conform căreia îşi asumă responsabilitatea de a locui împreună cu soţul, numit preot, în parohia încredinţată.
- Diplomă de bacalaureat
- Atestat profesional (pentru absolvenții de seminar teologic prezentarea lui este obligatorie!)
- Diplomă de licenţă în teologie (sau adeverință, dacă nu a fost eliberată diploma)
- Foaie matricolă - facultate (sau adeverință pe care să se menționeze explicit media anilor de studiu, dacă nu a fost eliberată foaia matricolă). ATENŢIE! Conform hotărârii Consiliului Eparhial al Episcopiei Caransebeşului nr. 740-B/2010, media generală a anilor de studiu trebuie să fie de minim 7,50 (şapte şi 50%).
- Alte acte de studii - diplome, adeverinţe de la alte facultăţi, definitivat sau grade în învăţământ, master, doctorat, etc. - după caz
- Certificat de titularizare (capacitate) preoţească - se emite în urma examenului organizat de eparhia noastră şi este valabil 1 an - ATENŢIE! Conform hotărârii Consiliului Eparhial al Episcopiei Caransebeşului nr. 740-B/2010, media examenului de capacitate trebuie să fie de minim 7,50 (şapte şi 50%).
- Cazier juridic (nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului)
- Declaraţie pe propria răspundere cu privire la veniturile obţinute din alte activităţi.
- Fişa medicală - se obţine de la Centrul Eparhial şi se completează de către un medic specialist în medicina muncii.
- Copie carnet de muncă.
- Dosar plic.Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului


1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu - Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică - PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii - Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.

Data: 3 februarie 2014 • Vizualizări: 1434