Patrimoniul cultural – o valoare inestimabilă păstrată prin dobândirea de competenţe specifice de către cei ce îl administrează

Patrimoniul cultural – o valoare inestimabilă păstrată prin dobândirea de competenţe specifice de către cei ce îl administrează
În perioada 6-10 februarie 2012, la Centrul de perfecţionare profesională al Episcopiei Caransebeşului, a doua serie în număr de 14 participanţi din Protopopiatul Caransebeş îşi desfăşoară cursurile de iniţiere TIC - introducere, prelucrare şi validare date, în cadrul proiectului „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”
Autor: Câmpean Anca
În perioada 6-10 februarie 2012, la Centrul de perfecţionare profesională al Episcopiei Caransebeşului, a doua serie în număr de 14 participanţi din Protopopiatul Caransebeş îşi desfăşoară cursurile de iniţiere TIC - introducere, prelucrare şi validare date, în cadrul proiectului „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”.

Pentru că un obiectiv foarte important de atins îl reprezintă creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii angajaţilor instituţiei prin participarea la cursuri de instruire şi certificare a competenţelor TIC, acesta poate fi atins prin sprijinirea formării profesionale dar şi prin promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibilă a muncii într-un sistem eficient prin informatizare, în vederea adoptării de noi practici de lucru şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Procesul educativ este influenţat puternic de resursele umane pe care le are la dispoziţie, în vederea atingerii unui alt obiectiv principal al proiectului, şi anume, acela de a evalua, conserva şi pune în valoare patrimoniul cultural, respectiv de a crea o bază de date informatizată pentru patrimoniul cultural-bisericesc al Episcopiei noastre, prin utilizarea standardului internaţional de identificare, deoarece grupul ţintă activează într-o zonă de graniţă, unde comerţul ilicit este bine dezvoltat. Cursurile se finalizează cu susţinerea unui examen de absolvire, organizat sâmbătă, 11 februarie 2011, la sediul Centrului coordonator din Caransebeş.

Patrimoniul cultural este o valoare inestimabilă de care dispune comunitatea noastră, este o formă de a ne păstra identitatea naţională. Însă pentru a se evita pierderea lui, este necesară dobândirea de competenţe specifice de către cei care îl administrează.

Data: 8 februarie 2012 • Vizualizări: 1618