„Patrimoniul cultural bănăţean - un Patrimoniu european”, cod MIS-ETC 1401

„Patrimoniul cultural bănăţean - un Patrimoniu european”,  cod MIS-ETC 1401
Începând cu data de 21.01.2014 este în derulare proiectul „Patrimoniul cultural bănățean - un patrimoniu european” finanţat de Uniunea Europeană prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia
Începând cu data de 21.01.2014 este în derulare proiectul „Patrimoniul cultural bănățean - un patrimoniu european” finanţat de Uniunea Europeană prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Proiectul este implementat de către Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița în parteneriat cu Consiliul Județean Caraș-Severin și Institutul pentru Protecția Bunurilor Culturale Pancevo.

Obiectivul proiectului îl reprezintă protejarea patrimoniului cultural bănățean prin editarea și diseminarea unei Monografii trilingve în 3000 de exemplare, prin organizarea a cinci evenimente promoționale, precum și prin identificarea și semnalarea adecvată a minim 20 de monumente culturale românești și minim 50 de monumente culturale sârbești.

Valoarea totală al proiectului este de 209.552,84 Euro, din care 178.119,91 Euro (85%) reprezintă finanțare europeană nerambursabilă din fonduri IPA, iar 23.168,35 Euro finanţare nerambursabilă din partea Guvernului României.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni (ianuarie 2014 – iulie 2015).

Prof. univ. dr. Marian MIHAILA
Manager proiect
Tel. : 0255 – 218169
E-mail: marian_mihaila_33@yahoo.com

proiect-european

Data: 10 martie 2015 • Vizualizări: 573