Pelerinajul bucuriei la Schitul Poiana Mărului

Pelerinajul bucuriei la Schitul Poiana Mărului

Album foto
Icoana Maicii Domnului de la parohia Măru a adus mulţime de credincioşi la hramul aşezământului monahal de la Poiana Mărului.
Autor: Serviciul Prezidial
Praznicul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, constituie în fiecare an prilej de rugăciune, meditaţie şi pelerinaj, pentru credincioşii de pe Valea Bistrei din Episcopia Caransebeşului şi nu numai. La acest praznic schitul din staţiunea turistică Poiana Mărului îşi cinsteşte ocrotitorul.

Şi în acest an, potrivit tradiţiei, icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni din parohia Măru a fost adusă în procesiune la mănăstire, credincioşii având posibilitatea două zile să se închine şi să aducă rugăciuni în faţa icoanei care de aproape 500 de ani ocroteşte aceste meleaguri prin minunile pe care Dumnezeu şi Maica Domnului le face, acelora care cu credinţă se închină înaintea ei.

În ajunul praznicului preoţi, călugări şi credincioşi au adus în procesiune icoana Maicii Domnului din parohia Măru spre schitul din staţiunea Poiana Mărului, unde pelerinii şi obştea monahală aşteptau primirea binecuvântării Maicii Domnului. După aşezarea icoanei într-un baldachin special amenajat s-a săvârşit slujba de priveghere de către Preasfinţitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor veniţi pentru a petrece o noapte de rugăciune şi meditaţie duhovnicească. În continuarea slujbei de priveghere s-au săvârşit acatiste şi rugăciuni până în zorii zilei, când s-a săvârşi slujba sfinţirii apei şi taina sfântului maslu.

Momentul culminant al bucuriei duhovniceşti a fost constituit de săvârşirea Sf. Liturghii arhiereşti de către Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, alături de un sobor format din 45 de slujitori. La Sf. Liturghie au participat credincioşi din toate zonele Banatului, care s-au bucurat de peisajul minunat în care schitul Poiana Mărului se odihneşte, precum şi de binecuvântarea icoanei Maicii Domnului.

La momentul cuvenit s-au împărtăşit foarte mulţi credincioşi, după care, chiriarhul locului a ţinut un cuvânt de învăţătură. „Acest praznic închinat celui mai mare om născut din femeie ne învaţă ce înseamnă în viaţa unei familii statornicia în nădejdea rânduielii lui Dumnezeu. Am văzut că neîncrederea în Dumnezeu a preotului Zaharia a făcut ca acesta să nu mai poată vorbi, să muţească. Iar dintr-un om mut şi dintr-o femie stearpă s-a născut glasul celui ce striga în pustie, aşa cum proorocii de mult au proorocit.” a spus Preasfinţia Sa.

Din partea obştii mănăstireşti a fost adresat un cuvânt de către părintele protosinghel Casian Ruşeţ. „Ne aflăm la hramul schitului care îl are ca ocrotitor pe Sf. Ioan Botezătorul, cel mai complex sfânt din istoria omenirii. Şi aceasta nu doar pentru că a fost Botezătorul Domnului şi s-a atins de creştetul Său, ci pentru că a însumat în viaţa sa şi calităţile de prooroc, profeţind venirea Domnului, cuvios pentru că se nevoia în pustia Iordanului, mărturisitor, pentru că Îl mărturisea pe Cel care avea să devină Mântuitorul lumii, preot, pentru că a săvârşit preînchipuirea tainei botezului creştin şi mucenic, pentru că mărturisind a murit muceniceşte. Obştea mănăstirească de le acest schit are misiunea de a face ca toţi turiştii staţiunii să devină şi pelerini sau mărturisitori, închinându-se în tinda acestui aşezământ monahal, aflat într-un cadru natural cu totul deosebit”.

În încheiere toţi pelerinii s-au putut bucura de agapa dragostei frăţeşti pregătite de către mănăstirea Poiana Mărului şi parohia Măru.

Situată în peisajul turistic bănăţean din staţiunea Poiana Mărului această mănăstire a luat fiinţă la iniţiativa preotului paroh Dorel Mercea şi a credincioşilor din parohia Măru înainte de Revoluţia din 1989. Lucrările începute au fost sistate datorită opoziţiei regimului comunist însă odată cu reînfiinţarea Episcopiei în anul 1994 cu binecuvântarea vrednicului de amintere Episcopu Emilian Birdaş al Caransebeşului s-au reluat lucrările de ctitorire care s-au întrerupt la scurt timp din lipsa de fonduri. Reluarea construirii aşezământului monahal a reînceput în anul 2000 când cu binecuvântarea Părintelui EpiscopLaurenţiu al Caransebeşului s-au demarat lucrările de ridicare a bisericii mănăstireşti, finalizate doi ani mai târziu.

Consiliul Eparhial al Episcopiei Caransebeşului a hoărât la 1 februarie 2007 schimbarea destinaţiei mănăstirii transformând-o în schit de călugăriţe. Biserica zidită în cadrul complexului monahal şi-a primit târnosirea la data de 24 iunie 2008 prin lucrarea mâinilor Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului după osteneala de doi ani de zile a monahiei stareţe Olimpiada Tiliuţă împreună cu obştea de călugăriţe care a adus binecuvântarea şi liniştea mănăstirilor ortodoxe în Poiana Mărului a Văii Bistrei.

Osteneala vieţuitoarelor se îndreaptă spre definitivarea lucrărilor de amenajare a chiliilor, trapezei şi anexelor gospodăreşti. Printre activităţile administrative călugăriţele vieţuitoare se îndeletnicesc cu broderia şi confecţionarea de veşminte preoţeşti.Data: 27 iunie 2011 • Vizualizări: 1655