Praznicul sărbătorii Hramului Parohiei Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului” din Bocșa Vasiova, prilej de slujire și rugăciune

Praznicul sărbătorii Hramului Parohiei Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului” din Bocșa Vasiova, prilej de slujire și rugăciune
Cu prilejul sfintei sărbători a Nașterii Maicii Domnului, la 8 septembrie 2018 Biserica Ortodoxă din Bocșa Vasiova și-a cinstit hramul
Autor: Gabriela Șerban
Sărbătoare cu tradiție, hramul Bisericii Vasiova reușește să adune mulțime de credincioși veniți la această serbare a satului cunoscută drept „Ruga de la Vasiova”. De altfel, condeierul dialectal Tata Oancea îi și dedică o poezie, intitulată simplu „Ruga dî la Văsiova”: „La Sânta Mărie mică, năincie dă Dzîua Crușii,/Când să coașie cucurudzu șî scutur românii nușii,/După străvechiuri zăcoanie îșî serbează ruga satul/ Tare mândră șî frumoasă cum nu-i alta-n tăt Bantul.”

Pentru că, în timp, s-a renunțat la partea „distractivă” a acestei sărbători, adică la joc și cântec, Biserica își cinstește hramul prin rugăciune și activități culturale, încercând să păstreze tradiția și să-i asigure continuitate.

Și în acest an la hramul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Vasiova a fost păstrată rânduiala, iar credincioșii prezenți au luat parte la o frumoasă slujbă, la Sf. Liturghie oficiată de P.On. părinte protopop Gheorghe Șuveți, dimpreună cu preoții Valentin Costea și Sorin Sfeia, precum și la tradiționala ocolire a Bisericii de către alaiul de credincioși, tineri și vârstnici, purtând în mâini icoana Maicii Domnului și steagurile bisericești, conduși fiind de un sobor de preoți în frunte cu Prea Onoratul Părinte Protopop.

După un frumos cuvânt de înțelepciune pus la sufletul credincioșilor de P.On. părinte protopop și după momentul Sfintei Împărtășiri cu Trupul și Sângele Domnului, fiii satului și invitații acestora au luat parte la un eveniment cultural, la o prezentare de carte.

Prin buna colaborare a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” Vasiova cu Biblioteca Orășenească „Tata Oancea”, în fiecare an, cu prilejul Hramului Bisericii, este prezent scriitorul mărturisitor Adrian Georgescu de la București și este invitat să-și prezinte cea mai recentă apariție editorială de factură religioasă. Și în acest an, Adrian Georgescu a fost prezent în Biserica lui Tata Oancea cu volumul „Izvorul în Trei Lumini” (București: Cavallioti, 2018), cea mai recentă ”mărturisire”.

Ca și în celălalte cărți propuse de Adrian Georgescu, cititorul observă cum autorul rezonează cu Tradiția Bisericii, observă evlavia pe care o manifestă față de Maica Domnului, pe care o cheamă mereu în ajutor, observă căutarea credinciosului care tinde spre inima lui Dumnezeu, precum și dorința acestuia de a împărtăși cu ceilalți rugăciunile către Dumnezeu, către Maica Domnului. După cum spune prefațatorul, „autorul construiește o nouă fântână-carte din care ne adapă pe noi, cititorii, cu apa cea vie care curge din Izvorul în Trei Lumini – Dumnezeu având-o împreună lucrătoare pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria.”

Volumul este un imn-rugăciune, împărțit în trei părți - Lumina Tatălui, Lumina Fiului și Lumina Duhului Sfânt – fiecare parte fiind constituită din cântări precum Mulțumirea, Cererea și Slava. Și în acest frumos volum cititorului i se dezvăluie căutările și frământările interioare ale autorului, rugăciunile acestuia către Dumnezeu, Sfânta Treime și Maica Domnului, întristarea, pocăința, dar și bucuria și recunoștința față de Dumnezeu: „Mulțumind; lăudând – recunoștința mi se face iubire. ”

La ceas de mare sărbătoare pentru Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Vasiova credincioșii au primit în dar această frumoasă carte prefațată de arhim. Mihail Stanciu de la Mănăstirea Sfânta Theodora din Thessaloniki, purtând pe copertă minunata pictură a Sfintei Treimi aparținând Sfântului Andrei Iconograful (Andrei Rubliov). Despre carte, despre autor și despre descifrarea copertei au vorbit Prea Onoratul Protopop Gheorghe Șuveți, Gabriela Șerban, Valentin Costea și Adrian Georgescu.

Astfel s-a săvârșit încă un Hram al Bisericii vasiovene, cu bucurie și cu mulțumire către Maica Domnului pentru această zi minunată.

Data: 12 septembrie 2018 • Vizualizări: 820