Preasfințitul Părinte Lucian la ceas aniversar

Preasfințitul Părinte Lucian la ceas aniversar
La data de 9 septembrie, când Biserica noastră cinsteşte pe „Sf. Părinţi Ioachim şi Ana”, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului îşi aniversează ziua de naştere
Autor: Serviciul Prezidial
Preasfinţitul Lucian Mic s-a născut la 9 septembrie 1970 din părinţii Teodor şi Maria, în municipiul Arad, cartierul Gai. Între anii 1977-1985 a absolvit Şcoala Generală nr. 10 din cartierul arădean Gai, între anii 1985-1987 frecventează cursurile Liceului de băieţi „Ioan Slavici”, astăzi „Moise Nicoară”, iar între anii 1987-1992 urmează cursurile Seminarului Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş. Încă din copilărie, alături de familia sa, a frecventat cu regularitate sfintele slujbe la Mănăstirea „Sf. Simeon Stâlpnicul” din cartierul Gai, iar apoi mănăstirea seculară a Banatului, Hodoş-Bodrog. În anul 1992 a susţinut examenul de admitere la Facultatea de Teologie, secţia Pastorală, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, pe care a absolvit-o în anul 1996, susţinând licenţa la disciplina Patrologie cu titlul: „Limonariul lui Ioan Moshu - Studiu patristic”.

Din anul 2001 s-a înscris la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Oradea, iar în anul 2009 la cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie din Craiova, pe care le-a absolvit în anul 2013, susţinând teza de doctorat cu titlul „Relaţiile Bisericii Ortodoxe Sârbe cu Biserica Ortodoxă din Banat în a II-a jumătate a sec. XIX-lea”. În 1990 a intrat ca vieţuitor la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, din judeţul Arad, în 1991 fiind tuns întru rasofor. În anul 1992 la data de 24 iulie a fost hirotonit diacon, iar în 25 iulie, acelaşi an, preot pe seama Mănăstirii Hodoş-Bodrog. Rămâne la Mănăstirea Hodoş-Bodrog până în anul 1994, când a fost transferat de către ÎPS Sa Nicolae, Mitropolitul Banatului, pe post de preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timişoara. În anul 1995 a fost numit stareţ al Mănăstirii „Izvorul Miron” Româneşti din judeţul Timiş de către Înaltpreasfinţitul Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. În anul 1998 a fost tuns în monahism la Mănăstirea „Izvorul Miron” Româneşti, pe care a rectitorit-o în cei peste 5 ani de activitate stăreţească, construind încă două altare, precum şi întreg complexul monahal. În anul 1999 a fost hirotesit protosinghel şi numit Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timişoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit arhimandrit. În septembrie 2000, la propunerea Înaltpreasfinţitului Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei cu titlul „Lugojanul”, iar la data de 1 octombrie 2000 a fost hirotonit întru arhiereu, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara, la vârsta de numai 30 de ani, fiind la acea vreme cel mai tânăr ierarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În calitate de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a efectuat peste 400 de vizite canonice şi pastorale. A sfinţit zeci de biserici, hirotonind şi hirotesind mai mulţi preoţi şi diaconi în Arhiepiscopia Timişoarei. Din anul 2001 până în 2006 a funcţionat ca lector asociat la Facultatea de Teologie din Timişoara, unde a predat Patrologie şi Formare Duhovnicească. A urmărit pregătirea spirituală a studenţilor teologi, prin organizarea de conferinţe, întâlniri, simpozioane şi sfătuiri duhovniceşti. A înfiinţat şi a coordonat sectorul social-misionar din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeş prin alegerea în funcţia de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului a Preasfinţitului Laurenţiu Streza, în 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeşului, iar în 26 februarie a fost instalat ca Episcop al Caransebeşului în catedrala episcopală „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş.

Cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeş, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, a fost ridicarea unei noi catedrale în oraşul de reşedinţă. Rânduiala lui Dumnezeu a fost ca măreţul ideal să fie împlinit, la 12 septembrie 2010, sub arhipăstorirea Preasfinţitului Părinte Lucian, dată la care întreg Banatul de munte a prăznuit sfinţirea Catedralei Învierea Domnului. Ca o răsplată a împlinirii, evenimentul s-a bucurat de participarea şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi a unui numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Evenimentul din 12 septembrie 2010 a fost, fără îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeşului după întemeierea ei, în anul 1865.

Preasfinţitul Părinte Lucian a desfăşurat şi o activitate pastorală cuprinzătoare. Pentru că prezenţa episcopului în mijlocul credincioşilor este semn al unităţii şi rod al credinţei, cercetarea cu timp şi fără timp a comunităţilor din eparhie a fost grija pastorală cea mai de căpătâi a Ierarhului nostru astfel nicio biserică şi comunitate parohială nu a rămas necercetată. Toate cele 228 de parohii, filii şi centre misionare din eparhie au fost vizitate pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor. A hirotonit peste 163 de clerici şi a impulsionat ridicarea şi renovarea a numeroase biserici. Este de menţionat că, în aceşti nouă ani de slujire arhierească, Preasfinţitul Părinte Lucian a târnosit peste 75 din edificiile de cult ale eparhiei, iar alte aproximativ 155 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere şi amenajare. La acestea se adaugă refacerea şi restaurarea unor mănăstiri importante din Episcopia Caransebeşului. Tot ca realizări pe plan pastoral şi misionar amintim înfiinţarea Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Caransebeşului şi organizarea de slujiri solemne şi pelerinaje în cadrul judeţului Caraş-Severin.

Prin grija Ierarhului s-a realizat, în primul rând, edificarea şi sfinţirea noii catedrale episcopale. Cu toate că finalizarea catedralei a însemnat un efort considerabil pentru o eparhie mică, cum este cea a Caransebeşului, nu au fost neglijate nici alte obiective: s-a construit un sediu nou pentru Seminarul Teologic din Caransebeş; s-a reamenajat Centrul Eparhial iar în prezent se află în plin proces de renovare și înfrumusețare; s-au înfiinţat magazine de obiecte bisericeşti în cuprinsul Eparhiei; s-au înfiinţat ateliere de croitorie bisericească şi de pictură bisericească bizantină; s-a dotat atelierul de lumânări al Eparhiei cu tehnologie modernă ş.a.

Lucrarea socială a fost şi ea amplificată în Episcopia Carasebeşului. S-au înfiinţat numeroase centre în cadrul cărora se desfăşoară activităţi filantropice ş.a. De asemenea a fost creată o rețea de Centre de Tineret în orașele Reșița, Oravița, Anina și Moldova Nouă. În cadrul sectorului social-misionar funcționează Centrul de Voluntariat coordonat de prof. Rada Petrișor, care prin intermediul trupei de teatru „Credo” susține periodic spectacole caritabile și lecții deschise pentru copiii și tinerii din așezările rurale din Banatul de Munte.

Preasfinţitul Lucian a însufleţit şi activitatea culturală a judeţului nostru. Preasfinţia Sa este autorul a numeroase cărţi şi studii de teologie şi istorie bisericească, fiind şi un permanent promotor al cercetării ştiinţifice responsabile. A sprijinit şi sprijină curent publicarea a valoroase lucrări de istorie bisericească a Banatului, încurajând, de asemenea, prin cuvânt şi faptă tinerii talentaţi şi dornici de studierea disciplinelor teologice. Pe aceeaşi linie de promovare a culturii se înscrie şi inaugurarea şi sprijinirea manifestării anuale intitulate „Zilele credinţei şi culturii în Caraş-Severin”, eveniment ce întruneşte festivaluri de muzică corală, de poezie în grai bănăţean spre o mai mare dezvoltare şi cunoaştere a culturii populare, dar şi un simpozion internaţional de istorie şi spiritualitate bănăţeană, la care participă an de an ierarhi de seamă ai Bisericii noastre, teologi şi cercetători din ţară şi străinătate.


Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop Lucian!


Data: 8 septembrie 2016 • Vizualizări: 5528