Preasfinţitul Părinte Lucian la 10 ani de slujire arhierească în Episcopia Caransebeşului

Preasfinţitul Părinte Lucian la 10 ani de slujire arhierească în Episcopia Caransebeşului
Vineri, 26 februarie 2016, se împlinesc 10 ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian în istoricul scaun de episcop al Caransebeşului
Autor: Consiliul Eparhial
Prin lucrarea lui Dumnezeu, după ce Preasfinţitul Părinte Episcop dr. Laurenţiu a devenit Mitropolit al Ardealului, la Caransebeş a fost ales (la 8 februarie 2006) ca episcop Preasfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Tinereţea i-a oferit forţa necesară pentru împlinirea nu doar a unor proiecte noi, ci şi pentru ducerea la îndeplinire a idealurilor visate de înaintaşii din scaunul arhieresc de la Caransebeş. Cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeş, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, a fost ridicarea unei noi catedrale în oraşul de reşedinţă. Rânduiala lui Dumnezeu a fost ca măreţul ideal să fie împlinit, la 12 septembrie 2010, sub arhipăstorirea Preasfinţitului Părinte Lucian, dată la care întreg Banatul de munte a prăznuit sfinţirea Catedralei Învierea Domnului. Ca o răsplată a împlinirii, evenimentul s-a bucurat de participarea şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi a unui numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Evenimentul din 12 septembrie 2010 a fost, fără îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeşului după întemeierea ei, în anul 1865.

Realizările cele mai importante ale Preasfințitului Părinte Lucian sunt finalizarea noii catedrale episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeş (demisolul a fost dat în funcţiune în 2006), un edificiu în plan „cruce greacă înscrisă”, de proporţii monumentale, aflat în faza de finisare-pictare. Și învățământul teologic a fost şi este una dintre priorităţile Preasfințitului Lucian, ocupându-se îndeaproape de bunul mers al Secţiei de Teologie din Caransebeș, dependentă de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi de Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş. Pe plan didactic-ştiinţific, Preasfinţitul Lucian are gradul de conferenţiar universitar, a publicat 10 cărţi de teologie istorică şi peste 60 de studii şi articole în reviste teologice şi de istorie din ţară şi străinătate.

Pe tărâm pastoral trebuie menţionată vizitarea tuturor parohiilor şi filiilor din eparhie, în multe dintre acestea fiind rânduiţi noi clerici. De asemenea a hirotonit 150 clerici pentru mănăstirile, parohiile, unitățile misionar-filantropice și școlare din eparhie. Preasfințitul Părinte Lucian a slujit cel puţin o dată Sfânta Liturghie la cele 282 de sfinte altare din episcopie (mănăstiri, parohii, filii, capele, centre sociale), a târnosit 47 biserici vechi, netârnosite niciodată, unele cu peste 200 de ani de existenţă, a târnosit de asemenea 27 de noi locașuri de cult construite în eparhie (biserici, capele, paraclise) și a binecuvântat lucrările de restaurare și reamenajare a 140 de biserici. Totodată a acordat 112 ordine eparhiale pentru implicarea clericilor și credincioșilor în viața pastoral-misionară a eparhiei și 220 de distincții clerului (arhimandrit, protosinghel, sachelar, iconom, iconom stavrofor și arhidiacon) în semn de apreciere și răsplătire a activității desfășurate.

Activitatea culturală a Episcopiei Caransebeșului în ultimii 10 ani, de când la cârma eparhiei se află PS Episcop Lucian a fost bogată şi diversă. Pe toate palierele culturale au avut loc dezvoltări, multe dintre ele cu performanţe notabile. Din punct de vedere editorial, amintim reluarea apariţiei anuarului „Calendarul Românului“, publicaţie istorică a Episcopiei Caransebeşului întemeiată în anul 1889, adaptarea revistei eparhiale Foaia Diecezană la cerinţele cititorilor, atât în conţinut cât şi în grafică, tipărirea a 61 de cărţi de teologie, istorie bisericească şi albume de artă în Editura Episcopiei Caransebeşului. 10 din aceste cărţi îl au autor pe Preasfinţitul Părinte episcop Lucian. Pe lângă aceste publicaţii s-au tipărit şi numeroase broşuri şi pliante de promovare a episcopiei sau de evidenţiere a obiectivelor cultural-religioase ale eparhiei.

Învăţământul teologic a stat şi el în preocuparea PS Lucian. Între schimbările care şi-au dovedit viabilitatea în timp, a fost mutarea Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din clădirile proprietatea episcopiei care au reprezentat, istoric vorbind, sediul administrativ al Centrului Eparhial, în curtea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Caransebeş, unde s-a realizat, totodată, și o infrastructură corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiții optime a activităţii administrativ-didactice din învăţământul teologic seminarial. Acolo s-au creat săli de clasă, dormitoare, cantină, săli de meditaţii şi de recreere. Biserica Sfinţii Împărați a devenit paraclis episcopal cu destinaţie pentru practica de specialitate a elevilor. Dragostea pentru învăţământul seminarial a PS Lucian s-a arătat şi prin sprijinirea substanţială a activităţii din instituţia de învățământ prin alocarea unor noi posturi suportate de episcopie şi prin ajutoare materiale şi în bani.

Secţia de Teologie din Caransebeș, întemeiată în anul 1998 prin strădaniile Înaltpreasfinţitului Părinte mitropolit Laurenţiu al Ardealului în vremea păstoririi sale la Caransebeş, a stat şi ea în atenţia PS Episcop Lucian. Acum secţia are profesori bine pregătiţi, aproximativ 100 de studenţi şi îşi desfășoară activitatea în Caransebeș. Preasfinţitul Lucian este profesor al acestei instituţii de învăţământ cu funcţia didactică de conferenţiar universitar.

Activitatea socială s-a concretizat prin înfiinţarea, în colaborare cu mai multe instituţii, a Centrului de servicii sociale „Sf. Vasile cel Mare” din Caransebeş. Au fost încheiate parteneriate de colaborare cu mai multe ONG-uri din judeţ, dar şi cu diverşi furnizori de servicii sociale ai administraţiei locale. A înfiinţat de asemenea magazine de obiecte bisericeşti în cuprinsul Eparhiei şi a înfiinţat ateliere de croitorie bisericească şi de pictură bisericească bizantină.

La ceas aniversar, când se împlinesc 10 ani de misiune creştină sub oblăduirea duhovnicească şi administrativă a Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, preoţii şi credincioşii Episcopiei Caransebeşului sunt încredinţaţi de lucrarea frumoasă ce s-a împlinit în acest răstimp în istorica instituție bisericească superioară a Banatului Montan.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop Lucian!


Data: 26 februarie 2016 • Vizualizări: 775