Prelegere tematică despre mijloace catehetice moderne

Prelegere tematică despre mijloace catehetice moderne
Duminică, 20 martie, domnul profesor Denis Villepelet, director la Institutul Catolic din Paris a conferenţiat la Caransebeş
Autor: Pr. Dr. Nichifor Tănase
Perioada Postului Mare a reprezentat pentru Biserica Ortodoxă prilejul de a-şi exercita şi intensifica activitatea misionar-catehetică atât sub aspect iniţiatic catehumenal cât şi mistagogic. În perioada 17-21 martie, a fost invitat, prin intermediul Biroului de catehizare din cadrul sectorului cultural eparhial, domnul profesor doctor Denis Villepelet, director la Institutul Catolic din Paris, cercetător recunoscut internaţional în domeniul Cateheticii.toate limbile de circulaţie internaţională, îşi are influenţele atât în tradiţia hermeneutica patristică a primelor veacuri creştine, cât şi în filosofia franceză actuală, în mod special cea a lui Paul Ricoeur (memoria vie, aspectul de alteritate).

Inspirat de vizitarea mai multor obiective turistice, printre care Biserica din Densuş, Castelul huniazilor în capele de rugăciune a căruia a recunoscut spiritualitatea cisterciană a Sf. Bernard, apoi mânăstirea Prislop, domnul profesor Villepelet a susţinut o a doua conferinţă în sala de festivităţi a Episcopiei noastre, în data de 20 martie a.c. Liniile de forţă care s-au degajat din discursul distinsului invitat: provocarea interiorităţii, credinţa ca o meditaţie, pedagogia iniţierii şi slujirea aproapelui (diaconie du frère), reprezintă tot atâtea paradigme catehetice. „Cateheza, spune profesorul Villepelet, reuneşte în formă dialogică două dinamici: dinamica kerigmatică a credinţei pascale şi dezvoltarea sa kerigmatică şi dinamica antropologică a întrupării şi dezvoltarea sa istorico-profetică”, „praxis-ul catehetic este, aşadar, considerat nu ca un loc, ci ca un mijloc permanent de dezvoltare a organicităţii credinţei”.

Întrebările personalităţilor prezente în sală au subliniat aspectul instrumental al catehetică care orientează spre o experienţă liturgic-euharistică, unificatoare cu Dumnezeu. În Occident, accentul istoric pe Iisus, riscă să separe nestorian persoana divino-umană a Mântuitorului Hristos. Aspectul mistagogic (cu insistenţă pe dimensiunea transcendentă a arhitecturii eclesiale ortodoxe), cel triadologic (în Sfânta Liturghie la care domnul Villepelet a asistat), precum şi cel pnevmatologic (care trebuie recuperat de către Biserica Apuseană, cum s-a exprimat emeritul profesor), pot reprezenta în viziunea autorului conferinţei, tot atâtea puncte de sprijin pentru o elaborare catehetică. Trebuie subliniat că în viziunea domnului Villepelt, catehetica nu reprezintă o disciplină exclusiv practică, ci tinde să devină un domeniu al teologiei fundamentale, eludând astfel, separaţia „scolastică” dintre sistematic şi practic. Vizita la Caransebeş, după cum s-a exprimat domnul profesor, a reprezentat o posibilitate de a descoperii valenţe catehetice noi, dimensiuni antropologice, sociale diferite dar, cel mai important, o ancorare mistagogică profundă în Ortodoxia românească.

Întâlnirea cu specialişti cateheţi români, dialogul complementar, va constitui sursa unui curs cu studenţii domniei sale la „Cato”. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, profesorul Villepelt şi-a dat acordul pentru a putea fi publicată sub egida Episcopiei Caransebeşului şi a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, lucrările sale cele mai cunoscute, rod al cercetării catehetice academice din Franţa: „L'avenir de la catéchèse” (2003), „Les défis de la transmission dans un monde complexe (2009), „Risquer la foi dans nos sociétés” (2005). Prima lucrare, va apare în toamna acestui an, cu controlul ştiinţific al unui grup de teologi ortodocşi români specialişte în Catehetică.

Problematică catehetică din opera domnului profesor Villepelet va constitui şi un mijloc de raportare a eparhiei noastre la semnificaţia Anului omagial 2011 dedicat Botezului şi familiei creştine.


Data: 21 martie 2011 • Vizualizări: 993