Program de Studiu Biblic parohial – „Cum să devenim … vase de cinste?”

Program de Studiu Biblic parohial – „Cum să devenim … vase de cinste?”
Centrul cultural-misionar „Tabor”, din cadrul parohiei Adormirea Maicii Domnului – Reșița, găzduiește și desfășoară un program de Studiu Biblic parohial săptămânal
Autor: Pr. Borislav Tasici
Centrul cultural-misionar „Tabor”, din cadrul parohiei Adormirea Maicii Domnului – Reșița, găzduiește și desfășoară un program de Studiu Biblic parohial, având îndrumător pe părintele Borislav Tasici. Programul de studiu biblic este săptămânal, în fiecare zi de joi, în funcție de programul liturgic și cel pastoral desfășurat la biserică și în parohie, acesta se adresează tuturor credincioșilor dornici să cunoască mai bine Cuvântul Sfintei Scripturi.

După încheierea unui ciclu de Studiul Biblic, timp de mai bine de șase luni, în care au fost străbătute „Călătoriile misionare ale Sf. Apostol Pavel”, împletite cu vizionarea de filme documentare despre viața Sfântului Apostol Pavel, acum se continuă și se aprofundează texte scripturistice într-o nouă abordare, și anume „Epistolele Sf. Apostol Pavel”.

Succesiunea tematică a acestui program de studiu biblic, a avut în vedere, atât personalitatea, opera, precum și abordarea misionar complexă a Sfântului Apostol Pavel, binevenit căutărilor din formarea omului duhovnicesc, întocmai, după afirmația mitropolitului Bartolomeu Anania care spune despre acest apostol al timpurilor, că este: „Pururea inspirat şi veghetor, în acelaşi timp mistic şi om de acţiune, teolog şi misionar, întemeietor şi organizator, păstor şi catehet, polemist redutabil şi orator înflăcărat, dialectician şi liric, un temperament dinamic un râu de energie în continuă mişcare, cultură vastă. Mai presus de toate, însă, el este părinte. Asupra copiilor săi duhovniceşti el are sentimentul posesiei: ei îi aparţin şi trebuie să-l asculte ca pe unul care i-a născut, îi creşte, îi apără şi-i maturizează spre a-i preda desăvârşiţi Părintelui Ceresc, prin Iisus Hristos. În această dimensiune paternă se consumă gama stărilor sufleteşti din epistolele sale: el e mândru şi smerit, îndrăzneţ şi timid, sociabil şi însingurat, afectuos şi ironic, curtenitor şi protestatar, duios şi violent, generos şi sever, precaut şi debordant, tonurile sale desfăşurându-se de la implorarea lacrimogenă până la imprecaţia strivitoare. Totul însă, absolut totul, i se subordonează sentimentului suprem: iubirea sa pentru Domnul său Iisus Hristos”, un model biblic potrivit, în care să ne „înnoim în duhul minții noastre“(Romani 12:2).

Materialele de lucru pentru studiul biblic, care, se găsesc în biblioteca centrului, sunt: Sfânta Scriptură în Versiunea Bartolomeu Anania (o încununare a operei neasemuite a poetului, scriitorului şi teologului care a fost Mitropolitul Bartolomeu), Biblia - O istorie vizuală, lucrare ce oferă o serie de istorisiri pilduitoare, cu ample citate din Sfânta Scriptură, susținute de un bogat material iconografic - peste 1000 de imagini color si alb – negru, și respectiv, filme documentare cu temă biblică, având la dispoziție surse de informare prin mijloacele de căutare pe internet.

Deși, oarecum suntem la început de drum, credem cu tărie că, studiul acesta va pune într-o „lumină nouă” această sfântă lucrare, care să fie una roditoare și ziditoare de suflet, ce ne va îndruma către Hristos, precum „o candelă pentru picioarele noastre, şi o lumină pe cărarea noastră” (Ps. 119, v. 105).

Data: 23 octombrie 2017 • Vizualizări: 648