Sacrament și Filantropie – o însoțire pastorală din îndemnul faptelor bune săvârșite pentru aproapele aflat în nevoi!

Sacrament și Filantropie – o însoțire pastorală din îndemnul faptelor bune săvârșite pentru aproapele aflat în nevoi!
Sâmbătă, 11 noiembrie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița a fost săvârșită Taina Sfântului Botez pentru 3 copilași proveniți din familii cu probleme sociale
Autor: Pr. Borislav Tasici
Sâmbătă, 11 noiembrie, călăuziți de intenția noastră în drumul pașilor purtați de activitățile misionare, desfășurate de către Centrul Cultural-Misionar Tabor, al parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Reșița, s-au conturat și motivat «după măreția vocației», între proiectele de suflet și acela de a încreștina prunci proveniți din familii cu probleme sociale din cadrul parohiei noastre, situații constatate concret, în care mai multe familii renunță sau amână botezul copiilor, din pricina unor condiții modeste de viață sau din cauza unui orizont din care lipsește credința fermă.

Putem spune că această zi a încununat efortul nostru depus în anul acesta, în care, mai mulți copii au fost botezați de către voluntari - Oameni cu suflet, care au înțeles că fiecare suflet de copil –este chemat să devină «mădular» al Bisericii, ca să folosim acest veșmânt liturgic al cuvântului biblic, pentru fiii Împărăției lui Dumnezeu.

Îndată după botezul săvârșit în biserica parohială, nașii au cinstit evenimentul asumat fericit al celor trei copilași proveniți din familii diferite, cu toate cele necesare, precum și cu o agapă oferită la centrul parohiei, moment festiv la care au luat parte părinții pruncilor botezați, precum și ceilalți membrii ai familiilor, așa, cum deja a devenit o tradiție în acest sens.

În acest urcuș bătătorit de slujirea misionară a Bisericii „Casa de oaspeți”, purtăm și noi cu smerenie pașii, lucrând duhovnicește cei „doi dinari”, la care adăugăm după umila noastră lucrare, mila creștină - cheltuiala faptelor noastre bune, potrivit credinței și iubirii față de Dumnezeu și de aproapele nostru, la promisiunea făcută către Samarineanul mântuirii noastre.

Data: 13 noiembrie 2017 • Vizualizări: 799