SCRISOARE PASTORALĂ

SCRISOARE PASTORALĂ
Prea Cucernice Părinte, Onoraţi membri ai Consiliului şi Comitetului Parohial, Iubiţi credincioşi şi credincioase, fii duhovniceşti ai Episcopiei Caransebeşului,
Autor: Serviciul Prezidial
Cu frăţească dragoste în Domnul Hristos şi în conformitate cu datoria noastră creştinească de a propovădui cu timp şi fără timp adevărurile de credinţă lăsate de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi păstrate cu sfinţenie de Sfânta Biserică, Vă trimit această scrisoare pastorală în care Vă îndemn la o gândire şi la o acţiune comună pentru susţinerea învăţământului religios din şcolile României. În primul rând trebuie să fim uniţi în rugăciune pentru ca schimbările vremurilor să nu ne împuţineze credinţa şi să nu prejudicieze educaţia copiilor noştri.

În aceste zile de început ale Postului Mare, ispita lumească promovează ideea unui învăţâmânt din care să fie exclusă ora de Religie şi de aceea trebuie să afirmăm cu tărie importanţa unei educaţii religioase pentru generaţiile tinere. Trebuie să înţelegem noi şi să-i îndemnăm şi pe toţi semenii noştri să conştientizeze că ora de Religie promovează un model pozitiv nepieritor, deschide sufletul spre sentimente şi valori veşnice, cultivă în sufletele copiilor bunătatea, răbdarea, iubirea şi crează pace şi armonie. Ascultând cuvintele Domnului Hristos „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5), afirmăm că fără Religie nu se poate face educaţie completă, o educaţie ce formează oameni deschişi spre valori, cu competenţe de integrare în societate. Credem cu tărie că acei copii care primesc o educaţie creştină în şcoală învaţă să cultive valorile perene ale spiritualităţii şi ale culturii româneşti. De aceea, în aceste vremuri de încercare, susţinem că ora de Religie nu este o pierdere de timp, ci sfinţire a timpului şi un apostolat sfânt. Rugăm întreaga comunitate, pe părinţii copiilor şi pe toţi credincioşii activi ai Bisericii noastre să susţină prin rugăciune şi prin îndemn creştinesc înscrierea copiilor la orele de Religie, conform cerinţelor legislaţiei şcolare actuale.

Reamintind credincioşilor noştri că cea mai mare zestre pe care părinţii o pot transmite copiilor este Credinţa şi având nădejde într-un viitor frumos pentru cei tineri, Vă îmbrăţişez cu părintească dragoste.

Lucian,
Episcopul Caransebeșului


Data: 21 februarie 2015 • Vizualizări: 608