Şedinţa ordinară a Consiliul Eparhial din Episcopia Caransebeşului

Şedinţa ordinară a Consiliul Eparhial din Episcopia Caransebeşului
Joi, 9 iunie 2011, a avut loc Şedinţa Ordinară a Consiliului Eparhial din Episcopia Caransebeşului. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost dezbătute diferite aspecte care ţin de buna funcţionare a vieţii bisericeşti în Eparhia Caransebeşului
Autor: Serviciul Prezidial
Joi, 9 iunie 2011, a avut loc Şedinţa Ordinară a Consiliului Eparhial din Episcopia Caransebeşului. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost dezbătute diferite aspecte care ţin de buna funcţionare a vieţii bisericeşti în Eparhia Caransebeşului.

Astfel, secţia administrativ-bisericească, a prezentat situaţia personalului clerical şi neclerical din eparhie: angajări, numiri şi încetări de activitate în perioada ianuarie-iunie 2011, hotărâri arpobate în Permanenţa Consiliului Eparhia.

Dintre hotărârile adoptate amintim numirea unui preot misionar la Centrul Eparhial, cu atribuţii la filia Ineleţ, din cadrul Parohiei Bogâltin, Protopopiatul Băile-Herculane, cea mai izolată parohie din Eparhiei. Totodată s-au adoptat hotărâri privitoare la numirea în postul vacant de preot paroh la Parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, Oraviţa Română, Protopopiatul Oraviţa.

Un alt temei al ordinii de zi fost aprobarea înfiinţării Parohiei Zorile, Protopopiatul Caransebeş, cu data de 1 martie 2011. Urmare hotărârii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române nr. 2127 din 10 martie 2011, Parohia Ortodoxă Ucraineană Zorile, aparţinătoare Vicariatului Ortodox Ucrainean de sub jurisdicţia Patriarhiei Române, a trecut în jurisdicţia Episcopiei Caransebeşului, cu data de 1 martie 2011. De asemenea, s-a hotărât transferarea în statele de funcţii ale Episcopiei Caransebeşului, în cadrul Protopopiatului Caransebeş, a celor trei posturi existente, unul clerical şi două neclericale.

Datorită faptului că toţi credincioşii din Cozla vor fi strămutaţi de către administraţia locală în altă locaţie s-a impus desfiinţăriea parohiei misionare Cozla, Protopopiatul Oraviţa, cu data de 1 iunie 2011.

Secţia culturală a Episcopiei Caransebeşului, a propus spre aprobare un program de desfăşurare a evenimentelor, în perioada 19-20 iulie, cu prilejul hramului Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş. Totodată, sectorul cultural a anticipat şi proiectul de program care va avea loc cu ocazia sărbătorii Sfintei Cruci.

Secţia economică a prezentat situaţia financiar-contabilă a Episcopiei Caransebeşului, precum şi alte proiecte de investiţii ale Eparhiei.

Data: 10 iunie 2011 • Vizualizări: 1486