Seminarii de informare în domeniul protecţiei mediului pentru angajaţii Episcopiei Caransebeşului

Seminarii de informare în domeniul protecţiei mediului pentru angajaţii Episcopiei Caransebeşului

Album foto
Sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeşului a găzduit joi, 21 februarie, seminarul de informare cu tema „Protecţia mediului şi controlul poluării”
Autor: Sectorul Administrativ-Bisericesc
Prin intermediul acestui seminar angajaţii Protopopiatului Caransebeş au fost informaţi cu privire la legislaţia de actualitate în domeniul protecţiei mediului. Au fost prezentate şi dezbătute de asemenea şi aspectele practice ale aplicării reglementărilor de mediu pentru protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice, protecţia calităţii aerului, solului şi subsolului, înfiinţarea sau extinderea cimitirelor, gestiunea deşeurilor şi arii naturale protejate.

D-na Câmpean Anca Mariana, şef centru perfecţionare Caransebeş a oferit informaţii despre evenimentul desfăşurat astăzi: „În perioada 19-25 februarie, în Episcopia Caransebeşului, la Centrul eparhial şi în cele 4 protopopiate din judeţul Caraş-Severin, au loc 5 seminarii de informare cu privire la protecţia mediului şi controlul poluării pentru angajaţii acestor instituţii. Pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”, am mai derulat cursuri în domeniul muzeografiei, IT, limbă engleză şi gestiunea bunurilor de patrimoniu. Ne bucurăm că astăzi sunt aduse în discuţie probleme legate de controlul poluării, dar şi de actualitate, cum ar fi problema cimitirelor, un subiect care ne vizează în mod direct.”

Dr. Ing. Marilena Faier, lector în cadrul seminarului, a vorbit despre importanţa cunoaşterii normelor legate de ocrotirea mediului înconjurător: „În cadrul acestui proiect, am fost invitată să le vorbesc angajaţilor Episcopiei Caransebeşului, în vederea expunerii unor informaţii şi noţiuni despre protecţia mediului, tocmai pentru a încerca să dobândim un comportament ecologic, un comportament prietenos faţă de natură. În acest sens a fost vizată comunicarea unor noţiuni de legislaţie şi norme de protecţie a mediului. Participanţii la seminar au avut posibilitatea să ia la cunoştinţă despre poluarea cu nitraţi şi despre modul în care legislaţia de protecţie a mediului se integrează în celelalte domenii de activitate, inclusiv în cadrul evaluării monumentelor istorice sau al celor cu valoare de patrimoniu, înscrise în lista UNESCO. Au mai fost aduse în discuţie sancţiunile pe care le pot primi persoanele fizice sau juridice în momentul în care nu respectă condiţiile de mediu.”

Participarea la acest seminar de informare are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.


Data: 21 februarie 2013 • Vizualizări: 890