Seminarii de informare în Eparhia Caransebeşului

Seminarii de informare în Eparhia Caransebeşului
În perioada 19.02.2013 - 25.02.2013, în judeţul Caraş-Severin se vor desfăşura cinci seminarii de informare cu tema „Protecţia mediului şi controlul poluării”
Autor: Serviciul Prezidial
Seminariile vor avea loc la nivelul fiecărui Centru de lucru din cadrul Episcopiei Caransebeşului, respectiv Moldova Nouă, Băile Herculane, Caransebeş, Reşiţa şi la Centrul eparhial Caransebeş.

Prin intermediul acestor seminarii, angajaţii Episcopiei Caransebeşului vor fi informaţi cu privire la legislaţia de actualitate în domeniul protecţiei mediului. Vor fi prezentate şi dezbătute de asemenea şi aspectele practice ale aplicării reglementărilor de mediu pentru: protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice; protecţia calităţii aerului, solului şi subsolului; înfiinţarea sau extinderea cimitirelor; gestiunea deşeurilor şi arii naturale protejate.

Participarea la aceste seminarii de informare are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului: „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea Patrimoniului Cultural Naţional – POSDRU/81/3.2/S/53777. Proiectul vizează creşterea gradului de adaptabilitate al angajaţilor, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.patrimoniuepiscopiacaransebesului.ro sau de la Câmpean Anca Mariana, şef Centrul de perfecţionare Caransebeş, tel. 0743159699

Data: 4 februarie 2013 • Vizualizări: 760