Sfinții Trei Ierarhi prăznuiți în Episcopia Caransebeșului

Sfinții Trei Ierarhi prăznuiți în Episcopia Caransebeșului

Album foto
În ajunul sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi, sectorul cultural al Episcopiei Caransebeșului a organizat în sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial o manifestare culturală închinată celor trei sfinți mari ierarhi
Autor: Serviciul Prezidial
În ajunul sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi, Sectorul Cultural al Episcopiei Caransebeșului a organizat în sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial o manifestare culturală închinată celor trei sfinți mari ierarhi. În deschiderea spectacolului corul Seminarului „Episcop Ioan Popasu” a interpretat un buchet de cântări închinate patronilor învățământului teologic. În continuare părintele profesor arhid. Vicențiu Românu a prezentat o disertație cu privire la viaţa şi activitatea marilor ierarhi şi dascăli ai Bisericii noastre.

Părintele Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, a arătat că este o tradiție a prăznui patronii școlilor teologice și totodată a arătat evoluția învățământului teologic din Eparhia Caransebeșului. „Urmând o frumoasă tradiţie a învăţământului teologic, ziua de sărbătoare a Sfinţilor Trei Ierarhi este vreme de prăznuire pentru şcolile de teologie din Episcopia Caransebeşului. Aici, în Banatul de Munte, din anul 1865 şi până astăzi, s-a perpetuat o şcoală de teologie ce a dat Bisericii românești vrednici slujitori. De la întemeierea ei şi până în anul 1927 şcoala de teologie din Caransebeş a funcționat cu numele de institut teologic, din anul 1927 şi până în anul 1948, la desființarea ei abuzivă, a avut numele de Academie Teologică, iar după acest an şi după o scurtă întrerupere, din anul 1955 la Caransebeş a funcţionat unul din cele 6 seminarii teologice admise în timpul regimului comunist. Astăzi pe lângă seminarul amintit, există şi o Secţie de teologie, secție care se revendică a fi continuatoarea învăţământului teologic superior la Caransebeş”.

În încheierea spectacolului corul Secției de Teologie Ortodoxă-Didactică din Caransebeş a oferit un scurt recital. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, membrii Permanenței Consiliului Eparhial, corpul profesoral de la Seminarul Teologic din Caransebeș precum și elevi seminariști și studenți teologi de la instituțiile teologice caransebeșene.

La final Preasfinţitul Părinte Lucian, a rostit un cuvânt de binecuvântare, mulţumind tuturor celor implicaţi în organizarea evenimentului, îndemnând totodată pe toți în a-i avea ca modele pe Sfinții Trei Ierarhi.


Data: 30 ianuarie 2014 • Vizualizări: 1079