Slujire și rugăciune în Parohia Maciova

Slujire și rugăciune în Parohia Maciova
Duminică, 5 martie, credincioșii Parohiei Maciova au răspuns chemării preotului paroh participând într-un număr însemnat la Taina Sfântului Maslu
Autor: Pr. Ionel Remus Negru
Taina Sfântului Maslu a fost instituită de Însuși Mântuitorul, precum zice: „Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu, demoni vor izgoni, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși.” (Marcu 16, 17-18) Și Sfinții Apostoli au practicat Taina Sfântului Maslu chiar de la prima lor propovăduire: „Și scoteau mulți demoni Și-i ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.” (Marcu 6, 13).

Urmând apostolilor, episcopii și preoții au săvârșit și ei această Sfântă Taină, așa cum ne arată Sfântul Apostol Iacob: «Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii și ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui.» (Iacob 5, 14-15). Prin rugăciunile preoților și prin ungerea trupului cu untdelemn sfințit se împărtășește credincioșilor harul lui Dumnezeu prin tămăduirea bolilor trupești și sufletești, iertarea păcatelor și întărirea sufletului. Partea văzută a Sfântului Maslu o formează rugăciunea de sfințire a untdelemnului, rostită de șapte ori, de preoții slujitori ai Tainei și de ungerea, tot de șapte ori, a trupului credinciosului cu untdelemn sfințit. Săvârșitorii Tainei sunt preoții, așa cum zice și Sfântul Apostol Iacob: «să cheme preoții Bisericii», iar nu preotul singur, astfel că Sfânta Taină poate fi săvârșită de șapte preoți, de cinci, trei, sau, la nevoie, cel puțin doi preoți. Sfântul Maslu poate fi săvârșit de fiecare dată când credincioșii solicită acest lucru.

În parohia Maciova la Taina Sfântului Maslu au slujit Pr. Ionel Remus Negru, Pr. Viorel Sorinel Alexe de la Parohia Peștere și Pr. Aurelian Petru Jucu de la Parohia Zăgujeni. Cuvântul de învățătură a fost ținut de Pr. Aurelian Petru Jucu, și a avut două teme: „Importanța icoanelor în viața credincioșilor” și „Lepădarea oamenilor de păcatele trupești și sufletești”.

La rândul său, preotul paroh, a îndemnat credincioșii la săvârșirea faptelor bune care sunt bineplăcute înaintea lui Dumnezeu agonisindu-și, astfel, comori nepieritoare în Împărăția lui Dumnezeu „unde nici molia și nici rugina nu le strică și nici furi nu le sapă și nu le fură” (cf. Matei 6,20), dorind tuturor credincioșilor ca urcușul duhovnicesc să fie cât mai ușor în această perioadă a Postului Mare.

Data: 8 martie 2017 • Vizualizări: 599