Supremum vale Nicolae Bocșan (1947 – 2016)

Supremum vale Nicolae Bocșan (1947 – 2016)
În ajunul importantei sărbători a Pogorârii Sfântului Duh sau Rusaliile, sâmbătă, 3 iunie 2017, în sâmbăta morților – Moșii de vară, la Biserica „Sf. Nicolae” din Bocșa Română s-a săvârșit slujba de pomenire a prof. univ. dr. Nicolae Bocșan, la un an de la trecerea acestuia la cele veșnice
Autor: Gabriela Șerban
Prieteni și colaboratori, importanți oameni de cultură și invitați ai familiei au fost prezenți pentru a aduce un binemeritat omagiu memoriei istoricului bănățean, pentru a se ruga împreună pentru sufletul celui plecat acum un an „la taifas cu îngerii”.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și cu participarea părintelui arhimandrit dr. Casian Rușeț , consilier cultural al eparhiei, a fost săvârșită o frumoasă slujbă de pomenire secondată de corul „Armonia” al bisericii gazdă.

Fiu al Bocșei, personalitate marcantă a istoriografiei contemporane și a învățământului românesc, prof. Nicolae Bocșan este încă viu în memoria celor care l-au cunoscut, l-au iubit și l-au stimat. Astfel a luat naștere un nou volum intitulat „Supremum vale Nicolae Bocșan”, coordonatori Gabriela Șerban și părintele Silviu Ferciug, apărut la editura Nepsis din Timișoara, 2017, ca un minim gest al prețuirii și recunoștiinței noastre și lansat cu acest prilej al comemorării.

Volumul prezentat se înscrie firesc în seria editorială „Bocșa – istorie și cultură”(nr. 40), serie inițiată de Biblioteca Orășenească ”Tata Oancea” Bocșa în anul 2001, și aduce un omagiu istoricului Nicolae Bocșan la împlinirea unui an de la plecarea acestuia dintre noi.

În cele 163 de pagini sunt cuprinse studii și evocări semnate de personalități ale vremii, apropiați prieteni și colaboratori ai omului și profesorului Nicolae Bocșan: Carmen Albert, Silviu Ionel Ferciug, Mircea Rusnac, Dorel Viorel Cherciu, Mihai Octavian Groza, Sorin M. Petrescu, Mihai Suru, Gabriela Șerban, Mihaela Bedecean, precum și un capitol dedicat imaginilor, semnalând importante premii, diplome și distincții ale istoricului, dar și fotografii de ieri și de azi, conturând portretul unui Om ales.

Volumul beneficiază de o frumoasă prefață semnată de ierarhul nostru, Preasfințitul Părinte Lucian, deoarece „pentru Episcopia Caransebeșului, profesorul, istoricul și omul de înaltă ținută academică Nicolae Bocșan rămâne o emblemă, iar comemorarea sa nu este altceva decât o datorie de suflet pentru Banatul de Munte”, după cum mărturisește chiriarhul.

Despre carte, despre omul și personalitatea Nicolae Bocșan au rostit frumoase cuvinte pr. dr. Casian Rușeț, pr. drd. Silviu Ferciug, cercetătorul științific dr. Dorel Viorel Cherciu, bibl. Gabriela Șerban și ing. Constantin Borozan.

Cu siguranță, ni-l amintim cu drag pe istoricul Nicolae Bocșan, ne gândim cu dragoste și recunoștință la omul Nicolae Bocșan, și, fiecare dintre noi putem aprecia memoria unei astfel de personalități complexe măcar prin astfel de gesturi mărunte - cum este realizarea acestui opuscul - prin care să-i păstrăm vie memoria și să-l prezentăm pe veritabilul istoric Nicolae Bocșan și celor care n-au avut șansa de a-l cunoaște.

Dumnezeu să-l odihnească și să-l aibă în paza sa!


Data: 3 iunie 2017 • Vizualizări: 1876