Tineretul, speranţa unei lumi mai bune…

Tineretul, speranţa unei lumi mai bune…
Luni, 14 februarie 2011, la Grădiniţa PP2 din Moldova-Nouă a avut loc o manifestare cultural-religioasă
Autor: Pr. Remus Căta
Luni, 14 februarie 2011, la Grădiniţa PP2 din Moldova-Nouă a avut loc o manifestare cultural-religioasă. La invitaţia doamnei directoare Cântar Ana, din partea Bisericii din oraşul de pe Dunăre a participat părintele Remus Căta, parohul Bisericii „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”.

Manifestarea a început la ora 16,00 cu participarea mai multor invitaţi: educatori, învăţători şi profesori de la Şcoala Generală. Nr. 4 din localitate precum şi reprezentanţii a două organizaţii nonguvernamentale locale: „Asociaţia Curcubeul” şi „Asociaţia Sociomedica” care şi-au prezentat ofertele educaţionale pentru anul şcolar viitor şi parteneriatele încheiate cu grădiniţa pentru acest an şcolar. S-a dat apoi citire lectoratelor pregătite temeinic de stimaţii invitaţi, lectorate ce au avut ca temă: „13 reguli pentru un părinte perfect” prezentat de d-na educatoare Ramona Bida şi „Drepturile copilului” prezentat de d-na jurist Andraş Claudia.

În cadrul lectoratului părintele Remus Căta a spus: „Lectoratele cu părinţii presupun o colaborare mai strânsă între educatori şi părinţii copiilor, prin implicarea acestora în viaţa şcolii, este o activitate formală şi informală în acelaşi timp. După cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă armonios, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora. La educarea şi formarea copilului preşcolar contribuie mai mulţi factori educaţionali: familia, Biserica, grădiniţa, societatea. Este recunoscut faptul că, în cadrul acestui „complex formativ”, rolul preponderent revine grădiniţei, instituţie specializată, cu cadru anume pentru realizarea obiectivelor educaţiei preşcolare”. A subliniat apoi şi cel dintâi drept al omului şi anume dreptul la viaţă îndemnând astfel părinţii la stoparea avorturilor, acesta fiind şi unul din proiectele Asociaţiei Sociomedica, asociaţie ce funcţionează în cadrul parohiei mai sus pomenite.


Tot în cadrul acestei manifestări părintele Remus Căta a prezentat şi parteneriatele încheiate între biserică şi grădiniţă pe deoparte iar pe de altă parte între Asociaţia „Sociomedica” pe care o reprezintă şi Grădiniţa PP2, prin alocarea unei sume în bani de tipul unui fond colector pentru copii defavorizaţi, astfel încât şi aceştia să se bucure împreună cu ceilalţi de activităţile extraşcolare.

Data: 16 februarie 2011 • Vizualizări: 1687