Vestea cea bună bolnavilor de la spitalul din Moldova Nouă

Vestea cea bună bolnavilor de la spitalul din Moldova Nouă
Preotul paroh alături de un grup de credincioşi din parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” au colindat bolnavii din spitalul Moldova Nouă
Autor: Serviciul Social-Misionar
Ziua de 9 decembrie 2010 a fost una binecuvântată de Dumnezeu pentru bolnavii de la Spitalul Orăşenesc Moldova-Nouă. Aceasta pentru că un grup de credincioşi ai corului Parohiei ”Sf.Împ. Constantin şi Elena” conduşi de preotul paroh Remus Căta au fost alături de cei în suferinţă, în mijlocul lor în această zi. Astfel, de dimineaţă la ora 10,00 credincioşii parohiei şi preotul lor au poposit la Spitalul Moldova-Nouă fiind conduşi în secţiile de Pediatrie ,Chirurgie şi Interne de către d-na Lorincz Elena,d irectorul singurului Spital din această parte a Clisurii Dunării.

Aici bolnavii au ascultat cu mare bucurie colinde şi cuvântul de învăţătură al părintelui paroh care a subliniat: ”Prin suferinţa trecătoare, omul păcătos nu numai că se izbăveşte de chinurile veşnice, pentru păcatele sale, ci i se dăruieşte şi mântuirea şi este făcut moştenitor al Împărăţiei Ceresti. Cu adânca Sa înţelepciune, Domnul Dumnezeu rânduieşte toate din dragostea Sa pentru omenire, dăruind tuturor ceea ce le este de folos. Nu este de datoria noastră să întrebăm de ce se întâmpla aşa şi nu altfel, ci să ne supunem, ascultători ca şi copiii, Voinţei celei sfinte a Părintelui nostru Ceresc şi să spunem dintru adâncul sufletului:Părinte Sfinte, facă-se voia Ta!"

Toţi bolnavii au primit daruri, iar apoi părintele a împărţit tuturor şi câte o icoană cu Domnul Iisus Hristos a cărui Sfântă Naştere o aşteptăm cu mare bucurie dar şi cu sufletele curate: „Ştiind aceasta, cel care priveşte la un om sănătos şi la un om care a suferit îndelung, şi ia în seamă starea sufletească a unuia şi a celuilalt, îşi dă seama care dintre ei poate fi numit binecuvântat: cel sănătos sau cel suferind? De pildă, de câte ori în boala ta te-ai căit pentru păcatele tale în faţa lui Dumnezeu şi în faţa părintelui tău duhovnic şi ai primit împărtăşirea cu Sfintele Taine? În acest timp, omul sănătos rareori se gândeşte la păcatele sale: iar dacă se întâmplă să se pregătească de Sf. Împărtăşanie, o dată în an, aceasta nu se datorează atât evlaviei cât snobismului, ca să poată spune şi el: Şi eu m-am spovedit şi m-am împărtăşit" a mai spus părintele Remus Căta.

De asemenea bolnavii au primit în dar revista parohială bianuală “Lumină lină” editată de Parohia “Sf.Împ.Constantin şi Elena” în colaborare cu Primăria Moldova-Nouă , tehnoredactată de d-ra Maria Popovici, profesor de religie la Şcoala Gen.Nr.1 din oraş, revistă distribuită în tot oraşul începând cu Duminica din 5 decembrie, în Ajunul Praznicului Sf.Ierarh Nicolae şi în cele ce vor urma până la slăvitul Praznic al Crăciunului.

În încheierea “cercetării bolnavilor”, preotul şi credincioşii au colindat şi conducerea Spitalului, mulţumind d-nei directoare şi încredinţându-i pe bolnavi că ei cu toţii sunt pomeniţi la fiecare Sf. Liturghie, îndemnându-i deopotrivă la răbdare după cum Sfântul Antonie de la Optina îi scria unei bolnave: "Fii tare în Domnul! Suferinţa ta şi şubrezenia sanătăţii tale îmi mâhneşte adânc inima. Pentru porunca iubirii şi a compătimirii, m-am rugat pentru tine în fiecare zi şi am cerut Domnului Dumnezeu ca să-ţi dăruiască răbdare creştinească în boală şi uşurare. Dar, dacă boala ta a ţinut pâna astăzi, nu e pentru că Dumnezeu nu ar fi auzit rugăciunile aduse Lui, ci pentru că îi lasă pe unii fără vindecare, ca să-i folosească mai mult”.

Data: 10 decembrie 2010 • Vizualizări: 1058