Zi de bucurie spirituală la Schitul Vărădia

Zi de bucurie spirituală la Schitul Vărădia
În data de 5 iunie 2017, întreaga comunitate ortodoxă din comuna Vărădia și-a îndreptat pașii încă de la ivirea zorilor spre străvechea biserică de la Vărădia din deal pentru a participa la hram
Autor: Serviciul Prezidial
Comunitatea ortodoxă de la Parohia Vărădia, beneficiază de două biserici care au același hram „Pogorarea Sfântului Duh”. Începând cu anul 2004, când s-a înființat un schit în comuna Vărădia, s-a îndătinat obiceiul ca hramul la cele două biserici să fie sărbătorit, unul în ziua hramului la biserica parohială, iar a două zi de Rusalii hramul să fie sărbătorit la biserica din deal, care deservește serviciile religioase obștii monahale.

Păstrând această frumoasă tradiție, în data de 5 iunie 2017, întreaga comunitate ortodoxă din comuna Vărădia și-a îndreptat pașii încă de la ivirea zorilor spre străvechea biserică de la Vărădia din deal, unde străjuiește la poalele dealului numit „Dealul Chiliilor” o biserică construită în stil baroc provincial încă din anul 1754.

Comunitatea ortodoxă din comuna Vărădia este păstorită de un tânăr preot, Olteanu Ghiorghiță-Cosmin instalat doar de câteva luni de zile, dar care împreună cu ieromonahul Jugarariu Fanurie, dezvoltă o lucrare pastorală frumoasă bazată pe frățietate, scopul lor fiind sporirea prezenței credincioșilor la programul liturgic la cele două biserici.

Sfânta Liturghie prilejuită de hramul „Pogorarea Sfântului Duh” de la Schitului Vărădia a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi având protos pe arhimandridul Constantin Timiș, vicar eparhial al Episcopiei Caransebesului, delegatul Preasfințitului Lucian.

În cuvântul de învățătură părintele vicar, a evidențiat lucrarea Sfântului Duh în viața credincioșilor prin Sfintele Taine ale Bisericii, lucrare de care beneficiază credincioșii care mărturisesc „o credință, un domn și un botez”.

La finalul Sfintei Liturghii părintele arhimandrit a adresat celor prezenți, binecuvântarea chiriarhului, arătând dorința Preasfințitului Lucian de a participa în viitor aici, la Schitul Vărădia, la o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie.

În prezent, aici, la Schitul Vărădia se află în curs de finalizare întreaga documentație în vederea ridicării unui corp de chili pentru ostenitorii așezământului monahal. De asemenea, se caută resursele necesare pentru demararea lucrărilor de renovare a picturii bisericii, care deține o frumoasă pictură din a doua jumătate a secolului al XVIII lea.

Data: 7 iunie 2017 • Vizualizări: 1170