02. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Reşiţa  Protopopiatul Reșița, Șematisme

02. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Reşiţa

,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Reşiţa Montană – ridicată în anul 1940

categ. I urban; 1738 familii cu 3476 credincioşi;


Adresa bisericii: 320027 Reşiţa, str. Republicii nr. 1
Adresa casei parohiale: 320027 Reşiţa, str. Laminoarelor nr. 16

Paroh: Pr. iconom stavrofor dr. CRISTIAN RĂDULESCU

N: 18.12.1986 – Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2006.
Preot la Reşiţa din anul 2016.

Tel.: 0786132444;
Email: cristian_radulescu86@yahoo.com

 

 

Preot coslujitor: Pr. iconom HORIA MAILAT

N: 18.05.1988 – Deva, jud. Hunedoara.
Hirotonit în anul 2014.
Preot la Anina din anul 2014.

Tel.: 0723754162;
E-mail: horiamailat@yahoo.com

 

 

Contemporani cu germanii romano-catolici, colonizaţi de Habsburgi, românii de aici s-au constituit într-o parohie separată abia în jurul anului 1800, construindu-şi biserică în 1818, până la acea dată aparţinând de parohia vecină, Reşiţa Română. Viaţa comunei Reşiţa Montană evoluează paralel cu înfiinţarea Uzinelor de Fier „K. K. Privilegierte Österreichische Staatseisenbahn Gesellschaft”. Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” – Reșița Montană este așezată în partea de partea de sus a municipiului Reșița, „orașul vechi”, așa cum este cunoscută această parte a localității.

Prima biserică este datată în secolul XVIII (1754), pentru care episcopul Ioan Georgevici sfințește un antimis, în 1756. Biserica nouă pe care reşiţenii o numesc Catedrală, pentru monumentalitatea ei, a fost edificată în anii 1938-1941, în locul bisericii vechi. A fost un mare efort al reşiţenilor, al Uzinelor şi al protopopului dr. Iosif Ieremia, care după câţiva ani  s-a încununat cu un splendid lăcaş de cult, pentru care adesea s-au folosit termeni ca: monumentală, falnică, maiestuoasă. Biserica a fost târnosită de Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, la 3 septembrie 1972.

Clădirea cu o suprafaţă construită de 790 mp, având dimensiunile planului 34,00 m x 22,20 m, și 32 m înălțime, este alcătuită din zidărie portantă pe contur legată prin cei opt stâlpi pătraţi de beton armat, şi acoperită cu tablă. Proiectul bisericii aparţine arhitectului Victor Vlad și este o construcţie în stil neobizantin, cu plan cruce greacă înscrisă, cu braţe egale, cu pronaos,  naos şi altar. Naosul bine dezvoltat, pentru a cuprinde un număr cât mai mare de enoriaşi, este acoperit cu o cupolă centrală largă, flancată de alte patru cupole mici pe colţuri, legate una de alta prin bolţi semicilindrice.

Alături de o arhitectură impunătoare cu două balcoane suprapuse, cu 14 stâlpi de susținere în  interior din marmură artificială și un iconostas cu frumoase ornamentaţii murale, pictura bisericii, care are drept scop desăvârşirea spaţiului sacru, a fost realizată în tehnica frescă, între anii 1967-1970, de renumitul pictor Gheorghe Vânătoru din Bucureşti, prin grija preotului paroh Nicolae Bocșan. Uşile şi scaunele bisericii au fost  sculptate din lemn de stejar de către  Traian Novac din Timişoara, precum şi policandrul poleit în toamna anului 1963. Cu un deosebit realism al artei religioase, regăsim în biserică ca ornamentaţie: păuni, viţa de vie, crenguţele de măslin, din arta simbolică a creştinismului răsăritean.

Lista preoților care au administrat această parohie: Nicolae Teodorovici (=Teodor, 1815), Pavel Georgevici (1818), George Pocreanu (1847-1889); în anii  1889-1890 administrează parohia Ioan Stoica; David Terfeloagă (1890-1903), Ion Popovici (1903-1921), (1921-1963) – protopop Dr. Iosif  Ieremia (1921-1963), (1964-1989) – Nicolae Bocșan (1964-1989), Jurca Eugen (1989-1995), Dorel Cimponeriu (1995-2006), pr. dr. Borislav Tasici (2006 – 2016 paroh, actualmente preot slujitor), pr. dr. Cristian Rădulescu – paroh (2016 – prezent).

La parohie au avut loc expoziţii de icoane, pictură şi sculptură cu tematică religioasă. Din punct de vedere filantropic, parohia a desfășurat mai multe proiecte de ajutorare a celor cu probleme sociale, având o bună colaborare cu Universitatea Eftimie Murgu – Reșița și cu alți parteneri. Ajutoarele oferite diferitelor familii nevoiașe au constat în hrană și îmbrăcăminte.

Parohia are un grup coral ce susţine cântarea la strană, precum şi concerte la marile sărbători, dar și la diferite evenimente culturale. Din anul 2013, se derulează diverse activități în cadrul Centrului de Tineret Reșița Montană. În sala de festivități a parohiei au loc frecvent întâlniri cu credincioșii, în care se vizionează diferite  filme documentare. Acțiunile se înscriu în cadrul activităților catehetico-misionare, pe care parohia și Centrul de Tineret Reșița Montană le promovează în seria evenimentelor ,,Serile de film catehetic – Documentarele Credinței”, și care se bucură de prezența credincioșilor și a tinerilor, receptivi la temelor patristice și teologice din documentarul vizionat. Din anul 2015 în cadrul parohiei s-a amenajat sediul Centrului Cultural-Misionar TABOR, care are în vedere mai multe activități, cum ar fi: Cerc de studiu biblic, Cerc de pictură, Centru de voluntariat pentru tineri, masă pentru copiii proveniți din familii nevoiașe, sală pentru repetiții corale. Parohia are o bogată colaborare pe linie culturală cu: Direcția pentru Cultură Culte și Patrimoniul Cultural National Caraș-Severin, U.A.P. Reșița, Școala Gimnazială nr. 2,  precum și Colegiul Naţional ,,Traian Lalescu” din Reșița, prin participarea la diferite evenimente comune, unele numărând deja câteva ediții.