Centrul Eparhial

Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului
Str. Nicolae Corneanu Nr. 5
325400 Caransebeş jud. Caraş-Severin

secretariatepcaransebes@gmail.com

 

1. Cabinetul Episcopului

Preasfinţitul Părinte Episcop dr. Lucian MIC

2. Cancelaria Eparhială. Biroul Canonic-Juridic

Secretar eparhial: Pr. ic. stavr. Călin Vasile IANCHIŞ
Tel.:  0756097382
Email: secretariatepcaransebes@gmail.com

Inspector protocol: Arhidiacon Gheorghiță-Cosmin MUTAȘCU
Tel.: 0756097377 • 0784044310

Registratură: Diac. Iulian-Simion DAIA

Tel.: 0725173741

3. Sectorul Administrativ – Bisericesc

Consilier Administrativ – Bisericesc:  Pr. ic. stavr. Alin CÂMPEAN
Tel.:  0744798529; 0744699059
Email: bisericesc.epc@gmail.com

Inspector eparhial: Pr. ic. stavr. Petrică-Ionuț TIMIȘ-POPOVICI
Tel.: 0763680355
Email: timispopovicipetrica@gmail.com

Inspector Resurse Umane: Ec. Anca-Mariana Câmpean

Tel.: 0743159699

Email: ancuta.campean2010@gmail.com

 3.1 Catedrala Episcopală „Învierea Domnului şi Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” Caransebeş

Eclesiarh: Arhimandrit Constantin TIMIŞ
Tel: 0722458657

Pr. ic. stavr. Emanuel Alin SIMERIA NEDA
Tel.: 0768580885

Pr. ic. stavr. Ovidiu-Cristian VĂRAN
Tel.: 0742731616

Pr. ic. stavr. Petru PAICA
Tel.: 0760584252

Pr. ic. stavr. Mihail CĂLIN

Tel.: 0735363880

Arhidiacon Daniel-Constantin SIMERIA
Tel.: 0769451773

Arhidiacon Pavel CANEA

Tel.: 0743179412

Diac. Gabriel-Mihail BICA
Tel.: 0729750620

Diac. Ioan CILIBIA

Tel.: 0785907153

Diac. Șerban-Ionuț VÂLSAN

Tel.: 0767975102

Diac. Cătălin-Daniel CIORÎNGĂ

Tel.: 0768960313

Diac. Minel CIUCĂ

Tel.: 0763015204

Diac. Iulian-Simion DAIA

Tel.: 0725173741

3.2 Redacția Periodicului Eparhial „Foaia Diecezană”

325400 Caransebeş, str. Episcopiei, nr. 14
Email: foaia.diecezana@gmail.com

Redactor-șef: Pr. cons. ic. stavr. Alin-Vasile CÂMPEAN
Tel.: 0744798529

4. Sectorul Cultural, Învățământ și Relații Mass-Media

Consilier Cultural: Arhimandrit dr. Casian RUŞEŢ
Tel.: 0740052266 

Email: cultural.epcaransebes@gmail.com

Inspector şcolar pentru disciplina religie: Pr. prof. ic. stavr. Nicolae CHIOSA
Tel.: 0745006744
E-mail: nicuchiosa@yahoo.com, religie.isjcs@gmail.com

Responsabil mass-media: Darius HEREA
Tel.: 0751863695
Email: dariusherea@gmail.com

Reporter – Ziarul „Lumina” – Ediţia de Banat: Arhid. Pavel CANEA
Tel.: 0743179412
Email: caneapavel@gmail.com

Biblioteca eparhială „Episcop Nicolae Popea”: Ionela-Andra SÎRBU
Tel.: 0760996693

Email: biblioteca.epcaransebes@gmail.com

Arhiva Diecezană: Andrei TRĂILESCU
Tel.: 0748973250
Email: arhiva.epc@gmail.com

Muzeul eparhial: Claudiu-Constantin VÎNĂTU
Tel.: 0724087383
Email: colectia.epcaransebes@gmail.com

4.1. Departamentul pentru cateheză
și activități cu tineretul

Inspector coordonator: Pr. ic. stavr. Mihai-Cătălin CIUCUR

Tel.: 0734773477
Email: mihai.ciucur10@yahoo.com

5. Sectorul Economic-Financiar

Vicar Eparhial: Arhim. dr. Constantin TIMIŞ
Tel.:  0722458657
E-mail: constantin_timis@yahoo.com

Contabilitate: Contabil-șef Liliana Teodora PÂRVU

Tel.:  0720005131; 0734773478

Email: contabilitateepc@gmail.com

Casier: Camelia TRANDAFIR

Tel.: 0765565597

Revizor: Pr. ic. stavr. Eugen-Fabian DANILESCU
Tel.: 0765822990
Email: eugen.danilescu@yahoo.com

Administraţia Reşedinţei eparhiale: Rasof. Atanasia LAZĂR
Tel.: 0724951857

5.1. Serviciul Patrimoniu și Construcții Bisericești

Inspector construcţii bisericeşti: Ing. Dan-Ioan VÂNĂTORU
Tel.: 0721257578; 0746068555

5.2. Serviciul Comercial Diecezan

Inspector coordonator: Mihai UDUDEC
Tel.: 0721204085; 0761695120

Magazia Diecezană: Diac. Gabriel-Mihail BICA

Tel.: 0729750620

Atelierul de croitorie şi veşminte bisericeşti: Cosmin HEGHEDIŞ
Tel.:  0744770250

Atelierul de lumânări: Pr. ic. stavr. Gheorghe ROMÂNU
Tel.: 0749164304

5.3 Biroul eparhial de Proiecte și Patrimoniu

Inspector : Pr. ic. stavr. Olimpiu Bogdan SILAGHI
Tel.: 0725539151
Email: birouldeproiecte@gmail.com

5.4 Departamentul Cimitire, Monumente și Servicii Funerare

Inspector coordonator: Pr. ic. stavr. Marius-Ștefan Dănănău

Tel.: 0721544779

Email: cimitirepcaransebes@gmail.com

6. Sectorul Social-Filantropic, Misionar şi Activităţi cu Tineretul

Consilier Social-Misionar: Pr. ic. stavr. Gabriel GOZMAN-POP
Tel.: 0752002071
E-mail: socialcaransebes@gmail.com

6.1 Casa de Ajutor Eparhial a Episcopiei Caransebeşului

Responsabil: Ec. Doiniţa-Florica VĂRAN
Tel.: 0745174884
Email: varan.doinita@gmail.com