Centrul Eparhial

Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului
Str. Nicolae Corneanu Nr. 5
325400 Caransebeş jud. Caraş-Severin
secretariatepcaransebes@gmail.com

 

1. Cabinetul Episcopului

Preasfinţitul Părinte Episcop dr. Lucian MIC

2. Cancelaria Eparhială. Biroul Canonic-Juridic

Secretar eparhial: Pr. ic. stavr. Călin Vasile IANCHIŞ
Tel:  0756.097.382
Email: secretariatepcaransebes@gmail.com

Arhidiacon Gheorghiță-Cosmin MUTAȘCU
Tel.: 0756.097.377 • 0784.044.310

Registratură: Mărioara TOMA
Tel:  0741.415.314

Iulian-Simion DAIA
Tel:  0725.173.741

3. Sectorul Administrativ – Bisericesc

Consilier Administrativ – Bisericesc:  Pr. ic. stavr. Alin CÂMPEAN
Tel:  0744.798.529
Email: bisericesc.epc@gmail.com

Inspector eparhial: Pr. ic. stavr. Petrică-Ionuț TIMIȘ-POPOVICI
Tel: 0763.680.355
Email: timispopovicipetrica@gmail.com

3.1 Centrul de formare profesională

325400 Caransebeş, str. Nicolae Corneanu, nr. 5
www.patrimoniuepiscopiacaransebesului.ro

Şef centru: Ec. Anca-Mariana CÂMPEAN
Tel:  0743.159.699
Email: ancuta.campean2010@gmail.com

3.2 Redacția Periodicului Eparhial „Foaia Diecezană”

325400 Caransebeş, str. Episcopiei, nr. 14
Email: foaia.diecezana@gmail.com

Redactor-șef: Pr. cons. ic. stavr. Alin-Vasile CÂMPEAN
Tel: 0744.798.529

4. Sectorul Cultural, Învățământ și Relații Mass-Media

Consilier Cultural: Arhimandrit dr. Casian RUŞEŢ
Tel: 0740.052.266 

Email: cultural.epcaransebes@gmail.com

Inspector şcolar pentru disciplina religie: Pr. prof. Nicolae CHIOSA
Tel: 0745.006.744
E-mail: nicuchiosa@yahoo.com

Responsabil mass-media: Darius HEREA
Tel: 0751.863.695
E-mail: dariusherea@gmail.com

Reporter – Ziarul „Lumina” – Ediţia de Banat: Diac. Pavel CANEA
Tel: 0743.179.412
E-mail: caneapavel@gmail.com

Biblioteca Diecezană: Eghita Silvia POP
Tel: 0740.959.338

Email: biblioteca.epcaransebes@gmail.com

Arhiva Diecezană: Andrei TRĂILESCU
Tel: 0748.973.250
E-mail: arhiva.epc@gmail.com

Muzeul eparhial: Claudiu VÎNĂTU
Tel: 0724.087.383
Email: colectia.epcaransebes@gmail.com

5. Sectorul Economic-Financiar

Vicar Eparhial: Arhim. dr. Constantin TIMIŞ
Tel:  0722.458.657
E-mail: constantin_timis@yahoo.com

Contabilitate: Contabil-șef Liliana Teodora PÂRVU

Tel:  0720.005.131; 0734.773.478

Email:contabilitateepc@gmail.com

Casier: Camelia TRANDAFIR

Tel: 0765565597

Revizor: Pr. ic. stavr. Eugen-Fabian DANILESCU
Tel: 0765.822.990
Email: eugen.danilescu@yahoo.com

Administraţia Reşedinţei eparhiale: Rasof. Atanasia LAZĂR
 0724.951.857; 0731.660.256

5.1. Serviciul Patrimoniu și Construcții Bisericești

Inspector construcţii bisericeşti: Ing. Dan-Ioan VÂNĂTORU
Tel: 0721.257.578; 0746.068.555

5.2. Serviciul Comercial Diecezan

Inspector comercial: Mihai UDUDEC
Tel: 0721.204.085; 0761.695.120

Magazia Diecezană: Diac. Gabriel BICA

Tel: 0729.750.620

Atelierul de croitorie şi veşminte bisericeşti: Cosmin HEGHEDIŞ
Tel:  0744.770.250

Atelierul de pictură: Monahia Ioana FULGA
Tel: 0720.305.570

Atelierul de lumânări: Pr. ic. stavr. Gheorghe ROMÂNU
Tel: 0749.164.304

5.3 Biroul eparhial de Proiecte și Patrimoniu

Responsabil: Pr. ic. stavr. Olimpiu Bogdan SILAGHI
Tel: 0725.539.151
Email: birouldeproiecte@gmail.com

5.4 Departamentul cimitire, monumente și servicii funerare

Inspector Eparhial: Diac. Sorin Dumitrescu

Tel: 0749.200.900

Email: diaconsorindumitrescu@gmail.com

 

6. Sectorul Social-Filantropic, Misionar şi Activităţi cu Tineretul

Consilier Social-Misionar: Pr. ic. stavr. Gabriel GOZMAN-POP
Tel: 0752.002.071
E-mail: socialcaransebes@gmail.com

Inspector social şi activităţi cu tineretul: Pr. ic. stavr. Mihai-Cătălin CIUCUR
Tel: 0734.773.477
E-mail: mihai.ciucur10@yahoo.com

6.1 Casa de Ajutor Eparhial a Episcopiei Caransebeşului

Responsabil: Ec. Doiniţa-Florica VĂRAN
Tel: 0745.174.884
Email: varan.doinita@gmail.com

7. Catedrala Episcopală „Învierea Domnului şi Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” Caransebeş

Eclesiarh: Arhimandrit Constantin TIMIŞ
Tel: 0722.458.657

Pr. ic. stavr. Gheorghe TISTU
Tel: 0761.337.801

Pr. ic. stavr. Emanuel Alin SIMERIA NEDA
Tel: 0768.580.885

Pr. ic. stavr. Ovidiu-Cristian VĂRAN
Tel: 0742.731.616

Pr. ic. stavr. Petru PAICA
Tel: 0760.584.252

Pr. Marius-Ștefan Dănănău

Tel: 0721.544.779

Arhidiacon Daniel-Constantin SIMERIA
Tel: 0769.451.773

Diac. Pavel Canea

Tel: 0743.179.412

Diac. Gabriel-Mihail BICA
Tel: 0729.750.620

Diac. Sorin Daniel DUMITRESCU

Tel: 0749.200.900