Sectorul Social – Filantropic și Misionar

 

 

 

Raportul Sectorului social- filantropic și misionar pe anul 2023

Așezământul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare”

Episcopia Caransebeșului este furnizor acreditat de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria A.F. nr.002198 eliberat în 8.07.2015

Adresa: Str. Spitalului, nr. 10, Caransebeș, Caraș-Severin, Cod poştal: 325400

e-mail: csssfantulvasilecelmare@gmail.com

 Așezământul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” cuprinde:

Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare” a fost înființat prin Decizia 602-B/12.04.2017 a Permanenței Consiliului eparhial a Episcopiei Caransebeșului, funcționând ca subunitate cu personalitate juridică, deţine Licenţa de funcţionare nr. 000612, data eliberării 29.11.2018, relicențiere Licenţă de funcţionare  nr. 000689, data eliberării 11.04.2023.

ORGANIGRAMA

STAT DE FUNCȚII

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII PE ANUL 2023

Misiunea serviciului social Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare” este de a oferii activităţi educaţionale,  recreative şi de îngrijire specializată copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea unei mese pe zi și a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere–socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii/reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de educaţie şi îngrijire „Sfântul Vasile Cel Mare” vine în sprijinul părinţilor care nu au resursele materiale şi cele umane pentru a menţine copii în mediul familial astfel încât aceştia să reuşească să îşi găsească un loc de muncă şi pe cale de consecinţă să aducă un plus la veniturile familiei.

Grupul țintă:

 1. Beneficiarii direcţi ai centrului: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani și copiii şcolari (clasele 0-IV), care provin din familii cu probleme sociale, din familii monoparentale, sau copii ai căror părinţi, din cauza obligaţiilor de serviciu, nu-i pot supraveghea;
 2. Beneficiarii indirecţi ai centrului: părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sau orice alte persoane care au în îngrijire copii.

 

  Capacitatea Centrului de educaţie şi îngrijire „Sfântul Vasile Cel Mare” este de:

 1. 30 locuri – copii antepreșcolari;
 2. 170 locuri – copii școlari.

        Serviciile oferite copiilor antepreșcolari:

 1. Servicii de educație timpurie realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltatea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăți/deficiențe de dezvoltare;
 2. Servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;
 3. Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
 4. Servicii de complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educație parentală, de informare.

      Principalele  activități ce se desfăşoară în centru cu copii școlari:

 • asigurarea transportului zilnic şcoală–centru–punct întâlnire;
 • îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;
 • asigurarea hranei – servirea mesei de prânz;
 • petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util;
 • asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medicală;
 • program instructiv–educativ: suport la efectuarea temelor, copilul va fi mai bine pregătit la şcoală în fiecare zi;
 • program de socializare şi recreere: activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului;  relaţionare.

       Rezultate obținute:

                a. copii antepreșcolari:

 • Asigurarea serviciilor de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor pe perioada orelor de serviciu a părinților;
 • Crearea unui microclimat corespunzător, care să le ofere copiilor confort fizic şi psihic, siguranță, protecție și îngrijire;
 • Educarea și îngrijirea copiilor într-un context de solidaritate comunitară indiferent de statutul social, venit, etnie și religie, printr-o abordare convergentă a copilului;
 • Stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;
 • Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;
 • Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activităti de grup specifice vârstei.

 

                     b. copii școlari:

 • Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de inadaptare şcolară;
 • Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
 • Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară;
 • Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
 • Creşterea gradului de accesibilitate pentru familiile care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
 • Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoi copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
 • Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului mic din familia prea ocupată;
 • Reducerea factorilor generatori de situaţii de risc;
 • Optimizarea randamentului de integrare al şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup;
 • Stimularea şi dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.