02. Parohia „Sfântul Apostol Toma” – Pecinişca – Băile Herculane  Protopopiatul Băile Herculane, Șematisme

02. Parohia „Sfântul Apostol Toma” – Pecinişca – Băile Herculane

,

Biserica „Sfântul Apostol Toma” Pecinişca – Băile Herculane – ridicată în anul 1885
categ. I rural B; 176 familii cu 462 credincioşi

 

Adresa bisericii: 325201 Pecinişca (Băile Herculane), nr. 111
Adresa casei parohiale: 325201 Pecinişca (Băile Herculane), nr. 111

 

Paroh: Pr. iconom stavrofor PAVEL GĂINĂ
N: 12.06.1980 – Bozovici, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2004.
Paroh la Pecinişca din anul 2013.
Tel.: 0722731804;
Email: parohiapecinisca@gmail.com

 

 

 

Localitatea se află în imediata apropiere a orașului Băile Herculane şi la o distanţă de 18 km față de oraşul Orşova, nu departe de vărsarea râului Belareca în Cerna. Numele satului provine de la pecenegi, popor migrator de origine asiatică,de neam turcic cetraversa Europa între anii 902-911 șis-au asezat în aceste locuri, dând naştere satului Pecinişca. În afară de pecenegi au mai trecut pe aici şi alte popoare migratoare cum ar fi: goţii, vandalii, iazigii (275-390), hunii, avarii, gepizii (400-880), slavii (sec.VI), maghiarii (889), cumanii (1070), tătarii (1241). Din această perioadă a popoarelor migratoare datează şi Novella XI, din 14 aprilie, anul 535, emisă de Împăratul Justinian I (527-565) al Bizanțului, în care amintește de episcopia „Ad Aquas” din Dacia Ripensis.

Vatra vechiului sat se afla undeva la un km depărtare de actuala localitate. Până astăzi localnicii păstrează în memorie aşezarea vechii localităţi pe care o numesc şi „satul bătrân”. Satul este tranversat de pârâul numit Pecinişca, unde în trecut funcţionau nouă mori pe apă. Odată cu trecerea timpului, oamenii s-au retras în vatra actuală, alcătuind satul Pecinişca de astăzi, care de fapt este o stradă ce aparţine oraşului Băile Herculane.

Primele menționari despre satul Pecinişca datează din anul 1540 reamintit într-un alt document din anul 1751, era mic şi avea în componenţa sa 115 case și a făcut parte din Regimentul de Graniță, compania a V-a, cu sediul la Mehadia, multă vreme neavând biserică proprie. În anul 1757, existau în Pecinișca 25 de case, iar în anul 1774 se aflau 46 de case. În anul 1910 se găseau 148 case cu 701 locuitori. În urma recensământului din anul 1992 s-au înregistrat 642 locuitori, dintre care 622 ortodocși, 7 romano-catolici, 18 baptiști , iar în urma recensământului din anul 2002 se aflau 623 locuitori, din care 599 ortodocși și 6 romano-catolici,in anul 2012se aflau 568 locuitori, din care 560 ortodocși și 6 romano-catolici, 2 protestanți. Din anul 1757 se cunosc numele preoților Gheorghe Dragulov și Gheorghe Popovici iar în alt document din anul 1775 sunt cunoscute numele preoților Ilie și Toma Popovici. În afară de biserica actuală, nu se mai cunosc urmele vreunei alte vechi biserici. Până în anul 1892, filia Pecinișca, a aparținut de parohia Mehadia, după care a devenit parohie independentă, cu preot propriu, de care aparţinea şi Băile Herculane.

Biserica actuală are ca hram pe Sfântul Apostol Toma şi a fost construită la inițiativa preotului Vasile Popovici (1873-1918), originar din Eftimie Murgu. Preotul VasilePopovici înainte de a se transfera la Pecinișca, vreme de 4 ani a păstorit credincioșii parohiei Topleț. În fața bisericii parohiale din Pecinișca se află amplasată o Troiță baldachin din lemn masiv de stejar fixată într-un postament de beton în forma unui trunchi de piramidă. Crucea este foarte veche,probabil din sec.XVII iar pe unul din brațele ei încă se mai disting până azi urmele iataganelor turcești ca urmare a războiului din anul 1788 care a avut loc dintre Austria și Turcia.

Construcția bisericii din Pecinișca a necesitat un mare efort atât material cât și financiar din partea credincioșilor de aici,iar începerea lucrărilor de construcție a fost întârziată vreme de 5 ani. După întocmirea tuturor formalităților legale, s-a primit Înalta binecuvântare arhierească de laepiscopul Ioan Popasu al Caransebeșului. În ziua de 2 octombrie 1884, orele 9 dimineața, preotul paroh, în fața membrilor Consiliului Parohial,a autorităților locale precum și în fața unui număr mare de credincioși a sfințit locul unde avea să se construiască viitoarea biserică, iar preotul Vasile Popovici a așezat în punctul unde avea să vină Sf. Masă din Sf. Altar o sticlă albă umplută cu untdelemn având următoarea inscripție: „Inscripție de memorie!”, „În numele adevărului și a Atotputernicului Dumnezeu, în trei fețe a Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh. S-a pus temelia sfintei biserici de religie greco-ortodoxă română a comunei Pecinișca la 2 octombrie 1884, cu patronul sfântul și întru tot lăudatul apostol Toma, Duminica Tomii, sub regimul Maiestății Sale, împăratul Austriei și rege apostolic al Ungariei Franz Iosef Întâiul cu binecuvântarea Preasfinției Sale,episcopului din Caransebeș Domnului Ioan Popasu, fiind ca protopop al districtului Mehadiei, domnul Mihai Popovici, iar ca arendatoare, general al Băilor Herculane Carol Tatartzy”.

Până la construcția bisericii din Pecinișca, preotul Vasile Popovici a funcționat în paralel la cele două parohii, Topleț și Pecinișca. Văzându-și visul împlinit prin construcția bisericii din satul Pecinișca și prin înfăptuirea Marii Uniri, visul de veacuri a tuturor românilor la care și el și-a adus contribuția și-a dat obștescul sfârșit în anul 1918. Mormântul său se află în cimitirul din parohia Pecinișca, iar pe crucea lui de piatră așezată la capul lui se află următoarea inscripție: „Până la obșteasca înviere aici odihnesc Întemeietorul Sfintei Biserici ort. rom. din Pecinișca și totodată cel dintâi preot al ei Vasile Popovici, născut la 1836 în Rudăria, decedat în anul mântuirii noastre naționale 1918 și soția lui preoteasa Crucița, recte Stana născută Șulma la 1840 în Pecinișca decedată la 1903. Binecuvântată fie pomenirea lor!”

Vechea pisanie a bisericii a dispărut în anul 2003 cu ocazia noilor lucrări de reparaţie și care glăsuia: „S-au fondat această sfântă biserică în anul 1884 şi mai ‘nainte s-a santit la 1886, iar pictarea ei a urmat în anul Domnului 1903”.

Lucrările de pictură au început în luna mai a anului 1903 şi s-au încheiat în luna septembrie a aceluiaşi an. Biserica din Pecinișca are formă de corabie, fiind construită în stil gotic prevăzută cu o turlă mare la intrare, unde se află cele două clopote. Vechea pictură a fost executată în tehnica tempera, realizată de pictorul bănăţean Nicolae Haşca, pe cheltuiala doctorului Alexandru Popoviciu din Băile Herculane. Vechiul acoperiş a fost din ţiglă măruntă care cu timpul s-a degradat făcând posibilă pătrunderea apei în biserică. Turla bisericii este acoperită cu tablă zincată pe care se află înscris anul ei de construcție. Biserica a fost pardosită cu cărămidă arsă, iar în anul 1970 a fost introdus curentul electric.

În anul 1910, un potop mare a umflat apele râului Cerna, cauzând multe pagube locuitorilor din Pecinişca, încât aceştia s-au mutat după piatră, la piciorul muntelui. Cu timpul, retrăgându-se apele, au revenit în vechea vatră a satului. În timpul Primului Război Mondial, credincioşii satului Pecinişca şi-au adus aportul lor de jertfe pe câmpul de luptă pentru unitatea de neam şi credinţă a tuturor românilor celor căzuți la datorie.

Slujitorii bisericii din Băile Herculane au slujit si la filia Pecinișca dupa cum urmează : Vasile Popovici (1864-1918), Dimitrie Popovici (1918-1943), Dimitrie Anuţoi (1944-1966), Nicolae Văleanu (1966-1967), Ieremia B. Ghita (1967-1994), Nicolae Pereş,(1984 -___) din anul 1995 protopop de Băile Herculane și preotul Dr. Constantin Cilibia(1988-___).

Lucrări de reparaţie exterioară la biserica din Pecinişca au avut loc în toamna anului 1994. Ample lucrări de reparaţie au avut loc între anii 2003-2006 la iniţiativa părintelui protopop Nicolae Pereș și a preotului dr. Constantin Cilibia precum si a vrednicului de pomenire Popovici Ion, primar al oraşului Băile Herculane, în acelaşi timp fiu al satului Pecinişca. Cu această ocazie a fost consolidat acoperişul bisericii şi s-a înlocuit ţigla măruntă de pe biserică cu alta nouă. Tot acum a fost reparat exteriorul bisericii, iar pictura veche a fost înlocuită cu una nouă, în tempera, executată de pictorul bănățean Damian Mihuţ din localitatea Zăvoi. Lucrările de sculptură au fost executate de profesorul Nicolae Trăilescu din Pecinişca. Pictura de pe catapeteasmă a fost executată de preotul pictor Damian Tuluc din Cluj-Napoca. La inițiativa Pr. Dr. Constantin Cilibia, biserica din Pecinișca a mai fost înzestrată cu un policandru grecesc de dimensiuni mari prin donaţia credincioşilor.

Primul paroh la noua parohie înființată în anul 2006 a fost numit preotul Florin-Petru Papavǎ din Orșova. Prin purtarea sa de grijă au mai continuat și alte lucrări de înzestrare și înfrumusețare a Sf. Lăcaș. Ca urmare a lucrărilor ce au avut loc, Biserica parohială din Pecinişca a fost sfinţită şi înzestrată cu sfinte moaşte prin purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Părinte Episcop Dr. Lucian, Întâistătător al Episcopiei Caransebeşului în ziua de 29 aprilie 2007 .

Începând cu data de 1 octombrie 2013 destinele parohiei Pecinișca au fost preluate de noul preot Găină Pavel venit prin transfer de la parohia Pârvova. Pe lângă activitatea pastoral-misionară de a conduce pe credincioși la mântuire, ajutat de credincioșii parohiei Pecinișca, a continuat și alte lucrări de împodobire și înzestrare a Sfintei Biserici. Prin eforturile sale, ajutat de oficialitățile locale precum și de credincioșii din parohie, a dus la bun sfârșit construcția unei frumoase case parohiale care a fost sfințită în toamna anului 2014 de Preasfințitul Părinte Dr. Lucian Mic al Caransebeșului.