03. Parohia „Schimbarea la Faţă şi Sfântul Ierarh Nicolae” Caransebeş

,

Biserica „Schimbarea la Faţă” – ridicată în anul 2006
Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae” – ridicată în anul 2005

categ. II urban; 570 familii cu 1950 credincioși

 

Adresa bisericii „Schimbarea la față”: 325400 Caransebeş, str. Cernei, f.n.
Adresa bisericii „Sf. Ier. Nicolae”: 325400 Caransebeş, str. Balta Sărată. nr. 103
Adresa casei parohiale: –

 

Paroh: Preot iconom stavrofor GABRIEL CORNEL TAT

N: 26.09.1971 – Cugir, jud. Alba
Hirotonit în anul 2002.
Preot la Caransebeş din anul 2002.

Tel.: 0788661876;
Email: dana_tat2009@yahoo.com

 

 

Preot coslujitor: Pr. iconom stavrofor GHEORGHE ROMÂNU

N: 18.09.1981 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin.
Hirotonit în anul 2008.
Preot la Caransebeş din anul 2008.

Tel.: 0749164304;

Email: romangeo22@yahoo.com

 

 

 

Parohia se află în partea de sud a oraşului Caransebeş, delimitată de râul Sebeş, fiind situată în partea stângă a acestuia. În partea estică este delimitată de şoseaua de centură a oraşului, iar în partea vestică de râul Timiş. Astăzi, parohia cuprinde cartierele: Carbonifera Nouă, Carbonifera Veche, Caransebeşul Nou şi Cartierul Balta Sărată.În trecut parohia se întindea şi în partea dreaptă a râului Sebeş, fiind delimitată de strada Dâlmei, strada Teiuşului (podul Teiuşului), strada Orşovei şi podul de fier de pe râul Sebeş. Parohia, în forma ei trecută, cuprindea cartierul Caransebeşul Nou care era locuit de români de etnie germană, astăzi existând în cea mai mare parte români veniţi şi din satele învecinate. Cealaltă parte a populaţiei parohiei este constituită, îndeosebi în cartierele Balta Sărată şi Carbonifera Nouă, din cetăţeni veniţi în jurul anilor 1950-1955 din satele din judeţul Mehedinţi, pentru a lucra la Combinatul de prelucrare a lemnului din cartierul Balta Sărată. Tot în aceste cartiere locuieşte şi o populaţie venită din zona Moldovei, a Transilvaniei şi din satele limitrofe ale Caransebeşului, aceştia fiind într-un număr restrâns. În prezent, aproximativ 20% din populaţie este plecată la lucru în străinătate(Austria), marea majoritate fiind constituită din pensionari, cei tineri lucrând la fabricile din zona industrială Balta Sărată: Fabrica de cabluri, Fabrica de prelucrare a lemnului Teneco, Fabrica Bening, în cele două depozite de materiale de construcţii, cele două hoteluri, cele două pensiuni sau în cele două fabrici din partea vestică a oraşului, zona Pipirig.

Pentru început, parohia a purtat titulatura de „Parohia Ortodoxă Română Caransebeş 2” şi își avea sediul şi lăcaşul de slujire la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din oraş.Înfiinţarea Parohiei Caransebeş 2 este menţionată în ordinul circular al Episcopiei Caransebeşului, nr. 545 din 7.04.1995.În procesul-verbal al Parohiei Caransebeş 2, din şedinţa Consiliului parohial din 23 octombrie 1996 ţinut în casa parohială de lângă catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, str. Muntele Mic nr.2, sub conducerea preotului-paroh Dimitrie Grama, la punctul 4 s-a discutat problema rearondării parohiilor din Caransebeş, iar la punctul 6 s-a hotărât înfiinţarea unei biserici-capelă în cartierul Balta Sărată, începând cu Sfintele Paşti din anul 1997. Locaşul de slujire al parohiei era amenajat în fostul club-cinematograf din incinta fabricii Mocars, amenajat de conducerea fabricii în frunte cu domnul director-general Traian Velţănescu şi colaboratorii săi. Această locaţie a fost dotată cu cele necesare pentru buna funcţionare din punct de vedere liturgic. S-a urmărit ca prin aceasta să se oficieze toate serviciile divine (botezuri, cununii, înmormântări, acatiste, masluri, precum şi liturghii, utrenii şi vecernii). Preoţii slujitori ai acestei biserici au fost preoţii din oraş, ajutaţi de câte un consilier eparhial. Ulterior au fost desemnaţi ca preoţi slujitori Dimitrie Grama şi Gheorghe Şuvăgău, apoi după pensionarea acestora, Pr. Gabriel-Cornel Tat(2002- prezent) şi Pr. Alin-Vasile Câmpean (2002- 2007), până la mutarea în noul lăcaş. Noua capelă avea altarul amenajat pe scenă, iar nava bisericii era în sala cu scaunele de spectacol, pe pereţi fiind puse icoane şi steaguri. Dimensiunile erau de 25m lungime, 11m lăţime, 5m înălţime,încăperea fiind capitonată cu lambriuri de lemn.Pentru intensificarea activităţii pastoral-liturgice a parohiei, s-a hotărât în şedinţa Consiliului parohial din 6 aprilie 1997 remunerarea personalului auxiliar: Pavel Miclea, cântăreţ şi Gheorghe Stroescu, epitrop şi clopotar.Preotul Gheorghe Şuvăgău, în calitate de conducător de oficiu parohial, demarează în anul 1999 întocmirea unui proiect de biserică în cimitirul din Balta Sărată, solicitând aprobările necesare construirii acesteia. Se obţine Certificat de urbanism nr. 55 din 12.04.2000 pentru executarea construcţiei.De ridicarea noului lăcaş se va ocupa Pr. Gabriel-Cornel Tat, ajutat de Pr. Alin-Vasile Câmpean, ambii numiţi la parohie din 2002. În acelaşi an se pune piatra de temelie a bisericii de către Preasfinţitul Laurenţiu Streza, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Până la sfârşitul anului 2002 biserica avea zidurile ridicate la 2,5m înălţime. Până în 2006 s-au efectuat lucrări şi finisaje exterioare.În 6 decembrie 2006 biserica a fost sfinţită de Preasfinţitul Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, adăugându-i-se încă un hram, Schimbarea la Faţă. Începând cu această dată, serviciile divine se vor desfăşura în acest nou lăcaş. Cealaltă clădire a fost redată fabricii, apoi demolată. Biserica primeşte ca donaţie un clopot de 500 de kilograme din partea familiilor Peşteşan Alexandru şi Wolf Withold.Biserica dispune de încălzire centrală cu lemne şi pardoseala este acoperită cu mochetă. Uşile bisericii sunt realizate din lemn de stejar de către Mihai Gurgu din Caransebeş.Biserica a fost racordată la sistemul energetic electrificat din aprilie 2015, în urma intabulării terenului.

Biserica este construită sub formă de navă, din cărămidă de şamotă alternată cu cărămidă de fabrică, zidită cu mortar, fiind întărită cu stâlpi din beton şi fier armat. Biserica măsoară 25m lungime, cu absidă la altar şi 10m lăţime, cu un zid gros de 35cm, având 11 ferestre cu termopan din lemn. Înălţimea bisericii este de 6 m, cu o cupolă de 9m. Turnul bisericii are o înălţime de 18m şi este dispus deasupra intrării sub formă pătrată, cu patru ferestre la turlă, având şi clopotniţă. Tot la intrare este prevăzută cu un pod dispus pe stâlpi din beton.Iconostasul este sculptat din lemn de stejar, lucrat de Alisie Ion din Petreşti-Alba. Pictura iconostasului a fost realizată de Pr. Cornel Barbure din Caransebeş, în stil bizantin.  În proximitatea bisericii parohiale a fost ridicată o frumoasă capela mortuară sfințită în data de 18 decembrie 2020 de Părintele Episcop Lucian. În paralel cu construirea acestei biserici, în parohie s-a pus piatra de temelie unei alte biserici, în anul 1995, de către regretatul episcop Emilian Birdaş, tot în cartierul Balta Sărată, pe un teren privat, aparţinând familiei Cosma Nicolae. Construcţia bisericii a fost demarată în anul 2005 şi suportată financiar de familia Cosma. Biserica este construită din bârne de lemn cu lambriuri, pe o fundaţie din beton. Este în formă de cruce, având următoarele dimensiuni: 18m lungime, 8m lăţime, cu un pridvor exterior, o boltă interioară de 6m, un mic pod la intrare şi 8 ferestre. Deasupra intrării biserica este prevăzută cu un turn de 11m. Clopotniţa este în afara bisericii şi are un clopot de 100 kg.Iconostasul bisericii este din lemn de stejar-natur, având dimensiunile de 6m lungime, 3m înălţime, realizat de meşteri din Moldova. Pictura iconostasului a fost făcută de un teolog din Sibiu şi este dispusă în trei registre.Pardoseala este din lemn, acoperită cu mochetă. Are o curte de 6.739 mp. Terenul şi biserica au fost donate Episcopiei Caransebeşului, administrate de parohie.Biserica a fost sfinţită în 30 iulie 2006 de către Preasfinţitul Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului. Preoţii slujitori ai acestei biserici au fost în 2006-2009 pr. Alin-Vasile Câmpean, 2009-2012 pr. Constantin Train; 2012- în prezent, pr. Gheorghe Românu.

Între anii 2006 şi 2008 se execută pictura bisericii de către pictorul Radu Moldovan din Maramureş. La 6 august 2008 are loc sfinţirea picturii de către Preasfinţitul Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului.

În 21 iunie 2015, biserica parohiei primeşte în dar o copie a Icoanei Maicii Domnului, adusă din Sfântul Munte Athos de la Mănăstirea Vatopedi, donată de familia Ovidiu-Iacob Miţariu din Caransebeş. Icoana are dimensiunile 100cm înălţime, 67cm lăţime, fiind pictată pe lemn.

Parohia  desfăşoară în preajma Sfintelor sărbători de Paşti şi de Crăciun – împreună cu colaboratorii, școlile din parohie – serbări cu caracter religios, care au loc în biserică.Începând cu anul 2010, slujitorii bisericii au editat o foaie lunară de învăţătură creştină, Taborul, cu caracter teologic-duhovnicesc şi literar, la care colaborează preoţii din parohie şi din împrejurimi, tinerii seminarişti şi profesorii de la şcolile din oraş.Activităţi filantropice: şcolarizarea unor elevi seminarişti, plusmasa la cantină, transport şi chirie, şi alte cheltuieli de întreţinere a unor familii nevoiaşe din parohie.

În prezent, se întreprind activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi din parohie de către Comitetul parohial, care face periodic colecte de alimente şi îmbrăcăminte. Se asigură şi susţinerea financiară a familiilor sărace (chirie, cheltuieli, hrană, îmbrăcăminte).În fiecare duminică, la slujba de seară se prezintă cateheze. În posturi se face săptămâna de catehizare.