04. Parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Caransebeş  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

04. Parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Caransebeş

,

Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” – ridicată în anul 1780 (pe lista monumentelor istorice).
categ. II urban; 495 familii cu 1671 credincioşi

 

Adresa bisericii: 325400 Caransebeş, str. Muntele Mic, nr. 40
Adresa casei parohiale: –

 

Paroh: Preot consilier iconom stavrofor GABRIEL GOZMAN-POP

N: 19.05.1978 – Marghita, jud. Bihor
Hirotonit în anul 2001.
Paroh în Caransebeş din anul 2005.

Tel.: 0752002071;
Email: sf.ioancaransebes@yahoo.com

 

 

Preot coslujitor: Pr. iconom stavrofor MIHAI MIRCEA ILIUŞ-OLARIU

N: 31.01.1982 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2004.
Preot la Caransebeş din anul 2006.

Tel: 0722328422;
Email: iliusmihai@yahoo.com

 

 

Preot coslujitor: Pr. iconom stavrofor LIVIUS-IOAN BOJIN

N: 06.04.1981 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2012.
Preot în Caransebeş din anul 2017.

Tel: 0723750574;
Email: liviubojin@yahoo.com

 

 

Pr. consilier iconom stavrofor ALIN-VASILE CÂMPEAN

N: 22.11.1976 – Sibiu, jud. Sibiu
Hirotonit în anul 2000.
Preot slujitor în Caransebeş din anul 2002.

Tel: 0744699059;
Email: bisericesc.epc@gmail.com

 

 

În cimitirul istoric al Caransebeșului a existat o veche biserică de lemn; unde a fost altarul e astăzi așa-numita „Cruce a lui Răbăgia“. În apropierea ei s-a ctitorit actuala biserică, ridicată în anii 1770-1780; a fost sfinţită la 11 mai 1781 de către episcopul Caransebeşului şi Vârşeţului, Vichentie Popoviciu. În războiul austro-turc din 1788 a suferit stricăciuni, urmele de gloanțe și lovituri de iatagan observându-se şi astăzi. A fost transformată în „cartier general” al vizirului Ahmet, iar apoi în grajd. După pagubele suferite, s-au început lucrări de reparare şi renovare ce s-au terminat în 18 octombrie 1808, cheltuielile fiind acoperite de către comerciantul local Manuilă Stancoviciu şi soţia acestuia, Marta. În 1855 turnul s-a acoperit cu tablă de cupru, iar învelitoarea a fost înlocuită cu tinichea. Pardoseala bisericii a fost din piatră combinată cu mozaic.Biserica a avut şi trei clopote turnate în Timişoara la 1790 şi 1791 şi, respectiv, în Graz la 1796. Cele trei uși, de lemn sculptat, ale iconostasului sunt opera pictorului–sculptor T. Achimescu din Caransebeș, în anul 1843. O nouă reparaţie capitală s-a făcut bisericii în 1927 cu sprijinul arhitectului Ioan Precop şi a fiului acestuia. Biserica s-a rezugrăvit pe exterior şi s-a refăcut şarpanta şi învelitoarea turnului de către dulgherul Dimitrie Călţun. Lucrări ample de renovare interioară şi exterioară s-au făcut în cursul anilor 2006-2008 când, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte dr. Lucian, Episcopul Caransebeşului, la interior s-a pavat cu plăci de marmură, s-au zugrăvit naosul şi pronaosul , s-a schimbat mobilierul, s-a refăcut Tronul Arhieresc și al Maicii Domnului, de asemenea a fost renovat şi acoperișul bisericii. Tot cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte dr. Lucian, Episcopul Caransebeşului, în anul 2012 s-au început lucrările de restaurare a picturii bisericii.

Biserica este construită din cărămidă arsă, având forma de navă, cu un singur turn. Zugrăvirea s-a făcut ceva mai târziu, în 1787, în stil neobizantin, de către doi zugravi şi un ucenic, toţi cunoscuţi doar după prenumele Ion.De asemenea, în anul 1960 picturile şi zugrăveala bisericii au fost reîmprospătate de pictorul Petru Lazăr şi de meşterii zugravi Dimitrie Călina şi Nicolae Ambruş, iar învelitoarea de tablă a fost şi ea înlocuită.

Șirul preoților slujitori: Novac Popovici(1778-1787), Dimitrie Popovici (1778-1790), Nicolae Teodoroviciu (1779-1804), Nicolae Bumbăcilă (1781-1797), Ioan Iorgovici sau Iorgu (1790-1800), Ioan Cocârlă (1996-2000), Curuț Pavel(1996-2005), arhidiacon Ioan Ghera (1996-2008), Mezinca Ioan (2000-2004), Gabriel Gabriel Gozman-Pop (paroh din 2005 – prezent), Călin Vasile Ianchiş (2005-2007), Nicolae Nuţă (2007-2010), Iulian Selaje (2010-2011), Mihai Mircea Iliuș Olariu (din 2011- prezent),  Livius Ioan Bojin ( 2012 diacon, iar din 2017 preot).

În cimitir se găsesc monumente de artă funerară, cruci și cripte din marmură, indicând locul de odihnă al vechilor familii din oraș, precum și al personalităților bisericești, civile și militare.În acest sens, amintim pe episcopii Caransebeșului: Ioan Popasu, Nicolae Popea, Filaret Musta şi Emilian Birdaș sau pe protopopul Andrei Ghidiu, protosinghelul Iosif-Iuliu Olariu, dr. Cornel Corneanu, Romulus Ancușa, Isaia Suru, Ioan Teodorovici; ori personalităţi laice: Ştefan Velovan, Patriciu Drăgălina, Iuliu Vuia, Dimitrie Cuzma, Pavel Jumanca şi generalul Traian Doda. Capela Eroilor a fost zidită în anul 1931 de arhitectul Enrick Fins, din cărămidă și piatră, în formă de cruce cu un turn semicilindric; acoperișul este din tablă galvanizată. Capela a fost pictată în 1985 de Virginia Videa din București. Alături de capelă se află o troiță sculptată în lemn datând din anul 1944, iar pictura îi aparține preotului Ilie Terfăloagă, fost preot la Soceni, domiciliat în Caransebeș.Capela din Dealul Crucii a fost construită în anul 1825 şi pusă sub patronajul spiritual al Sfintei Treimi. Pictată în anul 1966, şi repictată în 1985, a suferit în ultimii ani o degradare pronunţată a picturii, dar şi a părţii exterioare. Apoi în anul 2007 s-au efectuat lucrări de reparare şi împrejmuire a ei, cu gard din stâlpi de fier şi sârmă împletită. Pictura a fost restaurată de pictoriţa Rita Aldea din Reşiţa, refăcându-se totodată şi acoperişul precum şi exteriorul. La terminarea lucrărilor amintite, cu prilejul sărbătoririi hramului capelei, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian Mic a sfinţit capela şi a slujit Liturghia, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Conform tradiţiei, la sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a rostit rugăciunea de binecuvântarea holdelor, binecuvântând spicele de grâu şi prinoasele pentru credincioşi.

Complexul Social Filantropic „Arhiereu Filaret Musta” ce funcţionează pe lângă parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, cuprinde următoarele servicii sociale:Masa pe roţi pentru bătrâni;prin acest proiect se asigură prânzul la domiciliu pentru 40 de bătrâni cu venituri mici şi care se deplasează cu greutate.Spălătorie socială:aceasta asigură spălarea lenjeriei şi menajul unui număr de 80  persoane. Spălătoria s-a mutat într-o nouă locaţie, mai potrivită pentru această activitate. Centrul de zi pentru copii „Sfântul Apostol Andrei”: prin acest proiect se asigură prânzul la cantina centrului pentru 15 de copii.Sala de mese de la sediul Femeilor Ortodoxe: prin acest proiect, 23 de elevi cu probleme sociale beneficiază de masa de prânz.Şcoala Duminicală, cu o capacitate de 20 locuri, asigură activităţi cu copiii preşcolari şi şcolari duminica și în sărbători.Centru de zi pentru bătrâni: săptămânal 20 de bătrâni  participă la activităţile acestui centru, cu purtarea de grijă a unuia dintre preoţii slujitori ai parohiei.Începând cu anul 2011, biserica cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeș și grădinițele aferente ei, se bucură de o strânsă colaborare având menirea de a îmbunătăți relația copiilor cu Dumnezeu, Biserică și comunitate.

Parohia  derulează proiectul „Alege Școala” prin înfiinţarea unui centru de tineret educaţional. În cadrul acestuia îşi desfăşoară activităţile un număr de 30 de tineri cu vârstele între 4-14 ani. E vorba de cateheze, vizionări de filme creștine, jocuri educaţionale, de cultură generală şi de socializare. Acest proiect este un parteneriat între Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision România, având ca scop învăţarea şi integrarea în societate a tinerilor proveniţi din diferite medii sociale (familii monoparentale, familii cu situaţie materială precară).Proiectul „Alege școala” include şi programul „A doua şansă”, prin care am reuşit să reintegrăm în sistemul educaţional un număr de 10 tineri care au părăsit şcoala timpuriu. Scopul acestui program este de a preveni abandonul școlar.De asemenea organizăm întâlniri semestriale cu credincioși dornici să afle mai multe despre credință, prin vizionarea unor filme religioase tematice, de scurt metraj ; aceste activități se desfășoară în Centrul de zi „Sfântul Apostol Andrei”.Începând cu ianuarie 2015, centrul și-a început activitatea. Un număr de 20 de copii beneficiază de  masă caldă zilnică şi de sprijin pentru teme. Centrul  funcţionează ca urmare a unui parteneriat între Societatea Femeilor Ortodoxe, parohia caransebeşeană şi un ONG al profesorilor din Caransebeş.