05. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Oraviţa Montană

,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Oraviţa Montană – ridicată în anul 1784
categ. II urban; 625 familii cu 1435 credincioşi

Adresa bisericii: 325600 Oravița, str. Simeon Mangiuca, nr. 21
Adresa casei parohiale: 325600 Oravița, str. Simeon Mangiuca, nr. 21


Paroh: Pr. iconom stavrofor MARINEL-ZENOVIE BOBESCU
N: 24.04.1978 – Oraviţa, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2002.
Preot la Oravița Montană din anul 2014.
Tel.: 0745786119;
Email: bobymary62@yahoo.com