07. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Caransebeş  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

07. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Caransebeş

,

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” – ridicată în anul 2010
categ. II urban; 1310 familii cu 3756 credincioşi

 

Adresa bisericii: 325400 Caransebeş, str. George Buitu, nr. 10A (cartier Pipirig)
Adresa casei parohiale: –

 

Paroh: Preot iconom stavrofor DOREL-GHEORGHE POPESCU

N: 11.04.1979 – Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2001.
Paroh la Caransebeș din anul 2017.

Tel.: 0766638847;
Email: popescudorel1979@yahoo.com

 

 

Preot coslujitor: Pr. iconom stavrofor CRISTIAN MOKESCH

N: 14.11.1982 – Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2005.
Preot la Caransebeș din anul 2017.

Tel: 0730127518;
Email: mokesch@yahoo.com

 

 

 

În anul1995 unica Parohie a Caransebeșului s-a divizat în opt parohii. Cartierul Pipirig cuprindea în urma acestei împărţiri două Parohii (Caransebeş VII și Caransebeş VIII). Hotărârea Consiliului Eparhial din 21 august 1995 statorniceşte înfiinţarea parohiei ce mai târziu va purta numele de Parohia Pogorârea Sfântului Duh. Dorința credincioșilor de a exista o singură parohie în Cartierul Pipirig se face auzită prin vocea membrilor celor două Consilii Parohiale (VII și VIII). Totodată se dorea amenajarea unui spațiu improvizat, unde să fie săvârșite sfintele slujbe, pe terenul unde urma să fie construită viitoarea biserică parohială (parcul din str. George Buitu).

Preoții din Caransebeș au fost rânduiți să slujească aici prin rotație, oficiindu-se chiar și Sfânta Liturghie în perioada caldă a anului. În restul anului, sfintele slujbe aveau loc în cantina Liceului Industrial Construcții de Mașini, prima „biserică“ (așa cum o numesc credincioșii și în prezent). Deși acest spațiu fusese dezafectat și se afla într-o stare avansată de degradare, credincioșii adunați în jurul preoților au reparat și au amenajat spaţiul în aşa fel încât să se poată sluji. Administrarea temporară a Parohiilor Caransebeș VII și VIII de către pr. Dimitrie Negrei și pr. Pavel Curuți se încheie odată cu numirea la conducerea Oficiului Parohial Caransebeș VII a pr. Petru Pantiș, cel care a pus bazele noii comunități parohiale întrucât Parohiile Caransebeș VII și VIII s-au contopit. Începând cu anul 1996, pr. Petru Madina preia conducerea parohiei, venind la Caransebeș prin transfer de la Parohia Teregova (Protopopiatul Caransebeș) și dorind a împlini dezideratul comunității, acela de a avea un lăcaș de închinare. Referitor la cimitirul parohial, conform Adeverinței nr. 2801/9 iulie 1998, eliberată de Primăria Caransebeș, terenul cu C.F.(vechi) 14.224, nr. top.2.921/VIII/1/95/2 a fost trecut în proprietatea Parohiei. O capelă cimiterială a fost ridicată între anii 1999-2000. Hramul ales: Sf. Proroc Ilie Tesviteanul. Arhiva parohială argumentează prin Contractul de sponsorizare nr. 22/2 iunie 2000 încheiat între Parohia Caransebeș VII și S.C. U.C.M. Reșița că aceasta din urmă a contribuit cu 30 de coli de tablă zincată (0,4 mm x 1.000 x 2.000) pentru acoperișul capelei.

Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Laurențiu, instalat în scaunul de Episcop al Caransebeșului în 11 august 1996, dar și prin bunăvoința Consiliului Local al municipiului Caransebeș, credincioșii au primit în mod oficial în folosință cantina Liceului Industrial Construcții de Mașini, „până la construirea unei biserici ortodoxe în zonă“, conform H.C.L. nr. 97/30 aprilie 2001. Până la această dată, parohia încheiase contractul de închiriere nr. 3 din 28 octombrie 1998, care reglementa desfășurarea unor activități religioase în spațiul fostei cantine a Liceului Industrial Construcții de Mașini din Caransebeș, cu condiția achitării unei sume de 250.000 lei/lună.În perioada 2001-2002 se continuă lucrările de finisaj la interiorul și exteriorul capelei mortuare, introducerea iluminatului în cimitir şi capelă, amenajarea rigolelor și pietruirea aleilor principale. Cu 1 septembrie 2002 se numeşte în postul de paroh pr. Vasile Cristinel Dariciuc, care continuă pe plan administrativ lucrarea începută la această parohie tânără. Pr. Petru Madina este numit consilier economic în cadrul Episcopiei Caransebeșului, rămânând cu ½ normă la Parohia Caransebeș VII, împreună cu pr. Petru Pantiș. Organizarea de șantier pentru construcția bisericii se discută în ședința Consiliului Parohial din 27 mai 2004, printre altele, hotărându-se împrejmuirea locului cu stâlpi de lemn și gard din scândură precum și racordarea la utilități (apă și energie electrică). După mai multe consultări, contractul în vederea construirii s-a încheiat cu  firma S.C. Construct 102 S.A., al cărei administrator – dl. Nicolae Matei, s-a dovedit un adevărat ctitor, executând lucrările de construcție pe propria cheltuială, într-un ritm alert, urmând ca parohia să achite contravaloarea atunci când va dispune de fondurile financiare. Începând cu 1 mai 2006 pr. Petru Madina revine în funcția de preot paroh, urmare Ședinței Consiliului Eparhial al Episcopiei Caransebeșului din 30 martie 2006, în aceeași ședință hotărându-se noile denumiri ale Parohiilor din Caransebeș, fiecare unitate parohială primind denumirea după hram. Astfel, Parohia Caransebeș VII devine Parohia Pogorârea Sfântului Duh.

În 16 mai 2006 lucrările se aflau la cota 3,80 m, urmând a se turna placa de la cafas. Cu 1 iulie 2006 este numit la Parohia Pogorârea Sfântului Duh pr. Cătălin Nicolae Mirișan, cu ½ normă, din fonduri proprii, urmând să primească și sector în cadrul parohiei, lucru adus la cunoștința Consiliului Parohial în ședința din 16 iulie 2006. La finele lui 2006 biserica parohială se înălța la cota 7,80 m, în 2007 urmând a fi începute lucrări la acoperiș. Întrucât parohia avea în proprietate un teren în suprafață de 3.032 m2, conform Titlului de proprietate L1-3937, cu C.F. 14225 nr. top. IX/18/2/2/1, Consiliul Parohial decide în ședința din 27 august 2006 vânzarea acestuia, la prețul minim admis de 17 euro/m2, iar banii să fie investiți în lucrările de construcție restante. Procesul-verbal din 3 august 2008 consemnează acordul Consiliului parohial ca acest teren să se vândă cu suma de 60.000 euro. Odată cu numirea ca paroh în locul pr. Petru Madina a pr. Pătruț Nicolae Bănăduc, începând cu data de 1 octombrie 2007, transferat de la Parohia Vălișoara (Protopopiatul Caransebeș), vânzarea se înfăptuiește către dl. Ursu Marius Ladislau, conform Cererii nr. 10/14 iulie 2008 adresate Parohiei și Declarației privind sursa fondurilor, emisă de pr. Pătruț Nicolae Bănăduc la Raiffeisen Bank – filiala Caransebeș în 4 august 2008 unde se depune suma mai sus menționată în două tranșe. Construcția bisericii continuă în urma acestei vânzări, achitându-se în acelaşi timp și o parte din datoriile pe care parohia le acumulase către firma constructoare. Se dorea finalizarea turnării boltelor de pe naos și abside până la sfârșitul anului 2007. Cu 1 ianuarie 2008 este numit conducător de oficiu parohial pr. Florin Datcu, pr. Pătruț Nicolae Bănăduc trecând  pe postul de preot II. În același timp pr. Alic Daniel Aron – consilier al Sectorului Cultural, a fost numit preot la Parohia Pogorârea Sfântului Duh, încadrat la plata cu ora, din fondurile proprii ale parohiei, începând cu 1 ianuarie 2008. Mandatul de paroh se încheie prin vacantarea postului, întrucât pr. Florin Datcu este transferat la cerere cu data de 1 aprilie 2008. Astfel, pr. Pătruț Nicolae Bănăduc revine în funcția de paroh. Conducerea Parohiei Pogorârea Sfântului Duh este preluată, prin concurs, de pr. Petrică Ionuț Timiș – Popovici, începând cu data de 1 octombrie 2008, fost slujitor la demisolul Catedralei Episcopale ,,Învierea Domnului și Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș și secretar al Protopopiatului Caransebeș. Biserica aștepta finalizarea construcției turlei de pe naos și turnarea cupolei. Deși Parohia avea o datorie în valoare de 150.023 lei, totuși dorința de a avea o nouă biserică a răzbit tuturor încercărilor ivite, dar și neajunsurilor ce se ţineau lanţ.

Construcția turlei de pe naos, turnarea cupolei, montarea geamurilor și ușilor s-au încheiat în primăvara anului 2009. Înainte de Praznicul Învierii din același an este comandată și tabla de cupru pentru acoperișul bisericii, ajutorul financiar venind din partea Secretariatului de Stat pentru Culte. Până în toamnă biserica se izolează termic sub dulgherie, se acoperă cu tabla achiziţionată și sunt montate crucile. După ce sunt terminate lucrările exterioare la turlă, schela se demontează, făcându-se demersuri pentru alocarea de fonduri necesare tencuirii interioare, exterioare şi montarea centralei termice.Prin mijlocirea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian – Episcopul Caransebeşului, cu sprijinul d-lui Ing. Ion Marcel Vela – primarul Municipiului Caransebeş și al Consiliului Local Caransebeş, prin H.C.L. nr. 150/29 iunie 2010, se alocă parohiei suma necesară efectuării acestor lucrări, drept pentru care sunt demarate aceste lucrări de finisaj și aplicarea tencuielii decorative la exterior. În paralel, cu ajutorul credincioşilor se construieşte gardul împrejmuitor al bisericii şi se confecţionează panourile metalice. Încununarea strădaniei ctitorilor are loc în ziua de 18 decembrie 2010, zi în care are loc Sfânta Liturghie Arhierească şi târnosirea sfântului locaş de închinare de către Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian – Episcopul Caransebeşului. Începând cu 1 februarie 2012, tânărul teolog Mihai Sârba este hirotonit diacon pe seama parohiei Pogorârea Sfântului Duh. În anii următori s-au continuat lucrările de amenajare necesare precum construcţia unei epitropii şi a unui lumânărar în curtea bisericii – 2011, mutarea celor două clopote din fosta locaţie (Cantina Liceului Industrial Construcţii de Maşini) în proximitatea bisericii şi fixarea lor pe un suport metalic – 2012, placarea fundaţiei şi a gardului cu piatră naturală, vopsirea gardului-2013, montarea unui sistem de supraveghere video – 2014, amenajarea curţii cu dale – 2015.

Proiectul bisericii cu nr. 062/iunie 2003 a fost întocmit de  firma de proiectări S.C. Pro Casa S.R.L. – ing. Arin Ispas, conf. Contract de prestări servicii nr. 08/17 noiembrie 2003, contra sumei de 800 euro, biserica urmând a se construi din cărămidă, în plan treflat, cu o singură turlă pe naos. Dimensiunile bisericii, conform proiectului, aveau să fie următoarele: 25 m lungime, 10 m lățime – respectiv 12 m la abside, cafas interior deasupra intrării și înălțimea de 20,50 m.După întocmirea documentației în vederea începerii lucrărilor și intabularea terenului pe care urma să se construiască biserica, se efectuează săpături pentru fundație și se toarnă betonul, în primăvara anului 2006 ajungându-se la cota 0.

Actualmente biserica nu este pictată, tencuiala haşurată fiind pregătită pentru tehnica frescă.

Lista preoților: Pr. Dimitrie Negrei (mai-decembrie 1995), (administrator temporar); Pavel Curuți (mai 1995 – 1 aprilie 1996) (administrator temporar); Petru Pantiș (1 decembrie 1995 – 2006); Petru Madina (aprilie 1996 -1 octombrie 2007); Constantin Bertea (1 octombrie 1998- 2001); Vasile Cristinel Dariciuc (2002 – 2007); Cătălin Nicolae Mirișan (1 iulie 2006 – 1 octombrie 2007); Ion Răducu (2006 -1 septembrie 2007); Florin Ioan Datcu(1 ianuarie 2008-1 aprilie 2008); Daniel Aron Alic(1 octombrie 2007- februarie 2017); Petrică Ionuț Timiș Popovici(1 octombrie 2008 – 1 februarie 2017); diacon  Mihai Sârba (5 februarie 2012 – august 2016 ). În prezent, preoții slujitori sunt Dorel-Gheorghe Popescu – paroh (1 mai 2017 – prezent), Cristian Mokesch (1 mai 2017 – prezent), Pătruț Nicolae Bănăduc (1 octombrie 2007 – 2023).

După posibilităţi, de-a lungul timpului, cei care au fost identificaţi ca fiind cazuri sociale, au primit ajutorul, prin colecte organizate la nivel de parohie (persoane cu handicap, operaţii chirurgicale, datorii la plata întreţinerii, susţinerea tinerilor elevi cu posibilități materiale precare, colecte de alimente etc.).

În prezent,  parohia se implică pe toate planurile, dorind a finaliza lucrările rămase de executat, cum ar fi: pictarea, pavarea și confecționarea unui iconostas. Grija pentru zidirea sufletească a credincioșilor ocupă primul loc. Credincioșii împrumută frecvent cărți din biblioteca parohială. Pentru tineri se derulează cu succes proiectul „Hristos împărtășit copiilor“, iar credincioşii participă activ la viața Bisericii, răspunsurile la Sfânta Liturghie fiind date de toți cei prezenţi.Taina Sfântului Maslu se săvârşeşte în prima zi de vineri a fiecărei luni, programul slujbelor săptămânale fiind desfășurat în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică. În posturile de peste an sfintele slujbe se oficiază în fiecare zi.