08. Parohia „Naşterea Maicii Domnului” – Caransebeş

,

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – ridicată în anul 1998
categ. III urban; 265 familii cu 1010 credincioşi

 

Adresa bisericii: 325400 Caransebeş, str. Valea Cenchii, nr. 8
Adresa casei parohiale: –

 

Paroh: Preot iconom stavrofor FLORIN PAVEL GROZĂVESCU

N: 06.04.1974 – Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2001.
Paroh în Caransebeş din anul 2006.

Tel.: 0723199646
Email: pr_grozavescu@yahoo.com

 

 

Parohia Naşterea Maicii Domnului este situată în nord-vestul oraşului Caransebeş, în cartierul Valea Cenchii. A fost înfiinţată în 1996, an în care a început şi construcţia bisericii parohiale. Este cea mai mică parohie aparţinătoare oraşului Caransebeş fiind încadrată la gradul III urban.

Biserica parohială cu hramurile Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel s-a ridicat în anii 1996-1998, din contribuţia benevolă a credincioşilor, fiind situată în cimitirul parohial. În anul 2013 biserica a fost restaurată în întregime, fiind executate următoarele lucrări: s-a refăcut sfânta masă (fiind construită una nouă), îmbrăcată în marmură; s-a realizat o termoizolare exterioară a bisericii prin anvelopare cu material termorezistent şi aplicarea unei tencuieli decorative; s-a refăcut complet acoperişul prin înlocuirea tablei deteriorate cu una nouă; s-au refăcut aleile împrejmuitoare ale bisericii, realizându-se unele noi din pavaj de beton; au fost înlocuite uşile de acces şi geamurile cu unele din material termopan; biserica a fost dotată cu sistem de sonorizare şi instalaţie de aer condiţionat, mochetă şi îmbrăcăminte noi. În data de 30 iunie 2013 biserica a fost târnosită de PS Lucian Episcopul Caransebeşului, prilej cu care a primit şi hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

Fundaţia este din beton armat iar zidăria din cărămidă, acoperişul fiind din tablă.

Pictura în tehnica ulei a fost realizată în anul 2004 de către pictorul Ioan Albulescu și a fost sfinţită în 10 septembrie 2006 de către PS Lucian, Episcopul Caransebeşului.  Pisania de la intrarea în biserică aminteşte următoarele: Întru mărirea Prea Sfintei, deofiinţă şi de viaţă făcătoarei Treimi: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, unul Dumnezeu închinat în duh şi adevăr, cu bunăvoinţa şi binecuvântarea lui Dumnezeu, s-a zidit acest sfânt locaş cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Construcţia s-a ridicat între anii 1996-1998 cu ajutorul material şi financiar al bunilor credincioşi ai parohiei nr.8 Caransebeş sub arhipăstorirea PSS Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, protopopi fiind pr. Liviu Drăgan şi Nicolae Rădulescu, iar preot paroh Petru Ioan Ştefănigă. Pictura în tehnica „ulei” s-a realizat în anul 2004 de către pictorul Ioan Albulescu. S-a sfinţit de PS Lucian Episcopul Caransebeşului în septembrie 2006.

Preoţii slujitori: Petru Ioan Ştefănigă (1 octombrie 1996 – 1 iulie 2006), Grozăvescu Florin Pavel (2006  – prezent).

În prezent parohia desfăşoară activităţi sociale îndreptate spre familiile cu probleme deosebite, organizând colecte în bani, haine şi alimente. În viitor se intenţionează construirea unei cantine sociale, respectiv a unei capele mortuare spre folosul  parohienilor.