14. Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Anina  Protopopiatul Reșița, Șematisme

14. Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Anina

,

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Anina – ridicată în anul 1939

categ. II urban; 764 familii cu 2271 credincioşi;

 

Adresa bisericii: 325100 Anina, str. Varvara, nr. 8
Adresa casei parohiale: 325100 Anina, str. Varvara, nr. 18

 

Paroh: Pr. iconom stavrofor dr. ALIN-REMUS MUNTEAN

N: 29.05.1974 – Ineu, jud. Arad
Hirotonit în anul 1999.
Preot la Anina din anul 2008.

Tel.:  0756506907
Email: muntean_alin74@yahoo.com

 

 

Anina şi-a luat numele actual după ce anterior i se zicea Steierdorf, nume dat de autorităţile austro-ungare, care au înlocuit pe mai vechiul românescul Aniniş (cf. Aninis din anul 1940). Etimologic, înseamnă „loc cu mulţi anini”. Anina este un oraș montan, fiind situat în inima Munților Aninei din Munții Banatului și este atestat documentar în 1733, fiind situat la o altitudine cuprinsă între 550-800 metri. A fost o localitate preponderent minieră, care s-a dezvoltat în jurul exploatărilor de huilă, după 1989 înregistrând un puternic regres economic. În timp, în această aşezare s-au stabilit mai mulţi lucrători nu numai din zonă (români), ci şi din părţile Austriei şi Ungariei etc.

Asistenţa religioasă a locuitorilor români iniţial a fost asigurată de preotul din satul vecin Maidan (Brădişorul de Jos). Însă ei simţeau nevoia şi a unui locaş de cult propriu. În acest sens, în martie 1908 românii decid înfiinţarea unui fond pentru zidirea bisericii lor în Anina. Din păcate, abia în 21 sept. 1930 s-a reuşit a se pune piatra de temelie a acestei ctitorii sacre.

Stilul bisericii este neobizantin, iar arhitectura acesteia a fost concepută de către profesorul arhitect Victor Vlad. Dimensiuni: 28,50 x 14 m.

Pictura bisericii va fi realizată de către Ioachim Miloia, iconostasul fiind sculptat de către maestrul Ştefan Gajo. Prima sfinţire a bisericii  va fi oficiată de către fostul mitropolit al Banatului, Vasile Lăzărescu, pe data de 12 noiembrie 1939, iar cea de-a doua (în urma refacerii integrale a picturii de către pictorii Dumitru Bănică şi Gheorghe Bondoc) este făcută în 21 mai 2009, de către Preasfinţitul Lucian Mic, episcopul Caransebeşului. De amintit este şi faptul că prima pictură a fost executată în tempera.

Dintre preoții care au slujit în biserica ortodoxă Sfinții Împărați Constantin şi Elena din Anina, îi amintim pe: dr. Marcu Bănescu (1939-1943, devenit ulterior consilier al Mitropoliei Banatului din Timișoara), Iacob Stoian (1943-1962), Petru Vasile (1962-1976), Damian Teodor (1976-2008, în timpul căruia au fost inițiate lucrările de repictare a bisericii, săvârșită prin contribuția integrală a familiei Burlui, pictura fiind începută în anul 2004), pr. dr. Muntean Alin, în timpul căruia a fost finalizată lucrarea de pictură (2008 – prezent); este conducător al oficiului și în prezent. Între colaboratorii apropiaţi ai parohului demn de pomenit este dirijorul Pavel Miclea.