15. Parohia „Sfânta Treime” Anina  Protopopiatul Reșița, Șematisme

15. Parohia „Sfânta Treime” Anina

,

Biserica „Sfânta Treime” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” Anina – ridicată în anul 2009

categ. III urban; 450 familii cu 1145 credincioşi;

 

Adresa bisericii: 325100 Anina, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11A (cartier Steierdorf)
Adresa casei parohiale: –

 

 

Paroh: Pr. DANIEL-SERGIU NAP
N: 14.06.1997 – Oradea, Bihor.

Hirotonit în anul 2023.
Preot la Anina din anul 2023.

Tel.: 0731860176

 

 

 

 

Oraşul Anina este situat în Munţii Aninei, Grupa Munţilor Banatului (Carpaţii Occidentali) şi este poziţionat în apropiere de paralela de 45 º lat. N. Pe teritoriul actual al comunităţii, în anul 1773 au venit primele familii de colonişti austrieci, întemeind colonia muncitorească Steierer-Dorf, ulterior Steierdorf. În anul 1846 colonia de cărbune Steierdorf s-a transformat într-un centru minier, iar în 1854 exploatările miniere au fost preluate de către „Societatea imperial-regală a căilor ferate de stat”. A fost demarat un program de valorificare complexă a cărbunelui şi sideritelor din subteran. Parohia „Sfânta Treime” – Anina este situată în oraşul Anina, cartier Sterierdorf şi cuprinde coloniile: Steierdorf, Unterish, Sommerfrishe, Hildegard şi Sigismund. În urma exodului populaţiei de etnie germană din Steierdorf – Anina spre teritoriile germane, în acest cartier, populat în vechime numai cu etnici germani, a crescut numărul cetăţenilor români şi, implicit, al credincioşilor ortodocşi. Existenţa unui singur locaş de cult ortodox în cartierul Breuner şi distanţa mare pentru locuitorii cartierelor mai îndepărtate a reprezentat un argument solid pentru înfiinţarea aici a unei noi parohii ortodoxe.  Având în vedere această situaţie, Consiliul Eparhial al Episcopiei Caransebeşului a înfiinţat la data de 01.02.2001 Parohia Ortodoxă Română Anina II – Steierdorf, cu personalitate juridică proprie, în conformitate cu art. 186 din Statutul de Organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române.

După înfiinţarea parohiei, Primăria Oraşului Anina a cedat acesteia un apartament pe strada Victoriei, nr. 12, unde a fost amenajată o capelă pentru desfăşurarea serviciilor religioase. Ocrotitorul spiritual al capelei Parohiei Ortodoxe Române Anina II. – Steierdorf a fost Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. În anul 2005 s-au demarat lucrările pentru construirea bisericii parohiale cu hramul „Sfânta Treime”, lucrări ce au fost finalizate în 2009.  La 1 noiembrie 2009, biserica a fost târnosită de către Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului.

Biserica are planul în formă de navă, cu o turlă patrulateră peste pronaos, cu o lungime de 18 m, lăţime de 9 m şi înălţime de 15 m.  Este construită pe temelie de piatră, materialul de construcţie folosit fiind lemnul şi cărămida. Biserica este acoperită cu tablă.  În anul 2013 au început lucrări de zidire la clopotniţă, construcţie detaşată de biserică. Clopotnița este construită din zid, cu acoperiş octogonal  învelit cu tablă. În exterior urmează să fie pictată în tehnica frescă. În curtea bisericii se află şi un altar de vară, în care se săvârşesc slujbele la prăznuirea hramului. Parohia nu deţine casă parohială. Parohia are în proprietate vechea şcoală din colonia Sigismund, care urmează să fie renovată cu destinaţie de casă parohială. Tot în aceeaşi clădire se vor amenaja săli pentru activităţile membrilor Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” al parohiei. PISANIA de la intrarea în biserică consemnează: S-a zidit acest sfânt locaş, cu hramurile „Sfânta Treime” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, cu contribuinţa credincioşilor din localitatea Anina, între anii 2005-2009, sub arhipăstorirea Preasfinţiei Sale Lucian, Episcopul Caransebeşului, Protopop al Oraviţei fiind Ion Văran şi preot paroh Gheorghe Şuveţi. Lucrările de pictură s-au efectuat în tehnica frescă, astfel între anii 2009-2011 interiorul bisericii, cu cheltuiala d-lor Adrian Burlui şi Ion Lala, de către pictorii Dumitru Bănică şi Gheorghe Bondoc, iar în anul 2011 pridvorul bisericii de către zugravul Remus Lucian Ştefan şi ucenicul Vasile Antoce.

Pictura bisericii a fost realizată în tehnica frescă, fiind executată – cum s-a specificat mai sus – de către pictorii Dumitru Bănică din București și Gheorghe Bondoc din Curtea de Argeș. Pictorul Ștefan Lucian din Neamț a  pictat pridvorul bisericii. În 6 noiembrie 2011 a avut loc sfințirea picturii.

Primul preot al parohiei a fost părintele Gheorghe Şuveți, născut la Anina. A fost hirotonit diacon la Parohia Ruginosu, în 27 august 2000 şi preot la Reşiţa, două zile mai târziu, în 29 august 2000. A păstorit până la data de 01 martie 2014 când a devenit preot paroh al bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Reșița. În data de 27 iulie, tânărul teolog Horia Mailat, a fost hirotonit preot  de către Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate cu ocazia hramului Schitului Sfântul Pantelimon din Caransebeş. În 10 august 2014 a fost instalat preot paroh al parohiei Sfânta Treime din Anina, de către părintele Petru Berbentia, protopopul Reşiţei.

Din anul 2013, activităţile cu tinerii au fost organizate într-un centru de tineret cu numele „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”. În preajma sărbătorilor, împreună cu celelalte parohii din oraş, se împart daruri bătrânilor de la „Centrul pentru Persoane Vârstnice”. Aici se săvârşeşte în fiecare vineri rânduiala vecerniei (cu regularitate, alături de preoţii Alin Muntean şi Marius Negoiţă)  şi Taina Sfântului Maslu în postul Crăciunului şi al Paştelui.

Tinerii de la centrul de tineret beneficiază de meditaţii la matematică şi geografie, de tabere tematice; participă activ la rânduiala slujbelor (în strană şi ca paracliseri), la catehizare, seri de film, atelier de lucru manual şi pelerinaje.