19. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Bocşa Română

,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Bocşa Română – aflată în construcţie
categ. II urban; 605 familii cu 1698 credincioşi


Adresa bisericii: 325300 Bocşa, str. Funicularului, nr. 69
Adresa casei parohiale: –
 

 

Paroh: Pr. iconom stavrofor VALENTIN COSTEA
N: 10.05.1963
Hirotonit în anul 2017.
Preot la Bocșa din anul 2017.
Tel.: 0769617042;
Email: costeatinu@yahoo.com

 

 

 

Orașul Bocșa este așezat pe Valea Bârzavei, între Reșița și Voiteni. Se învecinează la sud-est cu comuna Ocna de Fier, la sud-vest cu satul Biniș, la nord-vest cu comuna Berzovia. În anul 1717, Bocșa Română apare cu 82 de case în documentele administrative ale stăpânirii habsburgice. În anul 1718, în Bocșa apar primele familii de coloniști din Tirol și Boemia, mineri și topitori. Cancelaria aulică este informată în 1722 de consilierul Baron von Rebentisch, că numai în districtul Bocșa, cu minereurile identificate, pot funcționa 10 furnale. În anul 1719 se construiește la Bocșa primul furnal pentru topirea fierului. În timpul războiului ruso-turc, început în anul 1737, instalațiile de pe valea Bârzavei sunt devastate, abandonate și zona este depopulată. În anul 1740, după încheierea păcii de la Belgrad din 1 septembrie 1739, se reiau exploatările din Banat, iar Ignatz von Born, în raportul său, menționează starea de decădere a exploatărilor din Bocșa din cauza tăierii pădurilor. Potrivit unor documente, în anul 1754 în Bocșa exista o școală în limba maghiară, iar în anul 1776, cu sprijinul Bisericii, se înființează școala românescă. În anul 1871 începe construirea liniei ferate pe distanța Reșița – Bocșa Română, inaugurată la 3 septembrie 1873, iar la 3 septembrie 1874 se dă în funcțiune linia ferată cu ecartament normal Voiteni-Bocșa. Începând cu anul 1898, la Bocșa Română se fabricau mașini și unelte agricole, iar la 28 noiembrie 1908 se dă în exploatare linia ferată normală Oravița-Berzovia-Bocșa-Reșița. În anul 1920, se înființează Societatea U.D.R., având ca principal participant Societatea S.T.E.G. (care avea concesionată întreaga industrie din Banat încă din 1854), din care făceau parte și fabrica de mașini agricole de la Bocșa, fabrica de cherestea de la Bocșa, fabrica de var de la Colțan și fabrica de acid sulfuric și gudron de la Bocșa. Din punct de vedere politico-administrativ, la 1 ianuarie 1961, Bocșa a fost declarat oraș și a luat ființă prin unirea comunelor Bocșa Română, Bocșa Montană și Vasiova (cărora li s-au alăturat anterior localitățile Bichiștin, Altwerk și Neuwerk). Industria în Bocșa a luat avânt, trecând de la costrucția de mașini agricole la macarale turn și portuare, poduri rulante și excavatoare gigant  pentru exploatările miniere de suprafață.

Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului este în construcție într-o zonă de blocuri. Construcția a început în  2005, iar în 21 iulie 2007  a fost binecuvântată de către PS Lucian al Caransebeșului, serviciile religioase oficiindu-se în demisol. Lateral stânga de biserică este o cruce ridicată în anul 1892.

Biserica este construită în formă de navă, având 30 m lungime și 9 m lățime. Materialele folosite sunt betoane armate și blocuri ceramice.

Pr. Gheorghe Ștefan (2007 -2016), Pr. Vali – Petrică Ungar ( 2016 -2018)  și Pr. Valentin Costea (2017 – prezent).