22. Parohia Greoni  Protopopiatul Moldova Nouă, Șematisme

22. Parohia Greoni

,

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” Greoni – ridicată în anul 1777
categ. I rural B; 200 familii cu 650 credincioşi

Adresa bisericii: 327231 Greoni nr. 339, comuna Grădinari
Adresa casei parohiale: 327231 Greoni nr. 236, comuna Grădinari


Paroh: Pr. iconom ALEXANDRU-MARIUS ROGOBETE

N: 08.09.1990 – Dubova, jud. Mehedinți.
Hirotonit în anul 2014.
Preot la Greoni din anul 2019.

Tel.: 0766578629;
E-mail: alexandru_rogobete@yahoo.ro

 

 

 

La 7 km de localitatea Oraviţa este așezarea Greoni, localitate ce este despărţită în două de şoseaua Oraviţa-Timişoara. Greoniul este

un sat de câmpie, aşezat între râul Caraş şi pârâul Lişava. Este atestat documentar în 1554. Despre înfiinţarea localităţii date sigure ori documente nu există. Tradiţia spune că erau doi fraţi: Greeru şi Pătruți. Aceştia s-au aşezat cu turmele lor pe malul drept al Lişavei, Pătruţi în partea de răsărit şi Greeru în partea de apus. Şi ca păstorii lor să nu se certe pentru păşune, s-au învoit ca linie de despărţire să le fie actualul drum care lega atunci părţile Almăjului de ale Timişoarei. Cu timpul s-au format două aşezări, Pătrovăţ şi Greoni. Mai târziu s-a format un singur sat sub numele de Greovăţ. Înaintea războiului s-a schimbat numele în Gerocz, iar după întregirea neamului (1 Decembrie 1918) a primit numele de Greoni. Totuşi şi azi mai persistă cele două denumiri: Pătrovăţ şi Greoni, locuitorii lor numindu-se pătrovițeni sau greonenţi.

Vechea biserică s-a întemeiat în 1735. Biserica actuală este situată la intrarea în sat dinspre Oraviţa, în stânga şoselei. Hramul bisericii a fost şi este şi azi ,,Naşterea Maicii Domnului”. Nu se poate stabili când şi de cine a fost zidită, nu se cunosc ctitorii nici arhitecţii și nici anteprenorii. Ceea ce ştim precis este că s-a sfinţit la 1777 de către episcopul Vichentie Popovici al Vârşeţului şi Caransebeşului. Lucrări anumite: înlocuirea clopotelor vechi (achiziţionate de stăpânirea austro-ungară) cu clopotele noi turnate la Resiţa, electrificarea bisericii (1969). La 16 august 1969 o furtună puternică dărâmă turnul bisericii care este refăcut în anul 1971. În 1973 s-au făcut geamuri de fier la biserică; s-a cumpărat casa parohială de la nr. 236 în anul 1976; s-a zugrăvit exteriorul bisericii (1977); s-a poleit cu şlag metal iconostasul şi tronurile (1978); s-a refăcut întreaga tencuială exterioară a bisericii cu ciment alb şi praf de piatră (1988); s-a vopsit acoperişul, turnul şi s-a îndreptat crucea de pe turnul bisericii (2002); s-a pus gresie în toată biserica în 2003. În 2007 s-au sfinţit lucrările de pictură de către PS Lucian Mic, Episcopul Caransebesului; s-a introdus încălzire centrală în biserică (2008); s-a turnat aleea în jur (2009); s-a rezidit şi placat cu granit Sfânta Masă (2012); în 20.10.2013 s-a retârnosit biserica din Greoni de către Preasfinţia Sa Lucian Mic, Episcopul Cransebeşului.

Biserica este zidită în întregime din piatră, având ziduri groase de 1,5 m. Este ctitorită în stilul baroc provincial, cu un singur turn. Bolta este din cărămidă arsă, turnul şi acoperişul sunt acoperite cu tablă zincată. Biserica are următoarele dimesiuni: 25 x 8 x 6 m.

Prima pictură făcută în biserică s-a datorat pictorului Mihail Popovici din Oraviţa, pictură care a dăinuit până în anul 1870. Pictura bisericii (bolta) a fost refacută mult mai târziu (1939-1942) de către pictorul Nicolae Popovici din Cacova (Grădinari). În anul 1932 renumiţii sculptori cărăşeni, Iosif şi Gheorghe Bosioc din Berlişte, sculptează iconostasul, tronurile şi scaunele bisericii din Greoni. Icoanele de pe iconostas au fost pictate tot de către pictorul Nicolae Popovici, cu excepția icoanelor mari care au fost pictate de  Filip Matei din Bocşa. În 2003 s-a spălat pictura existentă şi s-a făcut pictura nouă de la boltă în jos de către pictorul Reghiş Petru din Bocşa.