20. Parohia „Naşterea Maicii Domnului” – Bocşa Vasiova

,

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” Bocşa Vasiova – ridicată în anul 1763
categ. III urban; 340 familii cu 763 credincioşi 

Adresa bisericii: 325300 Bocşa, str. Frunzei, nr. 5
Adresa casei parohiale: 325300 Bocşa, str. Ţarinei, nr. 2
 

Paroh: Pr. iconom stavrofor dr. DANIEL CRECAN

N: 07.02.1972 – Reșița, jud. Caraș-Severin.
Hirotonit în anul 1994.
Preot la Bocșa din anul 2018.

Tel.:  0770453234;
Email: crecan_daniel@yahoo.com

 

 

Vatra actuală a orașului Bocșa a fost locuită din antichitate, găsindu-se vestigii din perioada culturii Coțofeni datând cu 1.800-1.600 ani î.Hr. Prima atestare a Vasiovei o găsim la 1437, și de-a lungul timpului localitatea a fost denumită sub diferite forme în documentele vremii. În 18 iunie 1544 apare vocabula Whezyova, apoi la 24 iulie 1597 Vazouia; în anul 1780, într-un document bisericesc întâlnim denumirea Vasiova Românească. Fără discuție, denumirea localității a fost slavizată, deoarece multe dintre localitățile bănățene, începând cu secolul VI, sunt toponime cu terminațiile „ița” sau „ova”. Vasiova, din punct de vedere administrativ, a făcut parte din domeniile Coroanei până în  1855, când a trecut în proprietatea STEG-ului. În secolul XIX, comunitatea vasioveană avea următoarele cartiere: Seliștea, Godinova, Dealul Cetății și Talabi, poseda 2.245 lanțe cadastrale și 249 numere de casă. Tot în această perioadă, Vasiova intră în componența plășii Bocșa, comitatul Caraș-Severin, având primărie proprie, până în 1943, când se va uni cu Bocșa Montană sub aceeași administrație. Vasiovenii aveau, ca preocupări, cultura cerealelor pe lunca Bârzavei, obținerea cărbunelui mineral, creșterea vitelor, prelucrarea lemnului.

Prima biserică după tradiție a fost cea din 1656; arsă în 1695, a doua a fost construită în 1704-1720, incendiată în 1738; a treia biserică construită în 1745 pe a cărei temelie s-a construit în 1763 actuala biserică. Construirea turnului a avut loc în 1784 și a fost refăcut în forma actuală în 1854; în 1957 au fost construite două abside laterale.

Biserica este construită din piatră și cărămidă, acoperită cu tablă galvanizată; turnul e din piatră și cărămidă acoperit cu tablă de cupru, pardoseala din mozaic, bolta din lemn, iconostasul sculptat din lemn. Biserica are planul în formă de cruce, cu dimensiunile 22,40 x 6 x 6,70 m.

Prima pictură a fost făcută în 1897 de Filip Matei, iar a doua și actuala pictură în frescă a fost efectuată de Gheorghe Vânătoru și Traian Crisbășanu în 1958-1959; pictura exterioară a fost executată de Eremia Profeta în 1975-1976.

Lista preoților: Popa Ianoș (1592), Andrei Florea (1695-173), Ioan Căminar (1745-1763), Ignatie Mihailovici (alias Mihăilă, 1778-1800), Nicolae Teodorovici (=Teodor, 1800-1803), Iancu Petcovici (= Petcu, 1803-1806), Simeon Popovici (1806-1814), Trifon Iancovici (= Iancu, 1814-1833), Avram Arcadie (1842-1854), Avram Arcadie-fiul (1854-1866), Basiliu Nemoianu (1866-1899), Coriolan Zuiac (1899-1942), Plinius Oancea (1946-1952), Ioan Lupinca (1952-1984), Ioan Vâșcu (1984-2011), Doru Melinescu (2011 – 2018), dr. Daniel Crecan (2018 – până în prezent).

Personalităţi marcante: basul Nicolae Florei (membru al Academiei de Ştiinţe din New York; bun creştin), apoi înzestratul compozitor Zeno Vancea, cu compoziţii şi în plan religios (a publicat şi cartea Muzica bisericească corală la români, Timişoara 1944), la care se adaugă poetul şi sculptorul Petru Oancea (Tata Oancea), o figură legendară.

În februarie 2014 a fost înființat Centrul de tineret Bocșa Vasiova, în prezența Preasfințitului Episcop Lucian al Caransebeșului.