21. Parohia Lăpuşnicel  Protopopiatul Băile Herculane, Șematisme

21. Parohia Lăpuşnicel

,

Biserica „Sfântul Apostol Toma” Lăpuşnicel – ridicată în anul 1841
categ. II rural B; 144 familii cu 320 credincioşi

 

Adresa bisericii: 327240 Lăpuşnicel, nr. 276
Adresa casei parohiale: 327240 Lăpuşnicel nr. 275Paroh: Pr. iconom HORIA STOICHESCU
N: 03.10.1975 – Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 2007.
Preot la Lăpușnicel din anul 2015.
Tel.: 0764727640;

Email: stoichescufelicia@gmail.com

 

 

 

 

Localitatea Lăpușnicel este aşezată într-o vale adâncă, având la răsărit Dealul Mare, la apus Dealul Tîlva, la nord Dealul Obîrșia şi la sud Dealul împădurit Belcoveţul. Toţi locuitorii sunt de naţionalitate română şi ocupaţia lor principală este agricultura. Despre trecutul localității foarte puţine se ştiu, dar în mod sigur satul Lăpușnicel nu se găsea unde se află astăzi şi nici nu purta numele de Lăpușnicel; era situat lângă satul Plugova, în locul Plugoviţa. Plugoviţa era chiar primul nume al satului Lăpușnicel, dar fugind poporul de groaza turcilor în anul 1603, au fost aşezaţi de către boierul Pokri Gabor, a cărui proprietate era Plugova, Plugoviţa şi Lăpușnic (cel de lângă Bozovici), în locul numit azi Sălişte. Fiindcă Lăpușnicul era proprietatea amintitului boier, poate de aceea i-a dat numirea de Kis-Lapusnik, iar poporul i-a zis Lăpușnicel şi aşa şi-a păstrat acest nume. Printre proprietarii Lăpușnicelului se mai aminteşte Ioan Iojica; acesta în anul 1589 a fost castelan al oraşului Caransebeş. Primele familii din Lăpușnicel au fost familia Panduru și Străinescu, care s-ar fi refugiat aici din Oltenia.

Din însemnările ce se află în cărţile vechi bisericești din satul vecin Pârvova se constată că în anul 1801 credincioşii filiei Lăpușnicel au ridicat, cu a lor cheltuială, o capelă care s-a demolat în anul 1839 și în acelaşi loc s-a construit actuala biserică în 1842, fără a se aminti vreun arhitect. În anul 1924 episcopul Iosif Traian Badescu a vizitat parohia Lăpușnicel, iar în 1948 parohia a fost vizitată și de chiriarhul Veniamin Nistor. În anul 1958 Mitropolitul Banatului Vasile Lazarescu târnosește biserica din Lăpușnicel în ziua hramului, Sfântul Apostol Toma, 6 octombrie.

Biserica (cu dimensiunile 17,20×5,60 m) este construită în stil baroc, având forma de corabie. Materialele folosite sunt: la temelie piatră,  la pereţi piatră şi cărămidă; șarpanta bisericii este din lemn, acoperită cu țiglă, iar turnul este acoperit cu table de aramă. Biserica nu este boltită. Între anii 2000-2003 s-au efectuat reparaţii capitale în interiorul şi exteriorul ei.

 

Biserica a fost pictată de Dimitrie Turcu în anul 1841, iar în 1903 pictura a fost refăcută de Ioan Bagiu din Lugojel. La 27 iulie 1969  se reface pictura bisericii de către familia preotului Liviu Tulcan din comuna Ususău, judeţul Arad. În data de 27 septembrie 1970 se binecuvântează lucrările de pictură de către regretatul Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului. În 2000-2003 vechea pictură este înlocuită cu pictura realizată de Florica şi Eugen Papici.

Preoţi ce au slujit la parohia Lăpușnicel de-a lungul timpului au fost: Ioan Goga (1878-1880), Iosif Drăgilă (1880-1901), Felician Nemoianu (1903-1948), Zaharia Drăgan (1949-1981), Gheorghe Moroșanu (1981-1982), Ioan Ursulescu (1982- 2015), Horia Stoichescu (2015 – prezent).

O şcoală primară funcţiona încă la 1808, cu învăţătorul Cârstea Drăgilă. În primii doi ani (1934-1935, posibil şi ulterior), Corul Căminului cultural a cântat şi în biserica satului. În Lăpuşnicel s-a născut generalul Mihail Trapşa, preţuit militar şi pe deasupra înzestrat condeier. Parohia desfășoară mai multe acţiuni de ajutorare a credincioşilor, dar și activități cu tinerii, fiind implicată în câteva parteneriate.