28. Parohia Feneş  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

28. Parohia Feneş

,

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – ridicată în anul 1840.
categ. II rural B; 84 familii cu 275 credincioşi.

Adresa bisericii: 327006 Feneş nr. 17, comuna Armeniş
Adresa casei parohiale: 327006 Feneş nr. 202, comuna Armeniş

Paroh: Preot iconom IOAN PONORAN

N: 30.09.1973 – Caransebeș, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2002.
Paroh la Feneș din anul 2002.

Tel: 0726392317;
E-mail: ioan.ponoran@yahoo.com

 

 

Parohia se află în satul Feneş, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin. Satul Feneş este situat într-o vale îngustă, numită „Râul Alb”, numire de la râul ce străbate acea vale. Prima atestare documentară a satului Feneş apare în anul 1501. În valea „Râul Alb“, în decursul timpului, satul Feneş s-a mutat dintr-un loc în altul de mai multe ori; înspre pădure, lângă „ogaşul Dragota“ trebuie să fi fost prima aşezare, pentru că acele grădini din zona  respectivă, populaţia satului le numeşte şi în prezent „Satul Bătrân”. O altă aşezare a fost cea dinspre Armeniş, în locația numită „Cecăra”. Acest fapt este adeverit şi de acea numire dată de populaţie şi anume „Satul din vale”. Din acest loc s-a mutat pe locul unde se află în prezent.

În anul 1775, în „Satul din vale”,  a existat o biserică cu hramul „Sfântul Mucenic Dimitrie”, construită din lemn şi acoperită cu şindrilă. Această biserică a fost arsă în anul 1788 de către turci şi tot în acel timp şi satul a fost incendiat. În 1835 s-a pus piatra fundamentală a prezentei biserici. Zidirea bisericii a durat patru ani. Turnul s-a renovat, s-a mărit şi s-a acoperit cu aramă în anul 1866.

Actuala biserică cu arhitectura în stil baroc, este construită din piatră şi cărămidă şi acoperită cu tablă de cupru.  În anul 1903, în timpul păstoririi preotului Luca Paica, s-a pavat şi s-a ajustat cu treptele de marmură.  Biserica are lungimea de 24 m, lăţimea de  8 m, iar înălţimea  de 10 m.

În 1909, în timpul păstoririi preotului Vasile Paica, s-a făcut sculptura bisericii de Iosif  Bosioc din Berlişte cu preţul de 3.000 de coroane, iar pictura a fost realizată de pictorul Ioan Zaicu din localitatea Fizeş, cu preţul de 3.400 de coroane. Fiind o lucrare destul de mare, s-au cerut dispoziţii de la Episcopie, de unde episcopul de atunci, Dr. Miron Cristea a dispus ca mandatar  pe protopopul Caransebeşului Andrei Ghidiu să săvârşească antesfinţirea bisericii în anul 1909.În 1973, în timpul păstoririi preotului Carebea Ioan, s-a restaurat pictura, iar în anul 1975 s-a resfinţit biserica. În 2011,  prin purtarea de grijă a PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, preot paroh fiind Ponoran Ioan, s-a restaurat integral pictura murală şi iconostasul (cu refacerea poleiturilor) de către pictorul timişorean Dan Vulcan. Lucrări de renovare s-au efectuat între anii 2009-2015. Casa parohială a fost cumpărată în 2003, fiind construită din piatră şi cărămidă , acoperită cu ţiglă şi compusă din trei camere şi dependinţe.

Lista preoţilor: Ianăş Groza (1751-1775), Gheorghe Popovici (1788-1800), Filip Grigorovici (1800-1804), Ilie Iacobici (1804-1809), Ioan Pepa (1810-1814), Solomon Creţoni (1815), Mihail Paica (1815-1863), Luca Paica (1863-1908), Vasile Paica (1908-1968), Ştefan Poliţă (1968-1971), Ioan Carebea (1971-1976), Manea Domilescu (1976-2002) și Ioan Ponoran (2002 –  prezent).

O şcoală elementară  fiinţa din 1808. Mai nou, s-au efectuat pelerinaje la Vâlcea, Prislop, Muntele Mic, Semenic. În fiecare an în biserică, în perioada postului Paştelui  şi Crăciunului, au avut loc seri de catehizare, fiind invitati preoţi atât din parohiile învecinate cât şi de la Centrul Eparhial.