29. Parohia Petrilova  Protopopiatul Moldova Nouă, Șematisme

29. Parohia Petrilova

,

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” Petrilova – ridicată în anul 1910

categ. III rural A; 50 familii cu 92 credincioşi

 

Adresa bisericii: 327083 Petrilova f.n., comuna Ciuchici
Adresa casei parohiale: 327083 Petrilova nr. 45, comuna Ciuchici

 


Paroh: VACANT
 

 

 

Parohia Petrilova este situată în satul Petrilova, comuna Ciuchici, la o distanță de 20 km de Oravița. Localitatea e atestată documentar în anul 1717 și formată în majoritate prin colonizarea oltenilor în aceste locuri.

Altă atestare documentară a localității apare în anul 1751. În  1757  Petrilova avea 42 de case. În 1910 avea 196 de case și 877 de locuitori, în anul 1935, 245 case și 750 locuitori. Ceea ce trebuie remarcat la localitățile din așezarea Văii Carașului este faptul că din 1992 până în prezent avem o descreștere serioasă a populației, factorii determinanți fiind plecarea la oraș a tinerilor din motive economice şi decesele înregistrate.

Documentele istorice arată că Petrilova a avut prima biserică din lemn în 1778 , primită de la credincioșii din Coștei, Serbia. Anul 1930 aduce după sine demolarea lăcașului de cult, în locul lui fiind construită o capelă. Până la primirea lăcașului de cult, petrilenii mergeau la biserica din Macoviște. Între anii 1908-1910 a fost zidită actuala biserică cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, de către vrednicul de pomenire preotul Gheorghe Simu.

 Biserica este construită din piatră moale, având  dimensiunile de 21 x 8,30 m; e acoperită cu tablă galvanizată, turnul din cărămidă acoperit cu tablă. În curtea bisericii este o capelă de 5 x 3,50 m, numită „Mănăstirea Albă” construită și ea din piatră moale, cu bolta semicilindrică din lemn. Capela are un chivot din anul 1911. Ușile de la intrare ca și mobilierul sculptat al bisericii au fost realizate de către meșterul Nestor Bosioc (1910-1911) pe cheltuiala exclusivă a credincioșilor petrileni.

Prima pictură a bisericii vechi a fost făcută de pictorul Dimitrie Popovici, păstrându-se crucea cu molenii și uşile împărătești, tronul arhieresc cu icoana „Sfântului Ioan Gură de Aur”. Actuala biserică are pictura realizată de pictorul Filip Matei în 1910, iar ultima renovare a picturii s-a făcut în anul 1993 de către pictorul basarabean Igor Isac, pe cheltuiala a doi tineri patroni: Ioan C. și Teodor Drugărin. Capela din incinta bisericii este pictată în stil neobizantin. În anul 2007 biserica a fost târnosită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. În urma renovărilor efectuate la lăcașul de cult, la capelă şi la casa parohială, la care se adaugă și ridicarea unei troițe, parohia Petrilova din nou primește în anul 2014 vizita întâistătătorului Eparhiei Caransebeșului, PS Lucian.