30. Parohia Potoc  Protopopiatul Moldova Nouă, Șematisme

30. Parohia Potoc

,

Biserica „Înălţarea Domnului” Potoc – ridicată în anul 1906
categ. III rural; 91 familii cu 187 credincioşi

Adresa bisericii: 327332 Potoc f.n., comuna Sasca Montană
Adresa casei parohiale: 327332 Potoc nr. 78, comuna Sasca Montană

Paroh: Pr. iconom IOSIF DANIEL ALDESCU

N: 18.05.1987 – Bozovici, jud. Caraș-Severin.
Hirotonit în anul 2011.
Preot la Potoc din anul 2011.

Tel.: 0763634765
E-mail: aldescudaniel@yahoo.com

 

 

Istoricul Parohiei

Parohia este situată în satul Potoc, comuna Sasca  Montană, județul Caraș-Severin. Aşezat într-o zonă de interferenţă a câmpiei cu dealul, satul Potoc, este poziţionat la o distanţă de aproximativ 20 km de oraşul Oraviţa.Toponimic denumirea de Potoc s-ar trage din sârbescul potok (pârâu, apă repede). În secolul al XIX-lea au fost găsite, în Potoc, 20 de monede greceşti, din bronz, bine păstrate, o mare cantitate de tetradrahme, asemănătoare celor din Oraviţa, precum şi monede din timpul lui Vespasian şi Titus. Fragmentele de ceramică cenuşie, fragmente de râşniţă ca şi urmele unei aşezări databile în secolul III-IV e.n, la confluenţa pârâului Râtul Mare şi Vicinic, dovedesc şi aici o existenţă continuă încă din preistorie.

Documentar, în anul 1367, moşia Potoc este amintită ca posesiunea regală Pathaky şi se afla în hotar cu Zagarianul (sat dispărut), în vecinătatea râului Nera şi a pârâului Bei.

Biserica parohială din Potoc are o istorie îndelungată, ca de altfel şi celelalte biserici din zonă. Biserica veche a fost zidită în 1756 (când a primit un antimis) şi reclădită în perioada anilor 1904-1906. Încă din perioada Primului Război Mondial, parohia Potoc s-a confruntat cu fenomenul de părăsire a Bisericii străbune şi trecerea credincioşilor ortodocşi spre cultele neoprotestante. Acest fenomen a însemnat încă de la început o piatră de încercare pentru toţi preoţii care au slujit în această parohie. Ca urmare a acestui fapt, în ziua de 30 august 1928, 28 de preoţi din Protopopiatul Biserica Albă s-au adunat aici sub directa îndrumare a episcopului Iosif-Traian Badescu pentru a discuta amploarea fenomenului sectar. Referatele prezentate de protopopul Alexandru Munteanu, Pr. Ştefan Otonoga din Iam,   Pr. Cornel Panciova din Iam şi învăţătorul Toma Rădulea din Socolari, au avut ca scop tocmai îndreptarea situaţiei existente. În acelaşi scop s-a petrecut şi vizita episcopului Vasile Lăzărescu din anul 1936, când atât Parohia Potoc, cât şi Parohia învecinată Socolari, au fost întărite în cuget şi credinţă. Până în anul 1955, cele două sate au funcţionat ca unităţi parohiale distincte, iar după această dată Socolariul devine filie la parohia Potoc.

Biserica este în formă de navă; are o lungime de 24 m, o lăţime de 8 m și o înălțime de 7,85 m; e construită din piatră și cărămidă, iconostasul de zid, pardoseala de gresie, turnul de cărămidă, acoperit ca și biserica cu tablă galvanizată.

Prima pictură a bisericii s-a efectuat de către unul din ucenicii lui Filip Matei (nume necunoscut) în anul1908, paroh fiind Pr. Nicolae Popoviciu. Ultimele lucrări efectuate la pictură au fost consemnate și în pisanie: [PISANIE]În anii Domnului 2008-2009 această sfântă biserică cu hramul „Înălțarea Domnului” s-a împodobit cu pictură în zilele Preasfințitului LUCIAN, Episcopul Caransebeșului, protopop Văran Ion, preot paroh Vâlcu Andrei Teofil. Pictura s-a făcut de mâna lui Mihai Bofan cu cheltuiala credincioșilor, Consiliului Județean Caraș- Severin, fam. Gheorghe Secășan, fam. dr. Iosif Secășan, fam. dr. Dumitru Secășan, fam. Zarcula Marius. Târnosită în anul mântuirii 2011, februarie 27.