31. Parohia Iaz  Protopopiatul Caransebeș, Șematisme

31. Parohia Iaz

,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – ridicată în anul 1800.
categ. II rural B; 107 familii cu 270 credincioşi

Adresa bisericii: 327287 Iaz nr. 74, comuna Obreja
Adresa casei parohiale: 327287 Iaz nr. 73A, comuna Obreja


Paroh: Preot iconom stavrofor ADRIAN-CIPRIAN CHEREŞ

N: 25.03.1978 – Tg. Lăpuș, jud. Maramureș
Hirotonit în anul 2002.
Paroh la Iaz din anul 2002.
Tel.: 0255521500; 0727339109;
Email: pr_cheres@yahoo.com

 

 

 

Parohia  „Adormirea Maicii Domnului” este situată ȋn satul Iaz, comuna Obreja, județul Caraș-Severin. Vecinii satului Iaz sunt: satul Var la est, Caransebeș la sud, Jupa la nord, Zăgujeni la nord-vest, Ciuta la nord și Obreja la nord-est. Prima atestare documentară datează din anul 1460, iar denumirea de Iaz provine din slava veche.

Biserica din Iaz este zidită în centrul satului, lângă șoseaua principală. Data întemeierii primei parohii în satul Iaz nu se cunoaște, cu toate că în partea de vest a satului, în locul numit „Satul Bătrân Mare”, se poate vedea un zid de la fosta biserică, menţionată în documente la 1720. Actuala biserică este construită din piatră și cărămidă arsă; a fost acoperită prima dată cu șindrilă, dar după incendiul din 1848 a fost acoperită cu tablă zincată, iar turnul cu tablă de aramă. Biserica a fost târnosită în 28 septembrie 1802.

Biserica cea nouă, de astăzi, s-a ctitorit în anii 1796-1800. Lungimea bisericii este de 23 m, lățimea de 8 m, iar înălțimea de 6 m în interior. Turnul este înalt de 21 m și se ridică peste pronaos. În 1804 biserica a fost zugrăvită de Lazăr Gherdanovici din Lugoj.

Nu știm cu exactitate cât s-a zugrăvit inițial din biserică. Gherdanovici abia în anul 1833  desăvârșește pictura. La 1895  și pictorul Filip Matei pictează la biserica din Iaz. Nu sunt informații precise privind intervenția sa. Cele mai recente date despre pictura din biserică sunt din anul 1977; iată ce ne spune pisania din biserică: „Biserica Ortodoxă din Iaz cu hramul Tuturor Sfinților a fost zidită în anul 1800, din piatră și cărămidă şi este acoperită cu tablă. Pardoseala este din plăci de mozaic puse în anul 1890. S-a sfințit în anul 1977 prin grija I.P.S.S Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Pictura s-a executat în anul 1976 de pictorul Vasile Nițulescu din Brașov, ajutat de Badea Ion, Stancu Nicolae și Meilă Samfira, cu contribuția credincioșilor și strădania membrilor din Consiliul parohial, protopop fiind Pr. Dimitrie Grama în Caransebeș și paroh Pr. Tiberiu Jianu în Iaz, sprijinit şi de primii cantori, Iosim Ioan, Ciric Rusalin, din Consiliu: Cornean Mihai, Muntean M., Olaru I., Bențea N., Marcu C., Muntean N., Bistrian C., Huma Al.”.

Lista preoţilor: Dumitru Raia (1717-1748), Mihail Logofătul (1724), Mihail Raia (1724-1748), Nistor Popovici şi fiul său Ioan (1745-1757), Lazăr Popovici și Roman Popovici (1748-1790), Constantin Popovici (1791-1816), Moise Popovici (1816-1823), George Ivaşcu (1824-1844), Ioan Ionescu (1844-1859), Petru Gheorghevici (1859-1863), Nicolae Ionescu (1863-1905), Patrichie Rădoi (1905-1907), Ioan Popovici (1907-1920), Eftimie Jianu, senior (1920-1944), Martin Rădoi (mai-decembrie 1944), Victor Zavadovschi (decembrie 1944- februarie 1945), Eftimie Sârbu (1945-1962), Tiberiu Jianu, junior (1962-1980), Bilcă Pavel (1980-1981), Iosim Ioan (1979-1997), Gavrilă Adrian (1997 – aprilie 2002), Chereș Adrian ( aprilie 2002 – prezent).

Prima şcoală confesională datează din 1698, iar un cor ia fiinţă mai târziu, în anul 1927. În 1884, la 7 ianuarie, a vizitat parohia episcopul Ioan Popasu; a asistat la Sfânta Liturghie. În 1887 face din nou o vizită canonică în parohia Iaz, slujind la Sf. Liturghie. În ziua Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil a anului 1896, a avut loc sfințirea bisericii din Iaz. O altă vizită ierarhică însemnată s-a petrecut în anul 1941. Aceasta a fost cu prilejul instalării episcopului Veniamin Nistor, care venea din Ardeal la Caransebeș. Parohia Iaz a fost vizitată și de chiriarhul Vasile Lăzărescu în perioada cât a fost la Caransebeș. În anul 1976, Dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, binecuvântează biserica din Iaz, după terminarea picturii interioare. Biserica „a îmbrăcat” o haină nouă – cum s-a anticipat – prin pictura executată de Vasile Nițulescu din Brașov. După reînființarea Episcopiei Caransebeșului, în anii 1994-1995, episcopul Emilian Birdaș vizitează parohia Iaz, apoi P.S. Dr. Laurențiu Streza de mai multe ori. Preasfințitul Lucian Mic, ierarhul Caransebeșului, a vizitat și Sfinția Sa în repetate rânduri Parohia Iaz, aducând mulțumire și nemăsurată prețuire, dar și distincții actualului preot paroh Chereș Adrian.

În prezent se desfăşoară numeroase activităţi pastoral-misionare, filantropice şi catehetice, susţinute de părintele paroh în cadrul parohiei, dar şi al episcopiei, împreună cu toţi slujitorii şi credincioşii parohiei Iaz.